Gå til hovedinnhold

Oljefiasko

Med en veldig oljeeksponert portefølje, har den siste tids fall i oljeprisen gitt oss blodrøde tall i skoleduellen. Totalt er vi nå ca 10% siden oppstarten, så dette har vært en begredelig høst. Gårsdagens gode nyheter fra Scatec Solar var virkelig etterlengtet. Scatec Solar er faktisk det eneste selskapet i porteføljen vår som vi har hatt positiv avkastning på. Resten har tapt seg i verdi, med riggselskapene Seadrill og Northern Drilling spissen. I disse selskapene har vi tapt henholdsvis 28% og 16%. Vi gjør allikevel ingen endringer i porteføljen, da vi mener at kjøpsargumentene for en måned siden ikke har endret seg med oljeprisfallet. Også for Frontline og FLEX LNG har vi god tro på vekst fremover.

Dømt til å lykkes?

Det har vært minimalt med investeringer i oljeservice siden 2014, og hele næringen lever i dag på investeringer som ble gjort før dette. Oljeselskapene sitter på mye midler og om de ønsker å opprettholde produksjonsnivået så må det snart investeres. Selv om det er fort gjort å bli fartsblinde av en måned med oljepriser på over 80 dollar fatet, så har fortsatt oljeselskapene en enorm lønnsomhet på produksjonen sin med dagens oljepris. Det er omtrent denne prisen de har guidet med for 2019, så det bør ikke føre til kutt i eventuelle investeringsplaner.

Skulle investeringene la vente på seg grunnet en fallende oljepris, så vil det på sikt redusere produksjonskapasiteten. Redusert produksjon vil igjen presse oljeprisen oppover, og dermed medføre nye investeringer likevel. Her har vi en «catch-22»-situasjon som vi håper at vi rekker å se resultatene av før skoleduellen slutter. Vi står dermed fast ved at markedsutsiktene i oljebransjen er gode, og beholder derfor DNO, Equinor, NODL og Seadrill.

Scatec Solar opp 12%

Torsdag morgen ble det kjent at Equinor kjøpte 9,7% av akjsene i solenergi-selskapet Scatec Solar med 4,8% premium til daværende kurs. Selskapene samarbeider allerede om et solcellepark-prosjekt i Brasil, og det blir spennende å se hva effektene av oppkjøpet blir fremover. Markedet reagerte i alle fall positivt, og sendte aksjen opp 12% i løpet av onsdagen.

Sterke rater skal dra Frontline og FLEX LNG

Frontline

Tankmarkedet har vært veldig sterkt gjennom høsten, og aksjene har styrket seg kraftig siden bunnivåene sett tidlig i 2018. Ratene for alle skipstyper har steget betydelig i løpet av høsten, men spesielt Suezmax-ratene har vært sterke.

En stigende oljepris gjennom 2018 har bidratt til at produksjonen er på vei opp igjen både i USA og blant OPEC-medlemmene. Dette bidrar til økende volumer i et stadig strammere tankmarked der flåteveksten for 2018 og 2019 blir lavere enn på lenge. Samtidig har aksjene falt noe tilbake den siste uken som et resultat av høye lagertall i USA og noe svakere vekstutsikter i Kina, som peker mot lavere etterspørsel etter olje. Dette har ført til at OPEC-kutt er tilbake på agendaen før neste møte i starten av desember, noe som kan være en risikofaktor på kort sikt.

På litt lengre sikt derimot ser vi mot IMO2020 reguleringene for tillat svovelinnhold i drivstoffet. Frontline har nå installert renseanlegg (scrubbers) på 20 skip, noe som gjør at disse kan gå på tungolje selv når de nye reguleringene trer i kraft. Det er et mindretall skip som har installert slike scrubbers, og Frontline vil kunne dra nytte av et fall i etterspørselen etter tungolje, da de andre aktørene må finne andre måter å tilpasse seg IMO2020. Frontline har en spennende flåte, der 14x VLCC, 16x Suezmaxer og 18x Aframaxer også vil få drahjelp av svært sterke Suezmax-rater. Aksjen handler noe dyrere enn sine konkurrenter på NAV, noe som delvis kan forsvares av en moderne flåte, en spennende balanse og en Fredriksen-premie. Basert på våre estimater vil en 10% økning i skipsverdiene tilsvare en 30% økning i Frontline sin NAV, noe som innebærer fortsatt stor oppside dersom markedet skulle tikke videre.

Vi liker DHT enda bedre enn Frontline, men Frontline forblir vårt favorittspill på IMO 2020 med tanke på investeringsuniverset til skoleduellen.

PS: Frontline leverte Q3-tall idag. Høydepunktene her var at 74% av seildagene for VLCC’ene er blitt booket på 35 000 dollar dagen. Dette er kraftig opp fra snittet man seilet inn i Q3 på 22 000 dollar dagen. I tillegg uttaler CEO at de er mer trygge på at man går ut av nedgangssykelen og at den oljeetterspørselen globalt er sterk.

FLEX LNG

Sentimentet i LNG markedet er veldig sterkt for både spot- og perioderater. Etterspørselen fra Asia er veldig sterk, og flere nye eksportterminaler har bidratt til å øke eksporten av LNG. Dette har ført til at LNG ratene har skutt i været i 2018. Spotratene for de nyeste skipstypene (MEGI) er nå opp mot 150 000 dollar dagen. Minst like oppløftende er de 1-år lange perioderatene for tilsvarende skip ligger i området 125 000 dollar dagen. Med cash break-even rater rundt 45 000 dollar dagen er lønnsomheten til FLEX særdeles bra i dag. I tillegg tror vi at IMO 2020 og et økt fokus på bærekraft vil bidra til at etterspørselen etter LNG vil fortsette å vokse, spesielt fra de asiatiske landene.

FLNG gjorde en emisjon i høst, der pengene brukes til finansiering av 5x høymoderne LNG skip med levering i 2020/2021. Emisjonen er utvannende for aksjonærer på kort sikt, men vi tror investorene vil se mot 2020 og 2021 hvor FLNG vil ha 13x høymoderne LNG skip i et marked med attraktive utsikter.

Opptur med Europris i Veldedighetsfondet

I veldedighetsfondet har vi kjørt en helt annen risikoprofil enn i skoleduellen, og det har betalt seg. Der har vi slått børsen klart siden oppstarten i høst, med flere gode investeringer. En av disse er Europris, som vi har hatt 9% avkastning på allerede. Vi syntes at Europris så attraktive ut på prisingen da vi gikk inn for et par uker siden, og det mener vi fortsatt at de er. Kombinasjonen av eksponering mot et stabilt, stigende marked hvor Europris har en stor markedsandel og billig prising mot peers ser forlokkende ut. Presentasjonen av Q3 bekreftet vår antagelse om at marginene ikke ser ut til å skvises, på tross av det harde konkurransen innenfor segmentet. Aksjen handles til 9,4x P/E for 2018e og 8,8x for 2019e, og handles til en yield på 7,5%. Vi mener Europris er et kvalitetsselskap som burde vært priset høyere, gitt dagens veksttakt og utsikter. I etterpåklokskapens navn burde vi også tatt inn Europris i skoleduellen, men for få kortsiktige triggere og litt skepsis inn mot Q3 var grunnen til av vi lot være.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer