AS SICAV I EM Infras Eq A Acc USD

Bransjefond, Infrastruktur
Utvikling 1 år+ 6.55 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
7.96 USD
Dagens kursendring
+ 0.2 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
60 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.62 %
Løpende kostnader
2.02 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.75 %
- Returprovisjon
0.7 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
AS
AS SICAV I EM Infras Eq A Acc USD

The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of companies active in the field of infrastructure related sectors, and which have their registered office in an Emerging Market country; and/or, of companies which have the preponderance of their business activities in an Emerging Market country and/or, of holding companies that have the preponderance of their assets in companies with their registered office in an Emerging Market country. These sectors or industries consist of companies that, for example, obtain a substantial part of their sales and revenues from: energy and power, engineering and construction, electrical equipment, environmental services, materials, real estate development, resources, transportation and utilities. Furthermore, the Fund may invest in companies which obtain the majority of their revenues by financing the above activities.

ISIN
LU0523223757
Kategori
Bransjefond, Infrastruktur
Belåningsgrad
60 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
26. november 2010
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Not Disclosed
Forvaltet fondet siden
26. november 2010
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.35a Avenue John F KennedyL-1855 Luxembourg
(352) 46 40 10 820http://www.aberdeenstandard.com
Aksjer
96.7 %
Kort rente
3.3 %

Største regioner

Asia Emerging 58.9 %
Latin-Amerika 16.2 %
Asia 14.8 %
Afrika 3.9 %

Største bransjer

Kommunikasjon
22.8 %
Teknologi
17.3 %
Forbruksvarer
14.7 %
Industri
14.7 %
Helsevern
10.7 %
Verktøy
8.4 %
Samsung SDI Co Ltd
3.4 %
Weg SA
2.9 %
China Conch Venture Holdings Ltd
2.7 %
Gujarat Gas Ltd
2.7 %
Shanghai International Airport Co Ltd
2.6 %