Gå til hovedinnhold

Start av Skoleduellen 2019/2020

Vi ved UiOs Finans- og Investeringsforening er årets nykommer i skoleduellen. Den brede faglige kompetansen universitetet tilbyr er noe vi tror vil tjene oss godt.

Først og fremst har fordeling av porteføljen mtp risikoeksponering, markedskorrelasjon og øvrig korrelasjon med porteføljen vært av stor prioritet. Vi mener vår portefølje reflekterer dette. Vi har dog avsatt deler av porteføljen til mer “krydder” og vi starter konkurransen med 20% cash – klar til å gripe muligheter.

Olje og Energi

Equinor er et firma de fleste er kjent med. De driver stort og med mye forskjellig innen olje og energi. Vi tror at det er Momentum knyttet til Equinor akkurat nå. De skal kjøpe tilbake egne aksjer, noe vi tror vil presse etterspørselen etter aksjen opp. Equinor er også operatør av Johan Sverdrup feltet, der de eier 42.6% av rettighetene. Dette feltet er det femte største feltet i Nordsjøen, og vi håper at det feltet vil være en positiv driver når produksjonen starter i oktober.

Grunnen til at vi har Aker BP, er noe grunnet at vi ønsket en større eksponering mot olje i vår portefølje. Aker BP er også en av rettighetshaverne til Johan Sverdrupmed 11,6% eierskap. Vi tror at når produksjonen blir satt i gang så kan det virke positivt inn på aksjen.

Hendelsen på alles lepper er droneangrepet i Saudi-Arabia, som førte til halvert produksjon i landet, tilsvarende 5% av total produksjon globalt. S&P Global Platts Analytics tror at oljeprisen kan øke opptil 80 dollar fatet, men det er selvfølgelig knyttet stor usikkerhet til dette. Vi velger å ikke selge oss ned direkte etter åpning mandag, da vi tror på en fortsatt stigende oljepris

Konsumvare

Konsumsektoren er gjerne relativt upåvirket av den generelle utviklingen i verdensøkonomien, og med en anspent markedssituasjon preget av diverse uromomenter tar vi derfor med Orkla fra start.

Selskapet generer stødig inntjening og vil fungere som en motsyklisk sikring av porteføljen. Med lave/negative renter verden over, og få utsikter om noen endring i dette sett bort fra Norge, ser vi også for oss at aksjen vil være attraktiv når investorer med lav risikoappetitt presses over i aksjemarkedet for avkastning. De fører en forutsigbar utbyttepolicy, og direkteavkastningen på 3,4% er over median i sektoren. Den svake kronen er riktignok noe å holde et øye opp for, men historisk har Orkla vært flinke til å kompensere for økte kostnader ved prisforhandlingene, i tillegg til at mye av innkjøpene gjøres internt i Norge og Sverige eller på kontrakter. Vi er også spente på å se hva en fremoverlent ny leder som Jan Ivar Semlitsch vil tilføre i tiden som kommer.

Eiendom

Eiendomssektoren står sterkt, er stabil, og har levert god avkastning og høye utbytter. At vi velger å gå inn i Entra er derfor ingen overraskelse i usikre tider. Sterk stabil kontatstrøm med mye offentlige leietakere gjør at vi føler oss sikre når vi går inn i selskapet. Lav volatilitet og en beta på under 0,3 er selvfølgelig også pent. Vi tror Entras pene kursutvikling vil fortsette og fremtidige lavere renter vil tjene sektoren godt.

Teknologi

Kitron leverte solide tall i Q2, og opprettholder trenden med økende driftsinntekter og kan også vise til en solid økning i ordrereserven. Sterk vekst har ført til midlertidige effektivitetsproblemer ved eksisterende anlegg, men disse forventes å være løst innen 2020. Midlertidig lageroppbygging for å unngå leveranseforstyrrelser, samt et sterkt første halvår, gjør at vi forventer at 2019 ender med rekordhøyt driftsresultat for selskapet.

Bouvet har de siste ti årene hatt jevnt stigende driftsinntekter og driftsresultat, og de leverer fantastisk ROE og ROIC. Bouvet sin kundebase er i stor grad offentlig som gir et stabilt, konjunkturuavhengig, kundeforhold med stor sjanse for langsiktige kontrakter. Bouvet har etter vårt kjønn i stor grad sikret inntektsbasen sin for de kommende årene. Selskapet har også hatt stigende dividendeutbetalinger per aksje, og ved siste utbetaling i juni 2019 var yielden på ca 5%.

Sjømat

Lerøy Seafood henger betydelig etter sine respektive konkurrenter: Indeksen er i skrivende stund, selv etter mye fall i september, opp med over fem prosent siden årsskiftet, mens Lerøys aksjekurs – inkludert selskapets utbytteutbetaling i våres på to kroner pr. aksje – er ned med rundt 14 prosent prosent. Mulig forklaring er er par kvartaler med skuffende operasjonelle tall.

Vi har valgt en undervekt av sjømat forhold til indeks ettersom spotprisen på laks har vært nær rekordlav på en flere års basis. Det presser marginer for alle selskapene i denne sektoren, men den rekordsvake kronen er med på å bidra positivt. Sjømatsektoren er en av de sektorene på Oslo Børs som drar aller mest nytte av en svak krone, da produsentene har store deler av kostnadene i norske kroner mens inntektene er i euro og dollar.

For øvrig gir selskapsmultiplene til Lerøy ingen grunn til engstelse, da feks P/E og EV/kg er lavere enn andre selskaper i denne sektoren. Lerøy har med toppsjef Henning Beltestad i spissen, hatt et enormt fokus på å få ned kostnadene, ettersom de har ligget over mange av konkurrentene de siste par kvartalene. Det har også da blitt gjort betydelige investeringer i ny smoltkapasitet, som vi mener på tur vil få ned kostnaden per kg ytterligere i årene som kommer.

Lerøy handles nå nær markedsverdien av konsesjonene, med andre ord at all systemverdi knyttet til salg, infrastruktur og distribusjon nesten ikke tillegges noe verdi basert på dagens verdsettelse. Økte investeringer og fokus på kostnadskutt gjør at vi har tro på en positiv utvikling i de neste kvartalene. Usikkerhetsmomentet her er selvfølgelig den lave lakseprisen.

Bank

Når det gjelder banksektoren så er det en rekke ting som kan bremse utlånsveksten og lønnsomheten i sektoren. Deriblant lavere økonomisk vekst, større usikkerhet, og lavere renter (lavere rentemarginer for bankene). Norsk økonomi dog sterk for øyeblikket, som kan føre til at sparebankene gjør det godt. Sparebankene har også lave p/e og p/b multipler. Derfor har vi gått inn i SpareBank 1 SR som er sparebanken vi har mest tro på.

Sbankens kundetilfredshet skaper en stabilitet, og deres innovasjonstakt og bedriftssatsing vil tjene aksjekursen godt. Vi ser derfor på banken som svært attraktiv og vil tjene porteføljen vår godt.

Shipping

På tross av god og stabil inntjening har OCY falt rundt 6% så langt i år grunnet usikkerheten rundt FPSOen Dhirubhai-1. Selskapets diversifisere flåte gjør at når en leietager innen for eksempel oljeservice ikke klarer å håndtere sine forpliktelser rammer ikke dette selskapet spesielt hardt.

Flere insidere har den siste tiden lastet opp med aksjer i selskapet etter en tøff start på året for aksjekursen. Selskapet hentet penger i slutten av August for å finansiere videre vekst i flåten og tar stadig imot nye skip på lange kontrakter. Selskapet har en charter-backlog på $3,5 mrd og en stabil inntjening som har gitt stigende utbytter i lang tid. Noen er dog tvilende til om utbyttet kan opprettholdes hvis FPSOen forblir ute av arbeid noe lengre.

Det som kan bli den store triggeren for aksjekursen til OCY er selvfølgelig hvis Aker velger å utnytte sin opsjon på Dhirubhai-1 for bruk i Ghana. Aker har allerede forlenget opsjonen flere ganger. Hvis Aker bestemmer seg for andre alternativer til prosjektet i Ghana vil OCY måtte se etter andre muligheter for FPSOen, noe som kan bli dyrt.

Vi ser frem til hva konkurransen vil bringe og ønsker samtlige konkurrenter lykke til.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer