Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Forsikringskostnad

Nordnet Investeringskonto Zero er en kapitalforsikring som gjør at du betaler en månedlig promillesats i forsikringskostnad

lenke til et annet nettsted
for å forsikre pengene dine. Forsikringskostnaden varierer avhengig av alder og sparesaldo. Du er, ifølge punkt 8.2 i Allmenne forsikringsvilkår, selv ansvarlig for å ha nok penger på konto for å dekke forsikringskostnaden. Denne trekkes forskuddsvis hver måned i samsvar med prislisten. Dersom du ikke har penger disponibelt på trekktidspunktet, vil Nordnet selge aksjer, fondsandeler eller andre instrumenter slik at forsikringskostnaden dekkes.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake