Gå til hovedinnhold

Chat-event med Skattebetalerforeningen

Takk til alle som har sendt inn spørsmål på forhånd og deltatt underveis. Live-chatten er nå avsluttet.

Skattemeldingen skal leveres om kort tid! Vi får med oss Joachim Johannessen fra Skattebetalerforeningen i et chat-eventsom avholdes torsdag 23. april. Dette er like før skattemeldingen (for privatpersoner) skal leveres, og vet at det er mange av våre kunder har spørsmål når det gjelder skatt, på kjøp og slag av verdipapirer, utbytte, og andre relevant spørsmål.

Skattemeldingen hos Nordnet.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

47 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Nordnet
Nordnet
23.04.2020 12:17

Takk til alle som har sendt inn spørsmål og deltatt underveis 🙂 Live-eventet er nå ferdig, men vi holder kommentarfeltet åpent og vil svare på deres henvendelser sporadisk.

Nordnet
Nordnet
23.04.2020 12:13

Spørsmål fra kunde: Aksjesparekonto – Hvorfor har jeg et realisert skattepliktig beløp på min årsoppgave, men en positiv saldo på skattefritt beløp for uttak på nettsiden inneværende år (2019)?

Nordnet
Nordnet
Svar på  Nordnet
23.04.2020 12:15

Dersom du har foretatt ett eller flere uttak i løpet av 2019 som er høyere enn innskutt beløp vil dette utløse skatt, uavhengig av at du overfører penger (eller aksjer/fond) tilbake til aksjesparekontoen senere i løpet av året. Hilsen Stian

Nordnet
Nordnet
23.04.2020 12:12

Spørsmål fra Kunde: Jeg har ikke tatt ut penger fra min aksjesparekonto. Hvorfor blir jeg gevinstbeskattet i 2019 likevel?

Nordnet
Nordnet
Svar på  Nordnet
23.04.2020 12:14

Det høres i utgangspunktet rart ut. En forklaring kan være at du har benyttet belåning (lånt penger av Nordnet med pant i porteføljen) og solgt aksjer. Da vil oppgjøret overføres til kredittkontoen som ligger utenfor aksjesparekonto. Dette beregnes som et uttak og kan føre til realisasjon av gevinst dersom uttakene er høyere enn innskutt beløp. Det samme gjelder også ved overføring mellom Nordnet-kontoer. Det blir også beregnet som et uttak.Hilsen Stian

Thomas
Thomas
23.04.2020 10:46

Hei, Har aksjer i AVOCET MINING PLC. Disse er tatt av børs og er i en process for avvikling, men den er ikke ferdig. Verdien hos dere står i null. Kan jeg få fratrekk for tapet før AVM har sendt inn papirer for avikling til VPS?

Kjell Tore bKristiansen
Kjell Tore bKristiansen
23.04.2020 10:40

Hei. Kan jeg trekke fra utgifter til kjøp av Finans Avisen, Dine Penger etc i skattemeldingen? I tilfelle hvor?
Kjell

Skattebetalerforeningen
Svar på  Kjell Tore bKristiansen
23.04.2020 11:56

Hei Kjell, Det er et generelt prinsipp i skatteretten at en har fradrag for kostnader til inntekts erverv. Aksjeinnehav kan gi inntekter i form av utbytte og gevinster. Det er derfor fradragsrett for utgifter en har i forbindelse med aksjeinvesteringene. Utgifter som direkte kan henføres til kjøp og salg (kurtasje) fradragsføres i forbindelse med salget. Andre utgifter kan det kreves fradrag for løpende, det vil si i det året de påløper. Dette kan for eksempel være utgifter til å holde seg oppdatert i markedet (Finansavisen eller andre tidsskrifter), spesiell programvare for aksjehandel, abonnement på realtids-kurser ved ulike børser mv. Utgiftene… Les mer »

Skattebetalerforeningen
Svar på  Nordnet
23.04.2020 11:27

Hei Terje

Begrepet “ligningsverdi” er erstattet med “formuesverdi”, men innholdsmessig så er det ingen forandring. Med markedsverdi så sikter man til antatt salgsverdi. Ved formuesverdsettelsen av ulike objekter så er hovedregelen at denne verdien skal settes til antatt salgsverdi (markedsverdi). Men for mange formuesobjekter så benyttes det en lavere verdi – og da benyttes ofte begrepet formuesverdi (ligningsverdi). Har du f.eks aksjer så skal det innrømmes en rabatt ved formuesverdsettelsen på 25 %. En aksje med markedsverdi på 100 vil altså gi en formuesverdi på 75.

Mvh Joachim

Skattebetalerforeningen
Svar på  Nordnet
23.04.2020 11:46

Hei Gunnar! Hvordan beskatningen blir for et selskap som foretar investeringer i fond vil avhenge av sammensetningen av aksjer og andre typer verdipapirer i fondet. Hvis aksjeandelen er på mer enn 80 % så vil en utdeling anses som aksjeutbytte, er den under 20 % så vil utdelingen anses som en renteinntekt, mens hvis aksjedelen ligger i intervallet 20-80 % så må det splittes i en aksjedel og en rentedel. For aksjeselskaper som omfattes av fritaksmetoden, så vil altså den delen av utdelingen som anses som aksjeutbytte være skattefri (eventuelt 3 prosent inntektsføring utenfor konsern), mens den delen som beskattes… Les mer »

Skattebetalerforeningen
Svar på  Nordnet
23.04.2020 11:19

Hei Paul Hvis du realiserer aksjer med tap og beløpet er så stort at du får negativ alminnelig inntekt i 2020, så vil denne negative inntekten først bli automatisk overført til eventuell ektefelle samme år. Hvis heller ikke ektefelle har høy nok inntekt til å få brukt opp den negative alminnelige inntekten, så vil det bli etablert et underskudd til fremføring som kan benyttes mot alminnelig inntekt i senere år. Det er ingen tidsbegrensning på hvor lenge man kan fremføre et slikt underskudd og du kan ikke selv velge hvor mye av tapet som skal tas med så lenge du… Les mer »

Skattebetalerforeningen
Svar på  Nordnet
23.04.2020 11:10

Hei Simon! Hvis du har hatt en primærbolig som nå skal bli en ren utleiebolig så vil overskuddet bli beskattet som kapitalinntekt med 22 %, under forutsetning av at utleien ikke er så omfattende at det anses som næringsinntekt. Minstefradraget er et sjablonfradrag i lønn og pensjon. Det er ingen sammenheng mellom minstefradraget og en vurdering av om leieinntekter er skattepliktige eller ikke, og leieinntekter kan være skattepliktige uavhengig om de er høyere eller lavere enn minstefradraget. Hvis du med minstefradrag sikter til 20.000 kroners regelen, så er det riktig at ved utleie av hele boligen i deler av året… Les mer »