DENNE SIDEN ER EN ANNONSE

Alfred Berg lanserer nå Nordic Gambak!

Etter å ha oppnådd svært sterke resultater for fondet Alfred Berg Gambak lanseres nå Alfred Berg Nordic Gambak. Dette er et helt nytt indeksuavhengig aksjefond hvor forvalter plukker de beste selskapene i Norden. Fondet forvaltes etter samme aktive investeringsfilosofi som har bidratt til solid meravkastning for Alfred Berg Gambak.

Fra oppstart har Alfred Berg Gambak gitt nesten 38 ganger pengene investert, mot referanseindeksens 12 ganger pengene – etter kostnader. Alfred Berg Nordic Gambak forvaltes av Kristian Tunaal, Leif Eriksrød og Alfred Bergs aksjeteam. Kristian Tunaal har tidligere vært aksjestrateg for DNB Markets siden 2005 og ansvarlig for modellporteføljen deres siden 2009. Porteføljen nær tidoblet seg i verdi gjennom denne perioden.

Leif Eriksrød og Alfred Bergs aksjeteam har levert svært sterke forvaltningsresultater i Alfred Berg Gambak. Fondet ble kåret til Norges beste aksjefond av Morningstar i 2015, 2016 og 2017.

Kilde: Morningstar. Annualisert avkastning siden oppstart Alfred Berg Gambak 20,2%* OSEFX/OBTOTX 12,5%. *Avkastningstall etter fradrag for forvaltningshonorar. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap."

Hvorfor skal man investere i nordiske aksjer?

Norden er et attraktivt investeringsområde, både sett fra et lokalt og globalt perspektiv. De nordiske landene har høy verdiskapning, høy vekst og er politisk stabile. Statistikk fra 1994 – 2017 viser at de nordiske landene vokser raskere enn flere av sine europeiske naboer. Høyere vekst gir over tid høyere verdiskapning i bedriftene som gir høyere avkastning i aksjemarkedet. Statistikk viser nettopp at de nordiske børsene har hatt bedre avkastning enn verdensindeksen og andre utviklede markeder globalt i perioden.

Kilde: Alfred Berg Kapitalforvaltning, Bloomberg per slutten av august, 2018

Fakta om fondet

Fondets navn

Alfred Berg Nordic Gambak

Fondsselskap

Alfred Berg Kapitalforvaltning

Aktivatype

Aksjer

Andelsklasse

Classic

Forvaltningsavgift

2,00 %

Fondets startdato

01.11.2018

Minstekjøp

100 kr

Risiko

5/7

ISIN

NO0010833395

 

Alfred Berg - Den nordiske spesialistforvalteren

Alfred Berg er en nordisk spesialistforvalter som forvalter ca. 70 milliarder kroner i aksje- og rentefond. De siste årene har vi sett en sterk utvikling av vår forvaltningskapital etter gode resultater i våre fond. Alfred Berg ble rangert på topp i den prestisjefylte Prosperas kundetilfredshetsundersøkelse blant norske kapitalforvaltere i 2018.

Økt diversifisering – Norden tilbyr flere spennende sektorer som går i utakt

En stor fordel med nordiske aksjer er at forvalter kan plukke likvide aksjer fra andre sektorer enn olje, finans og sjømat som er dominerende bransjer på Oslo Børs. I Norden får forvalter økt fleksibilitet til å velge sektorer som er store i våre naboland som helse, IT, konsum, materialer og industri. Eksempelvis finner vi det danske helseselskapet Novo Nordisk, svenske industriselskapet Atlas Copco og finske UPM Kymmene som leverer produkter innenfor fornybare materialer. Fordelen med å ha flere sektorer og land å investere i, er at de ikke går i takt. I 2014 da oljeprisen falt kraftig ga norske aksjer ca. 5% avkastning. Til sammenlikning ga svenske aksjer 14%, danske aksjer 17% og finske aksjer 11%. Investorer i nordiske aksjer kunne da høste god avkastning til tross for at oljeprisen falt og det norske aksjemarkedet var svakt.

Kilde: Alfred Berg Kapitalforvaltning, Bloomberg per slutten av august, 2018

Økt likviditet – gir større fleksibilitet og flere avkastningsmuligheter

For en forvalter er det viktig å ha tilstrekkelig likviditet i aksjene som skal kjøpes eller selges. Dette gir forvalteren lavere transaksjonskostnader og ikke minst større fleksibilitet til å gjøre endringer i porteføljen. På en oversikt over de 20 mest likvide aksjene i Norden er det bare Equinor og DNB som når opp av norske selskaper. I de andre nordiske landene finnes det flere muligheter å investere i verdensledende globale selskaper. Store selskaper er generelt bedre på informasjonsflyt til investorer og forvalter har dermed større og bedre tilgang på analyser.

Forvalter kombinerer fundamental og sentimentanalyse

Det er denne forvaltningsstrategien som har gitt Gambak solide resultater fra oppstart. Forvalter ser på nøkkeltall som selskapets vekst, lønnsomhet, soliditet, ledelse mm. I tillegg til å analysere selskapene fundamentalt gjør også forvalter en analyse av sentiment. Sentiment kan beskrives med å ha medvind på børsen. Hvordan ser kapitalstrømmen ut for en aksje? Hva forventer analytikerne, kommer det endringer i deres prognoser? Hvordan er den underliggende trenden for aksjen? Hvor store volumer handles daglig? Dette er noe av det forvalterne tar stilling til med formål om å kjøpe gode aksjer på gode tidspunkter.

Alfred Berg Nordic Gambak

Alfred Berg Nordic Gambaks sentimentsbaserte investeringsstrategi passer svært godt i det nordiske markedet. I en sentimentsbasert forvaltningsstrategi utnytter forvalter trender i aksjemarkedet til å skape avkastning. Da er det viktig å ha mange gode selskaper og flere sektorer å spille på. God likviditet i det nordiske markedet sikrer at forvalter enkelt kan snu porteføljen og investere i de mest attraktive selskapene. I det norske aksjemarkedet har Alfred Berg Gambak levert svært høy avkastning. Vi tror at forutsetningene for å skape god avkastning i det nordiske aksjemarkedet er de beste.

Kilder: Morningstar, KantarSifo, Nasdaq OMX, Bloomberg, Dagens Næringsliv og Alfred Berg, 2018

Forvalter Kristian Tunaal

Forvalter Leif Eriksrød

Risiko ved investering i verdipapirer

Det er risiko knyttet til kjøp av finansielle verdipapir. Sett deg inn i risikoprofilen til fondet i nøkkelinformasjonsdokumentetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Dette fondet har en risiko- og avkastningsprofil på 5, på en skala fra 1 (lav risiko) til 7 (høy risiko). Risikoen for verdiendringer i fondet er middels. Denne kategorien kan skifte med tiden. Aksjefond er generelt utsatt for større verdisvingninger. Fondet er eksponert mot Norge. Dette kan medføre en noe høyere risiko sammenlignet med fond som har en bredere geografisk spredning.

Dette er en annonse

Nordnet Bank NUF og Nordnet Livsforsikring AS mottar provisjon for å distribuere fondsandeler for fondsforvaltningsselselskaper. Les mer om provisjon og godtgjørelse her.

Her er en oversikt over alle forvaltningsavgifter og hvor mye som tilfaller Nordnet ved handel i fond.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.