Søk
Valuta
  Aktivaklasse
   Region/Land
    Underliggende
    Alle
    Retning
     Gearing
      Resultat: 3319 stk
      Bull & Bear
      Land
      Retning
      Underliggende
      Kjøp
      Selg
      BULL OLJE X12S NORDNET N4BULL OLJE X12S NORDNET N4BULL OLJE X12S NORDNET N4LongOlje
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      12
      0 %
          
      BULL NHY X3 NORDNETBULL NHY X3 NORDNETBULL NHY X3 NORDNETLongNORSK HYDRO
      3
      0 %
          
      BULL DOWJONES X20S NORDNET NBULL DOWJONES X20S NORDNET NBULL DOWJONES X20S NORDNET NLongDow Jones Industrial Average
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      20
      0 %
          
      BULL TESLA X3S NORDNET N1BULL TESLA X3S NORDNET N1BULL TESLA X3S NORDNET N1LongTesla, Inc.
      3
      0 %
          
      BEAR TESLA X3S NORDNET N1BEAR TESLA X3S NORDNET N1BEAR TESLA X3S NORDNET N1ShortTesla, Inc.
      3
      0 %
          
      BULL TESLA X3S NORDNET NBULL TESLA X3S NORDNET NBULL TESLA X3S NORDNET NLongTesla, Inc.
      3
      0 %
          
      BEAR TESLA X2 NORDNET N1BEAR TESLA X2 NORDNET N1BEAR TESLA X2 NORDNET N1ShortTesla, Inc.
      2
      0 %
          
      BULL DAX X18S NORDNET N7BULL DAX X18S NORDNET N7BULL DAX X18S NORDNET N7LongDAX Index
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      18
      0 %
          
      BEAR OBX X5 NORDNETBEAR OBX X5 NORDNETBEAR OBX X5 NORDNETShortOBX Total Return Index
      5
      0 %
          
      BULL OLJE X8 NORDNET N6BULL OLJE X8 NORDNET N6BULL OLJE X8 NORDNET N6LongOlje
      8
      0 %
          
      BEAR TESLA X1 NORDNET NBEAR TESLA X1 NORDNET NBEAR TESLA X1 NORDNET NShortTesla, Inc.
      1
      0 %
          
      BULL DAX X15S NORDNET N2BULL DAX X15S NORDNET N2BULL DAX X15S NORDNET N2LongDAX Index
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      15
      0 %
          
      BULL REC X3S NORDNET NBULL REC X3S NORDNET NBULL REC X3S NORDNET NLongREC SILICON
      3
      0 %
          
      BEAR DOWJONES X20S NORDNET NBEAR DOWJONES X20S NORDNET NBEAR DOWJONES X20S NORDNET NShortDow Jones Industrial Average
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      20
      0 %
          
      BULL SOLV X12S NORDNET N8BULL SOLV X12S NORDNET N8BULL SOLV X12S NORDNET N8LongSølv
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      12
      0.81 %54,8155,26
          
      BEAR OLJE X12S NORDNET N7BEAR OLJE X12S NORDNET N7BEAR OLJE X12S NORDNET N7ShortOlje
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      12
      0 %
          
      BEAR NEL X3 NORDNET NBEAR NEL X3 NORDNET NBEAR NEL X3 NORDNET NShortNEL
      3
      0 %
          
      BEAR OBX X3 NORDNETBEAR OBX X3 NORDNETBEAR OBX X3 NORDNETShortOBX Total Return Index
      3
      0 %
          
      BEAR DAX X20S NORDNET N2BEAR DAX X20S NORDNET N2BEAR DAX X20S NORDNET N2ShortDAX Index
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      20
      0 %
          
      BEAR DAX X5 NORDNET 1BEAR DAX X5 NORDNET 1BEAR DAX X5 NORDNET 1ShortDAX Index
      5
      0 %
          
      BEAR SOLV X12S NORDNET N7BEAR SOLV X12S NORDNET N7BEAR SOLV X12S NORDNET N7ShortSølv
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      12
      0 %
          
      BEAR NQ100 X20S NORDNET N1BEAR NQ100 X20S NORDNET N1BEAR NQ100 X20S NORDNET N1ShortNASDAQ 100 Index
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      20
      0 %
          
      BULL OLJE X2 NORDNETBULL OLJE X2 NORDNETBULL OLJE X2 NORDNETLongOlje
      2
      0 %
          
      BULL SOLV X5 NORDNETBULL SOLV X5 NORDNETBULL SOLV X5 NORDNETLongSølv
      5
      0 %
          
      BULL NQ100 X15S NORDNET NBULL NQ100 X15S NORDNET NBULL NQ100 X15S NORDNET NLongNASDAQ 100 Index
      Høyrisiko-produkt
      Instrumentet har en gearing over 10 og er derfor ansett som et produkt med ekstra høy risiko.
      15
      0 %