Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Beskatning av utbytte på Aksje- og fondskonto

Når du mottar utbytte fra utenlandske selskaper må du betale skatt delvis i Norge**, og delvis i selskapets hjemland.

Nordnet trekker den utenlandske skatten (kildeskatt), som eksempelvis kan være 15 %. Resten må du betale til skattemyndighetene slik at totalen blir 31,68 %. I praksis skal du kun betale 31,68 % skatt på utbytte, og kan kreve fradrag i selvangivelsen for den utenlandske skatten du har betalt.

Dobbeltbeskatningsavtaler mellom Norge og ulike land har til hensikt at du ikke skal dobbelbeskattes. Nordnet følger avtalen for aksjer med utstederland i Sverige, Finland, United States og Canada for kunder med skattemessig bosted i Norge, Sverige, Finland og Danmark. 

Hvis du har rett på lavere sats enn satsen som ble trukket ved utbytteutdelingen, kan du søke om refusjon av for mye betalt kildeskatt. I dette tilfellet må du ta kontakt med skattemyndighetene i landet hvor aksjen er utstedt. Nordnet kan ikke hjelpe deg med å korrigere eller tilbakebetale trukket kildeskatt.

Du kan lese mer om skatt på utbytte

lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
på Skattebetalerforeningens sider.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake