Gå til hovedinnhold

Spare i aksjer eller fond: Hva passer deg best?

Du har kommet over terskelen og bestemt deg for å ta tak i sparingen din. Men spørsmålet er: skal du investere i aksjer eller fond? Eller kanskje en kombinasjon av begge? Din erfaring, tidshorisont og riskovilje- og evne avgjør hvilke valg du bør ta.

Har du lite eller ingen erfaring fra investeringer, vil vi anbefale deg å starte med spare i fond. Da har du mindre sjanser for å trå feil, siden fondsforvalteren sprer sparepengene dine på mange ulike selskaper og bransjer. Hvis en aksje går dårlig, kan en annen gjøre det bra. Når du har fått litt erfaring med hvordan aksjemarkedet svinger og hva som påvirker aksjekursene, og du ønsker å bruke litt tid på investeringer, kan du begynne med enkeltaksjer.

Fond – sprer risikoen

Et fond kan enkelt beskrives som en kurv med investeringer og aksjer. Når du kjøper et fond, betaler du en forvalter for å velge ulike investeringer for deg. Fondsforvalteren velger basert på fondets investeringsstrategi og øvrige regler.

Fond passer godt for deg som vil spare langsiktig, men som ikke ønsker gjøre jobben selv med på plukke ut selskaper og følge med på kursutviklingen.

Du kan også spre risikoen ut i tid ved å spare månedlig. Ved å opprette en månedlig spareavtale i et fond setter du sparingen på autopilot, og du reduserer timingrisikoen.

Få fondsinspirasjon her!

Tidshorisont og riskovilje avgjør fondsvalg

Hvilke risikonivå og hvilke fond du bør velge avhenger hovedsaklig av din erfaring, tidshorisont og riskovilje- og evne.

Aksjefond svinger mest i verdi, og har høyest risiko. Rentefond svinger mindre i verdi, og har lavest risiko.

Et tips er å fordele kapitalen i ulike “poser” knyttet til når du trenger pengene.

 • Langsiktig sparing (over 5 år) til pensjon, barn eller barnebarn bør fortrinnsvis plasseres i aksjefond.
 • Sparing på mellomlang sikt (2 til 5 år) bør fortrinnsvis skje i kombinasjonsfond, som er en blanding av aksjer og renter.
 • Sparing på kort sikt (noen måneder til et par år) bør fortrinnsvis skje i rentefond, som investerer i rentepapirer/lån.

For å vurdere risikoen til et bestemt fond, kan du bruke en 7-punkts risikoskala. Risikoskalaen angir hvor mye risiko fondet tar, fra 1 til 7, der 1 er lavest og 7 er høyest. Rentefond ligger typisk mellom 1 og 4, mens aksjefond som regel ligger mellom 4 og 7.

Høyere risiko betyr at fondet inneholder flere investeringer med som svinger mye, noe som medfører at fondet har økt sannsynlighet for både tap og gevinst. La risikoskalaen veilede deg i din beslutning, men husk at det sjeldent finnes verktøy som gir den et helhetlig bilde av situasjonen.

Du finner risikoskalaen for hver fond her på nordnet.no

Fond og avgifter

Fondene du kjøper koster vanligvis en liten prosentsats i forvaltningsavgift. De billigste fondene har en årlig totalpris på under 0,2 prosent, mens de dyreste har en totalpris på 2-3 prosent. Det er derfor viktig å tenke over hva du får for avgiften du betaler.

For fondskundene i Nordnet består totale fondskostnader av to deler: Netto forvaltningskostnad (som går til fondsforvalteren) samt plattformavgift (som går til Nordnet).

Hvis et fond gir høyere avkastning enn andre sammenlignbare fond over flere år, kan du tillate at avgiften er høyere, men det er viktig at du er oppmerksom på hvordan den påvirker avkastningen din. En god indikator er hvis fondet presterer bedre enn sammenlignbare fond og indekser, kan det være verdt å betale en høyere avgift. I fondslisten på Nordnet kan du se en kolonne som heter “Rangering”, hvor de fleste fond har fått tildelt en stjerne-score fra Morningstar. 5 er toppscore, som forteller at fondet har gitt betydelig bedre risikojustert avkastning enn sammenlignbare fond. 1 er bunnkarakter.

De siste årene har indeksfond blitt mer og mer populært. Indeksfond følger en aksjeindeks passivt, og forvalteren har derfor en lettere jobb. Indeksfondene har derfor vesentlig lavere kostnader enn aktive fond.

Å ha indeksfond i porteføljen din kan være en god start, og da spesielt globale indeksfond, som eier mange hundre selskaper spredt over store deler av verden og i mange sektorer. Deretter kan du supplere med aktive fond innen sektorer og bransjer som du har tro på.

På Nordnet.no finner du fondslistene våre, hvor har vi lagt til rette for at du skal kunne filtrere deg frem til akkurat det fondet som passer for deg og din investeringsportefølje. Der kan du også sortere etter avgift.

Aksjer – Hvis du vil bruke mer tid på sparingen din

En aksje er en eierandel i et selskap. Det er altså alle aksjeeierne som sammen eier selskapet. Det minste antallet aksjer du kan kjøpe er 1, og deretter blir du medeier med alle rettighetene det innebærer. Jo flere aksjer du eier i et selskap, desto større eierandel får du.

Du kan tjene penger å eie aksjer på to måter: ved at aksjekursen stiger eller at selskapet utbetaler utbytte. En fordel ved å investere i aksjer er at du, i motsetning til fond, slipper forvaltningsavgiften og mulighet til å bestemme mer selv. Men du må betale kurtasje, altså en avgift ved kjøp og salg av aksjer, noe du slipper når du kjøper fond. Aksjer krever mer av deg som investor og du må kontinuerlig følge med på markedet og selskapene du har investert i.

Er du ny i aksjemarkedet, er det fornuftig å starte med å kjøpe aksjer i store solide selskaper som du kjenner til- aksjer med lang og god historikk. Når du har fått litt erfaring kan du gjerne satse en mindre del av porteføljen på mer risikable aksjer.

Risiko trenger ikke være noe negativt, men høyere risiko betyr ikke nødvendigvis høyere avkastning. Undersøkelser fra inn- og utland viser faktisk at de mest risikable aksjene, de som svinger mest, i gjennomsnitt gir svak langsiktig avkastning. Disse «jojo-aksjene» eller «lotto-aksjene» er ofte populære blant uerfarne sparere som vil doble pengene fort, mens proffene ligger unna – med god grunn.

Se aksjeinspirasjon her!

Grafen over viser Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) siden januar 1996, Den gang sto indeksen i 100. Ved utgangen av august 2023 (28.8.23) er indeksen ca 1240. Siden 1996 har Oslo Børs Hovedindeks gitt ca 9 prosent i årlig geometrisk avkastning – med store svingninger underveis. (Kilde graf: Infront)

Fire tips for deg som vil spare i aksjer.

Når du skal spare i aksjer er det viktig at du har følgende i bakhodet:

 • Kjøp aksjer i selskap du forstår deg på og hva de selger av produkter og tjenester.
 • Børsen har vært et bra sted å investere på lang sikt. Kjøp aksjer og invester hvis du kan avse pengene over en lengre periode.
 • Hvis du sparer månedlig reduserer du risikoen for å investere på et dårlig tidspunkt siden du kjøper med jevne mellomrom, altså litt når det er billig, og litt når det er dyrt.
 • Spre risiko ved å investere i aksjer fra ulike bransjer og markeder.

Les og hold deg oppdatert.

Før du kjøper din første aksje, må du vite hvilke selskaper du vil investere i. Hva gjør selskapet? Hva skiller dem fra konkurrentene? Og hvordan har det gått for selskapet historisk sett? Dette er noen av svarene du bør ha og være kjent med før du investerer i et selskap. Men det er like viktig å holde deg oppdatert etter du har investert i et selskap. Plutselig kan det komme nyheter som gjør at utsiktene ser annerledes ut enn da du først investerte i selskapet

Spar langsiktig og jevnlig.

Å time markedet er vanskelig, og det er veldig få som klarer å gjøre dette. Langsiktighet og regelmessighet er ekstra viktig når du eier aksjer. Når du eier fond, gjør noen andre dette for deg, men med aksjer er det du selv som må gjøre jobben. Markedet har vært en veldig god spareform på lang sikt, men det vil være perioder der markedet går bra og perioder der markedet går dårlig. Hvis du sparer langsiktig og jevnlig, blir det enklere for deg å unngå å time markedet i ulike perioder.

Spre risikoen med flere investeringer.

For å minimere risikoen når du eier aksjer bør du eie flere aksjer. Hvis du eier én aksje, er du helt avhengig av selskapets suksess og derfor mer utsatt. Du bør spre investeringene dine over ulike bransjer, siden det vil være gode og dårlige tider for ulike bransjer som vanligvis ikke skjer samtidig. Du bør også eie aksjer på ulike markeder, siden markedet har en tendens til å gå bra i ulike markeder på ulike tidspunkter.

Til slutt, det viktigste når du begynner med aksjer, er å huske at du aldri bør investere mer enn det du har råd til å tape.

Med våre aksjelister kan du sortere på ulike markeder og nøkkeltall for å sammenligne aksjer. Du kan også opprette en overvåkningsliste med aksjer som du syntes er ekstra spennende å følge med på.

Så hva passer for meg? Aksjer eller fond?

Selvfølgelig er det bare du selv som vet hva som passer deg best. Her er noen generelle tips om når aksjer eller fond passer. Du kan selvfølgelig kombinere begge, det gir mer risikospredning.

Generelt sett passer aksjer for deg som:

 • Har tid å investere i sparingen din.
 • Vil ha muligheten for høyere avkastning, men også er villig til å ta høyere risiko

Generelt sett passer fond for deg som:

 • Foretrekker å bruke mindre tid på investeringene dine, og la noen andre gjøre jobben.
 • Vil ha større risikospredning med lavere risiko

En god idé kan være å kombinere, så hvis du allerede eier aksjer kan det være verdt å dele opp sparingen din og også investere i fond. På den måten for du god risikospredning og trenger ikke gjøre noe annet enn å se pengene dine vokse over tid.

En vanlig måte å kombinere på er å kjøpe norske aksjer og supplere med et globalt aksjefond og et vekstmarkedsfond for å få eksponering utenfor Norge.

Uansett hva du velger, ønsker vi deg lykke til med dine aksje- og fondsinvesteringer!

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer