Gå til hovedinnhold

Slik har det gått med min fondsportefølje i Q1 2023

Min Shareville-portefølje ga 10 % avkastning i første kvartal 2023. Det er 2 prosentpoeng bak den brede verdensindeksen målt i NOK. Siste tre årene ligger jeg imidlertid 2 prosentpoeng foran indeksen. Se fondene som har gitt mer- og mindreavkastning.

I forrige ukes Pengepodden-episode, som ble publisert 30.3.23, gikk Roger, Mads og jeg gjennom våreShareville-porteføljer, og ga hverandre ris og ros.

Her følger de harde fakta for min del:

Avk YTD 23Avk siste 12 mndAvk siste 3 år
Min Sharevilleportefølje (per 5.4.23)10,1 %7,8 %60,5 %
Storebrand Indeks alle markeder (MSCI ACWI i NOK)12,3 %8,4 %58,2 %

Avkastningstall per 5.4.23. Jeg bruker Storebrand Indeks Alle Markeder / MSCI All Countries Index målt i NOK, som inkluderer Vekstmarkeder, som referanseindeks. Merk at funksjonen på Shareville hvor man kunne sammenligne sin portefølje mot alle slags fond og aksjer dessverre er borte inntil videre.

Litt om min investeringsstrategi

Noen ord om min investeringsstrategi er på sin plass for nye lesere: Jeg sparer langsiktig til pensjon. Stort sett 100 % aksjeandel. Jeg sammenligner min portefølje med verdensindeksen (inklusive vekstmarkeder). Jeg er fornøyd med å få aksjemarkedets avkastning over tid, siden rentes-rente-effekten er enorm. Derfor har jeg globale indeksfond som fundament i porteføljen, og som skal utgjøre omlag 50 % av totalen. I tillegg forsøker jeg å finne noen aktive sektor-, faktor- og regionfond som kan skape meravkastning over tid, selv om jeg vet at det ikke er noen enkel oppgave.

Jeg vet at jeg har vel mange fond i min portefølje, og vil ikke anbefale andre å ha like mange – såfremt du ikke er en fondsnerd, som meg:) Jeg er overbevist om at valg av aksjeandel (les: høy) er mye viktigere enn hvilke aksjefond man velger.

9 fond i porteføljen – overvekt verdi, Norge, fornybar

I kakediagrammet under ser du min fondsportefølje. (I kategorien “resterende” ligger mitt “minste” fond, Fondsfinans Utbytte.)

I øyeblikket utgjør mine tre globale indeksfond, Nordnet Indeksfond Global ESG, KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret og Nordnet Indeksfond Emerging Markets ESG, 55 % av porteføljen min. Disse tre utgjør til sammen ”hele verden”, dvs All Countries-indeksen, dvs både DM og EM. Dette utgjør fundamentet i porteføljen min, og sikrer meg global markedsavkastning på omlag halve investeringen min.

Som nevnt flere ganger før: Det enkleste er ofte det beste, nemlig å sette alle de langsiktige pengene i et globalt indeksfond. Jeg velger likevel å fortsette med å vedlikeholde en aktiv fondsportefølje, fordi det er moro og lærerikt.

Kilder til meravkastning hittil i år

Kun to av mine fond har slått Verdensindeksen YTD per 5.4.23:

VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF, som er et børsnotert fond (ETF) som investerer i video gaming selskaper og selskaper som har eksponering mot denne sektoren. De tre største posisjonene i fondet er Nvidia, Tencent og AMD. Jeg har fremdeles langsiktig tro på gaming-sektoren, selv om dette er en vekstorientert sektor som har blitt rammet av den kraftige renteoppgangen det siste året. Jeg ser på hva mine tre barn og deres venner bruker tid og penger på, og tror denne sektoren skal vokse videre. Denne ETFen har gitt 20 % avkastning YTD, mot 12 % for den brede verdensindeksen. Avkastningen de 12 siste måneder er svake minus 7,7 %, mot pluss 8 % for den brede verdensindeken. Dette fondet utgjør p.t. kun 4 % av porteføljen min, og er å anse som krydder i porteføljen.

Nordnet Indeksfond Global ESG har slått den brede verdensindeksen målt med Storebrand Indeks Alle Markeder med ca 2 prosentpoeng YTD. Det skyldes dels at EM har dratt ned avkastningen i sistnevnte, samt at Nordnet Indeksfond Global ESG har gjort det ca ett prosentpoeng bedre enn DNB GLobal Indeks og KLP AksjeGlobal Indeks hittil i år og siste 12 måneder. Ved årsskiftet var det motsatt, så de globale indeksfondene følger stort sett hverandre med små avvik fra måned til måned. Avvikene skyldes at Nordnets indeksfond følger en ESG-indeksvariant av MSCI World (MSCI World ESG Leaders Index), mens KLP og DNB følger MSCI World, men gjør egne eksklusjoner.

De siste 12 måneder er det fondet Nordea Stabile Aksjer Global Etisk som har bidratt til meravkastning, mens de andre fondene i porteføljen ligger på linje eller under et bredt globalt indeksfond. Dette er et verdibasert globalt aksjefond med lav volatilitet som har gitt 17 % avkastning siste 12 måneder, som er hele 9 prosentpoeng bedre enn den brede verdensindeksen. Hittil i år ligger fondet ca 2 prosentpoeng bak indeksen. Fondet har meget god langsiktig historikk, med 5 av 5 Morningstar-stjerner. For knappe to år tid siden gjorde jeg en analyse av ulike globale verdifond på bloggen, og dette Nordeafondet kom bra ut av sammenligningen.

Kilder til mindreavkastning hittil i år

Det svakeste fondet hittil i år er Alfred Berg Gambak, med 1,7 % avkastning. Dette er også det svakeste fondet siste 12 måneder (blant de jeg har eiet i minst ett år), med minus 7,1 %. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks, som har gitt ca 1,5 prosentpoeng bedre avkastning siste 12 måneder. Det er altså ingen dramatikk. Fondet har fremdeles 5 av 5 stjerner i Morningstar, og forvalteren er den samme, Leif Eriksrød – som har forvaltet fondet siden 2010. Jeg ser derfor ingen grunn til å selge fondet ennå. Min tommelfingerregel er at jeg bytter ut fondet dersom det har gitt to år på rad med mindreavkastning.

Det er likevel interessant å se at mitt andre norske aksjefond, Fondsfinans Utbytte, har klart seg vesentlig bedre YTD og siste 12 måneder enn min gamle favoritt Alfred Berg Gambak. Til og med siste 3 år har dette fondet slått Gambak, med en annualisert avkastning på eventyrlige 26 %, mot sterke 22 % for Gambak. Det skal nevnes at Alfred Berg Gambak har over 10 års historikk med samme forvalter og samme forvaltningsstrategi, og har gitt knappe 15 % annualisert avkastning siste 10 årene, og slått Oslo Børs Fondsindeks med nesten 5 prosentpoeng årlig! Det er kun DNB SMB som har høyere avkastning siste 10 år (15,2 % annualisert avkastning) blant de 35 Norgesfondene på Nordnetplattformen. DNB SMB har imildertid hatt vesentlig større svingninger enn Gambak i perioden, med 26 % standardavvik siste 5 år mot 18 % for Gambak. (Du kan finne standardavvik og andre risikomål på Nordnet.no ved å klikke deg inn på «detaljer» på siden på det enkelte fond.)

EM-indeksfondet mitt har også gjort det litt svakere enn verdensindeksen siste året. Men dette fondet er en del av min permanente globale indeksportefølje, så det legger jeg ikke noe vekt på.

Tabellen viser min fondsportefølje, med tilhørende avkastning hittil i år (YTD), siste 12 måneder, siste 3 år (akkumulert). Rangert etter høyest avkastning siste 12 mnd. Tall per 5.4.23.

Jeg gjorde ingen endringer i porteføljen i 1. kvartal. Heller ikke i 4. kvartal i fjor.

Valutasikrings-veddemål

Jeg kan nevne at jeg i september 2022 tok et veddemål på at norske kroner skulle styrke seg mot dollar og euro. Da solgte jeg halvparten av Nordnet Indeksfond Global ESG og byttet til KLPs valutasikrede globale indeksfond. Da var dollarkursen 10,2 mot NOK. I dag er kursen 10,40, så veddemålet er så vidt i minus (med 2 %) så langt.

Dersom kronen svekker seg ytterligere, og dollaren kommer opp i 11 kroner, er planen min å doble valutasikringen. Da selger jeg resten av Nordnet Indeksfond Global ESG og kjøper KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret. I så fall vil mer enn halvparten av min internasjonale fondsportefølje være valutasikret. Når – eller hvis – dollaren kommer ned i 9,0 kroner vil jeg «slå av» valutasikringen ved å selge KLPs globale valutasikrede fond og kjøpe Nordnet Indeksfond Global ESG. Da vil jeg sitte med full valutaeksponering, noe som er min normalsituasjon.

Jeg presiserer at å slå av og på valutasikring kun er for spesielt interesserte. Jeg anbefaler vanligvis våre kunder å velge ikke-valutasikrede aksjefond, fordi du normalt får en gunstig støtpute-effekt når aksjemarkedet faller og NOK svekker seg (samt at kostnadene er noe lavere). Les mer om valutasikring av fond her.

Les tidligere porteføljeoppdateringer fra vår spareøkonom her.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer