Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Tegning via VPS

 Slik det gjøres steg for steg via VPS:

 

1: Logg deg inn på VPS.no

 • Skal du tegne aksjer for et selskap eller på et mindreårig barn kan du også logge deg inn som privatperson og følge prosessen frem til steg 6

2: Klikk deg inn på menyen Emisjoner/Videresalg under "Hendelser"

3: Klikk på linken Info om Tegningsretter.

4: Les viktig nøkkelinfo

5: Fyll så inn postnummer og poststed på neste steg. Link til prospekt og tegningsblankett kommer opp. Det anbefales å lese prospektet så du forstår vilkårene for emisjonen

6: Klikk så på «fortsett» for tegning av aksjer elektronisk for privatperson. For manuell tegning på selskap og mindreårig trykk på «Tegningsblankett» og gå til steg 8

7. Bestilling for privatperson

 • Velg den VPS-kontoen du ønsker aksjene levert til. Nordnet sine VPS-kontoer starter på 11710.
 • Trykk inn antall aksjer du ønsker å bestille. Du er kun garantert det du har tegningsrettigheter for, men ofte overtegne for å prøve å få tildelt flere aksjer
 • Tast inn bankkontonummer du ønsker at det skal trekkes penger fra for betaling for emisjonsaksjene. Registrer en konto du har i din dagligbank (ikke nordnet).
 • Er det flere tilretteleggere kan du velge hvem du ønsker aksjene levert fra.
 • Aksjene blir normalt levert på kontoen du ønsket levering til ca 1-2 uker etter bestillingen.

8: Fyll ut tegningsblanketten (firma og mindreårig)

 • Skriv ut blanketten og fyll inn feltene/info som er markert i gult
 • Husk at du må ha gyldig LEI-nummer når du tegner på vegne av selskap
 • Signer dokumentet i henhold til firmaattest
 • Det er forskjellig hvordan de forskjellige tilretteleggerne ønsker skjemaet tilsendt, men de fleste godtar at den er scannet inn og sendt på e-post.
 • Er du usikker på hvem som er tilrettelegger og hvor det skal sendes står dette i prospektet. Typiske emisjonsansvarlige/tilretteleggere er Arctic Securities, DNB, Carnegie.
 • Velg din Nordnet VPS-konto for levering av emisjonsaksjene.

9: NB! Husk å ha (nok) penger på kontoen du har oppgitt at det skal trekkes penger fra.

 • Kontoen du registrerer må være en konto hos dagligbanken din, ikke Nordnet-kontoen.
 • Når bestillingen er registrert og pengene etter hvert blitt trukket vil du etter litt tid få levert aksjene du har bestilt. Du er garantert det antall du har tegningsretter til, men er mer tilfeldig hva du mottar av evt. overtegning.
  Kostpris på de nye aksjene vil normalt normalt komme til syne «av seg selv» etter noen dager, men du har også mulighet til å registrere dette selv.

10: Det er veldig viktig at du ikke selger tegningsrettene hvis du har tegnet aksjer. Har du ikke (tilstrekkelig) tilgjengelige rettigheter ved tegningsperiodens slutt kan du risikere å ikke få tildelt aksjer noen aksjer.

 

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake