Chat-event med Skattebetalerforeningen

Takk til alle som har sendt inn spørsmål på forhånd og deltatt underveis. Live-chatten er nå avsluttet.

Skattemeldingen skal leveres om kort tid! Vi får med oss Joachim Johannessen fra Skattebetalerforeningen i et chat-eventsom avholdes torsdag 23. april. Dette er like før skattemeldingen (for privatpersoner) skal leveres, og vet at det er mange av våre kunder har spørsmål når det gjelder skatt, på kjøp og slag av verdipapirer, utbytte, og andre relevant spørsmål.

Skattemeldingen hos Nordnet.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

47 Kommentarer
eldste
nyeste mest stemmer
Se alle kommentarer
Nordnet
Nordnet
23.04.2020 12:17

Takk til alle som har sendt inn spørsmål og deltatt underveis 🙂 Live-eventet er nå ferdig, men vi holder kommentarfeltet åpent og vil svare på deres henvendelser sporadisk.

Skattebetalerforeningen
Svar på  Nordnet
23.04.2020 10:19

Hei Ragnar! Når det gjelder tegningsretter så skal det ikke være mulig å kjøpe tegningsretter på en IPS, men så vidt meg bekjent så kan man selge og benytte seg av tegningsrettene. Jeg synes at det hørtes rart ut at du har blitt beskattet for gevinst ved salg av tegningsretter som du har hatt på en IPS. Jeg er i hvert fall ikke kjent med at det skal foretas en beskatning ved salg av tegningsretter som ligger på en IPS eller at det er noe forbud mot å ha tegningsretter. Jeg ville kontaktet tilbyder og hørt hva som egentlig har… Les mer »

Ragnar Bruget
Ragnar Bruget
Svar på  Skattebetalerforeningen
23.04.2020 10:27

Hei Joachim. Takk for svar. Jeg skal ta det videre med Nordnet. Mvh Ragnar

Skattebetalerforeningen
Svar på  Nordnet
23.04.2020 10:24

Hei Markus
Det er bare det beløpet du har skutt inn på aksjesparekontoen (og skjermingsfradrag) som du kan ta ut skattefritt. Kjøp og salg som foretas innenfor aksjesparekontoen vil ikke øke innskutt kapital. Så hvis du benytter deg av tegningsretten og kjøper aksjer ved å bruke av midler du allerede har på kontoen så vil ikke dette anses som innskutt kapital.

Mvh Joachim

Markus Andre
Markus Andre
Svar på  Skattebetalerforeningen
23.04.2020 10:32

Supert, takk for svar. Ha en fin dag videre!

Markus Andre
Markus Andre
Svar på  Skattebetalerforeningen
23.04.2020 10:39

Jeg ser nå i etterkant at når jeg skal kjøpe aksjer på tegningsretten så må jeg benytte en annen konto, altså en vanlig bankkonto for å kunne benytte meg av tegningsretten. Jeg antar da ut i fra ditt svar at dette vil bli regnet som innskutt kapital på ASK. Det er værtfall det VPS Investortjenester opplyser med når en skal benytte seg av tegningsretten inne på deres nettside.

Skattebetalerforeningen
Svar på  Markus Andre
23.04.2020 10:48

Hei igjen
Ja, hvis det er slik at du må kjøpe aksjene via en annen konto, så vil verdien på aksjene anses som innskutt kapital ved overføring til en ASK. Jeg var ikke klar over dette ble gjort slik – så da lærte jeg også noe i dag :-). Se vedlagte link fra Nordnet hvor dette er omhandlet: https://www.nordnet.no/blogg/sporsmal-og-svar-om-tegningsretter-i-norwegian/

Mvh Joachim

Markus Andre
Markus Andre
Svar på  Skattebetalerforeningen
23.04.2020 11:49

Flott, takk for svar. Jeg sitter inne med et siste spørsmål angående denne saken. Siden jeg nå har innskutt kapital på 5000kr og jeg bestemmer meg for å kjøpe aksjer gjennom tegningsretten for 1000kr. Så skyter jeg inn ny kapital igjen i Juni for 3000kr og et siste innskudd i November på 6000kr. Er det 1000kr som da er maksimal gevinst jeg kan hente ut før jeg blir beskattet? Tilleggsspørsmål: Jeg besitter også en Aksje- og fondskonto, der er vel ingen grense som styrer hvor mye du kan hente ut? Altså at det er løpende skatt på alt av gevinst… Les mer »

Skattebetalerforeningen
Svar på  Markus Andre
23.04.2020 12:22

Hei Markus Jeg hang ikke helt med på tallene dine, men hvis jeg forstår deg riktig så har du totalt sett skutt inn 15.000 kroner, og det betyr at det først blir utløst skatt hvis du tar ut mer enn det du har skutt inn. Hvis du har en gevinst på 5.000 og tar ut f.eks 18.000 så vil skattepliktig uttak utgjøre kroner 3.000. På en aksje- og fondskonto så er det ikke slik at du kan ta ut innskutt kapital først. Ved uttak fra en fondskonto så vil en forholdsmessig andel av innskutt premie/avkastning anses å være tatt ut… Les mer »

Skattebetalerforeningen
Svar på  Nordnet
23.04.2020 10:29

Hei Lars Norske Skog ble slått konkurs i desember 2017, slik at du skulle hatt fradrag for tapet allerede ved innlevering av skattemeldingen for 2017. Siden selskapet gikk konkurs så er det mulig at selskapet ikke har foretatt en rapportering til aksjonærregisteret og at du derfor ikke mottok noen realisasjonsoppgave via aksjeskjema RF-1088 i 2017. Hvis det i tillegg ikke forelå tilstrekkelige opplysninger for å kunne fastsette inngangsverdien din, så er det også mulig at dette er årsaken til at det ikke har blitt generert en korrekt aksjeoppgave RF-1088. Hvis du ikke har sluttsedlene dine, så kan du se om… Les mer »

Skattebetalerforeningen
Svar på  Nordnet
23.04.2020 10:31

Hei Bente
Nei, hvis du har et ubenyttet fremførbart underskudd fra tidligere år så vil du kunne benytte dette mot positiv alminnelig inntekt i et senere år. Dette underskuddet kan benyttes mot alle typer inntekter; som f.eks lønnsinntekt, leieinntekt, aksjeinntekter og andre kapitalinntekter. Det er altså ingen begrensning i hvilke type inntekter du kan bruke underskuddet mot, men det har bare en fradragseffekt på 22 % (2019/2020). Man får f.eks ikke redusert trygdeavgift og trinnskatt på lønnsinntekten ved bruk av et fremførbart underskudd.

Mvh Joachim

Skattebetalerforeningen
Svar på  Nordnet
23.04.2020 10:35

Hei Eva!
Ja, det stemmer. Du kan selv foreta en endring av skattefastsettelsen for tidligere år, så lenge det gjøres innenfor en treårsfrist regnet fra tidspunktet hvor du leverte skattemeldingen. Så du har altså mulighet til å kunne foreta en egenendring for perioden 2016-2018. Dette kan enkelt gjøres ved at du sender inn et endringsskjema RF-1366 som du finner her: https://www.skatteetaten.no/skjema/endringsmelding/
Alternativt så har du også mulighet til å kunne foreta korrigeringen ved å levere skattemeldingen for det aktuelle året en gang. Da kan du hente opp skattemeldingen under «arkiv» i altinn og trykke på «lag ny kopi».

Mvh Joachim

Skattebetalerforeningen
Svar på  Nordnet
23.04.2020 10:40

Hei Bente! Jeg er litt usikker på hva du egentlig spør om – men jeg gjør et forsøk: Når du faller fra så vil arvingene ta over ansvaret for gjelden. Er det flere arvinger så oppstår det et dødsbo som er et eget skattesubjekt fram til det avsluttes. Dødsboet/arvingene må fortsette å betale avdrag på lånet og gjeldsrenter fram til boligen eventuelt er solgt og lånet innfridd. Det skjer altså ingen endring i hvordan nedbetaling av avdrag og renter skal behandles rent skattemessig – betaling av avdrag er ikke fradragsberettiget, mens nedbetaling av gjeldsrenter er fradragsberettiget – enten for dødsboet… Les mer »

Skattebetalerforeningen
Svar på  Nordnet
23.04.2020 11:10

Hei Simon! Hvis du har hatt en primærbolig som nå skal bli en ren utleiebolig så vil overskuddet bli beskattet som kapitalinntekt med 22 %, under forutsetning av at utleien ikke er så omfattende at det anses som næringsinntekt. Minstefradraget er et sjablonfradrag i lønn og pensjon. Det er ingen sammenheng mellom minstefradraget og en vurdering av om leieinntekter er skattepliktige eller ikke, og leieinntekter kan være skattepliktige uavhengig om de er høyere eller lavere enn minstefradraget. Hvis du med minstefradrag sikter til 20.000 kroners regelen, så er det riktig at ved utleie av hele boligen i deler av året… Les mer »

Skattebetalerforeningen
Svar på  Nordnet
23.04.2020 11:19

Hei Paul Hvis du realiserer aksjer med tap og beløpet er så stort at du får negativ alminnelig inntekt i 2020, så vil denne negative inntekten først bli automatisk overført til eventuell ektefelle samme år. Hvis heller ikke ektefelle har høy nok inntekt til å få brukt opp den negative alminnelige inntekten, så vil det bli etablert et underskudd til fremføring som kan benyttes mot alminnelig inntekt i senere år. Det er ingen tidsbegrensning på hvor lenge man kan fremføre et slikt underskudd og du kan ikke selv velge hvor mye av tapet som skal tas med så lenge du… Les mer »

Skattebetalerforeningen
Svar på  Nordnet
23.04.2020 11:46

Hei Gunnar! Hvordan beskatningen blir for et selskap som foretar investeringer i fond vil avhenge av sammensetningen av aksjer og andre typer verdipapirer i fondet. Hvis aksjeandelen er på mer enn 80 % så vil en utdeling anses som aksjeutbytte, er den under 20 % så vil utdelingen anses som en renteinntekt, mens hvis aksjedelen ligger i intervallet 20-80 % så må det splittes i en aksjedel og en rentedel. For aksjeselskaper som omfattes av fritaksmetoden, så vil altså den delen av utdelingen som anses som aksjeutbytte være skattefri (eventuelt 3 prosent inntektsføring utenfor konsern), mens den delen som beskattes… Les mer »

Skattebetalerforeningen
Svar på  Nordnet
23.04.2020 11:27

Hei Terje

Begrepet “ligningsverdi” er erstattet med “formuesverdi”, men innholdsmessig så er det ingen forandring. Med markedsverdi så sikter man til antatt salgsverdi. Ved formuesverdsettelsen av ulike objekter så er hovedregelen at denne verdien skal settes til antatt salgsverdi (markedsverdi). Men for mange formuesobjekter så benyttes det en lavere verdi – og da benyttes ofte begrepet formuesverdi (ligningsverdi). Har du f.eks aksjer så skal det innrømmes en rabatt ved formuesverdsettelsen på 25 %. En aksje med markedsverdi på 100 vil altså gi en formuesverdi på 75.

Mvh Joachim