Gå til hovedinnhold

Slik får du fradrag for aksjetapene

En del kunder spør om de må gjøre noe selv for å få fradrag for tap på aksjer og fond i skattemeldingen. Svaret er som regel nei. Alt skjer automatisk. Har du tap (eller gevinst) på mer avanserte investeringer som unoterte aksjer, valuta, opsjoner eller futures, må du imidertid rapportere inn tallene selv.

Selger du aksjer og fond med tap, er det kontotypen du har valgt som avgjør når du får fradrag for tapet – og om tapet blir motregnet mot gevinster på andre investeringer på kontoen. Her er reglene i kortform for privatpersoner:

For alle kontotyper gjelder at kurtasje og evt valutavekslingsgebyr ved kjøp og salg er inkludert i tallene som Nordnet rapporterer til skattemyndighetene, slik at man automatisk får fradrag for disse kostnadene.

Aksjesparekonto: Du må selge alle verdipapirene og avslutte aksjesparekontoen for å få fradrag for tapet på skattemeldingen.

Investeringskonto Zero: Du får fradrag for et tap når du tar ut penger fra investeringskontoen. Alle uttak skattlegges etter en gjennomsnittsberegning.

Aksje- og fondskonto (VPS-konto): Du får fradrag for et tap ved hver realisasjon.

Fradraget får du (uansett kontotype) på neste års skattemelding, det vil si at du får en lavere skatteregning påfølgende år.

PS: Skattesatsen for aksjegevinster, aksjetap og utbytte økes fra 31,68 % i 2021 til 35,2 % i 2022. Skatteøkningen gjør at det kan være smart å selge aksjer eller aksjefond med gevinst i 2021 og vente med salg som gir tap til 2022. Dette gjelder selvsagt aksjer du uansett vurderer å selge. På denne måten får du gevinsten i inntektsåret 2021, der skatten er lavere enn i 2022.Les mer om Skattegrep du kan gjøre før 2022 i dette innlegget.

Utdypning:

Aksjesparekonto

I en aksjesparekonto kan du fritt bytte mellom aksjer og aksjefond innad på kontoen uten at det utløser skatt. Du kan ta ut innskutt beløp skattefritt. Det er først når du tar ut gevinsten av kontoen at skatten må betales, etter fradrag for skjermingsfradrag. Eventuelle tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen.

Du må altså selge alle verdipapirene og avslutte aksjesparekontoen for å få fradrag for tapet. Nordnet rapporterer inn alle relevante beløp til skattemyndighetene, men du bør kontrollere tallene.

Aksjegevinster (minus opparbeidet skjermingsfradrag) skattlegges med 31,68 prosent i 2021 (22 % x 1,44 i oppjusteringsfaktor). Aksjetap gir tilsvarende fradrag.

Investeringskonto (også kalt fondskonto)

Investeringskonto er en kontotype som ligner på aksjesparekonto, hvor du har fordelen av utsatt skatt ved kjøp og salg innad på kontoen. I en fondskonto har du et enda større investeringsunivers enn aksjesparekonto, siden du kan investere i både aksjer, aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond – både innenfor og utenfor EU/EØS.

Har du tap på verdipapirer i en investeringskonto får du fradrag for tapet når du tar ut penger fra kontoen. I en fondskonto skattlegges alle uttak etter en gjennomsnittsberegning, der forholdet mellom innskudd og tap på kontoen avgjør hvor stor andel av uttaket du kan få fradrag for. Skal du få fradrag for hele tapet, må du ta ut alle pengene fra investeringskontoen. Nordnet rapporterer inn alle relevante beløp til skattemyndighetene, men du bør kontrollere tallene.

Det er nye skatteregler for investeringskonto fra og med 2019. Avkastning som stammer fra aksjeinvesteringer skattlegges med en sats på 31,68 % i 2021. Renteavkastning skattlegges med 22 % i 2021. Les mer om dette her, og se eksempel.

Aksje- og fondskonto (også kalt VPS-konto)

Her eier du aksjer eller fond direkte, og gevinst og tap ved salg skattlegges ved hver realisasjon.

Her får du altså ikke gleden av utsatt skatt, som er en fordel dersom du har gevinst ved salg. Men du får fradrag for tap når du realiserer / selger.

Gevinst og tap på aksjefond og aksjer skattlegges ved realisasjon med en sats på 31,68 % i 2021. På en Aksje- og fondskonto er det FIFO-prinsippet («first in, first out») som gjelder for skattlegging, altså at du alltid først selger aksjene eller fondsandelene du kjøpte først. Selger du aksjer eller aksjefond med tap, vil du få fradrag i skattemeldingen, selv om du totalt sett skulle har gevinst på kontonivå.

Så lenge du eier børsnoterte aksjer og fond rapporterer Nordnet inn alle relevante beløp til skattemyndighetene, men du bør kontrollere tallene.

Har du investert i unoterte aksjer, utenlandsregistrerte fond, valuta, CFDer, opsjoner, warrants, futures, obligasjoner eller annet snadder på en Aksje- og fondskonto? Dersom disse instrumentene er omsatt på Oslo Børs (inklusive Euronext Growth) vil VPS skatterapportere gevinst / tap og formuesverdier, og du kan kontrollere tallene. Er de ikke omsatt på Oslo Børs, kankontofører skatterapportere transaksjonene, men har ingen plikt. Nordnet har p.t. ikke systemer for skatterapportering på slike avanserte investeringer, men alle opplysninger står i årsoppgaven du har fått tilsendt. Her må du rapportere inn relevante verdier til skattemyndighetene selv. Da må du fylle ut og levere skjemaet Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter (RF-1159). Har du fått skattemelding i nytt format, legger du til opplysningene under temaet Finans.

Les mer om utfylling av skattemeldingen i innlegget “Slik fikser du skatt på aksjer og fond”.

PS: Dette innlegget er en oppdatering av et innlegg fra i fjor. Derfor ser du noen gamle kommentarer under. Du kan rangere kommentarene etter nyeste eller eldste.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
70 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Lars
Lars
07.08.2022 13:50

Hei Bjørn. Jeg er student, har en jobb, og har et “aksjetap”. Hvis jeg jobber mye i løpet av studiene kan jeg tjene godt over inntektsgrense og mister here stipendet. Jeg har åpnet en utenlandsk investeringskonto som jeg er usikker på om norske myndigheter har tilgang til, så jeg tror jeg må avslutte den får å få fradrag. Jeg lurer på om hvis min arbeidsinntekt (med mere) minus aksjetap ligger under inntektsgrense, får jeg fortsatt fullt stipend? Jeg lurer på om det lønner seg best å avslutte kontoen nå mens jeg studerer (og i tillegg til skattefradrag også få stipend… Les mer »

Martin
Martin
08.06.2022 16:50

Hei Bjørn, Har hatt noen uheldige posisjoner fra 2021, hvor årsaken er min egen neglekt av å følge med på ASK skikkelig og regelverket, men nå skal støvlene bli dratt opp skikkelig, og jeg prøver å få litt orden her. En posisjon er ned -50% i rødt, og har noen andre posisjoner i grønt. Jeg prøver å få satt meg skikkelig inn i alle skattereglene. Så mitt spørsmål er om det hadde vært gunstig å solgt alt i ASK, for å så avslutte kontoen og opprette en ny, med tanke på skattefradrag for 2022? Setter veldig pris på kommentarer, Mvh,… Les mer »

Martin
Martin
Svar på  Bjørn Erik Sættem
13.06.2022 14:06

Hei Bjørn,
Takk for svar, det hjalp for å få litt klarhet i ting 🙂

Mvh,
Martin

John
John
28.04.2022 12:05

Hei,
Hvis man ha et tap på askjer som er større enn det man har har betalt i skatt (f.eks. man har 100.000kr i tap, men kun betalt 50.000kr i skatt (se bort fra trygdeavgift og skatt til staten)). Skal man da føre opp hele tapet første året i skattemeldingen, eller skal man fordele det med 50.000kr i år 1 og 50.000kr i år 2 for å få full utnyttelse av skattefradrag pga tap i akskjer?

Ste
Ste
13.04.2022 11:45

Hei,

Er kostnader for kurtasje fratrukket i verdiene dere innrapporterer? Gjelder handel på aksje- og fondskonto (inkludert handler på Euronext Growth) og ASK. Takk

Aksjetaperen2021
Aksjetaperen2021
03.04.2022 23:53

Hei, hadde endel tap på aksjer ifjor, jeg har dog ikke realisert tapet eller stengt aksjesparekontoen. Er det slik at jeg er nødt til å selge alt og stenge kontoen for å få fradrag på skatten? Og når kommer fradraget hvis jeg stenger den nå før 30.april? Takk for svaret

Aksjetaperen2021
Aksjetaperen2021
Svar på  Bjørn Erik Sættem
04.04.2022 13:26

Så nå at jeg har en Aksje og -fondskonto, er det samme regler der?

Kai
Kai
Svar på  Bjørn Erik Sættem
14.04.2022 00:24

Sættem, synes dette høres veldig tungvint ut, finnes det ikke enklere regler for å føre tap på?
Løsningen er altså å selge aksjer med tap, avslutte ASK, for deretter å opprette en ny ASK konto, som man fortsetter å investerer i aksjer på… Er det virkelig slik det funker? Mye papirarbeid og nye signeringer…

Nics
Nics
02.04.2022 10:39

Hei – vi kjøpte i fjor aksjer i Aker Clean Hydrogen @ 12 nok/stk. Nå blir ACH tatt av børsen og blir en del av Aker Horizons, vi får så nye aksjer i Aker Horizons. Men det er med en gedigen tap. Hvordan blir det med skatt i 2023?

Roni
Roni
22.03.2022 17:10

Hei,

Jeg er en student som betaler 0 i skatt (siden jeg ikke har jobb), får jeg fradragsberettiget tap på aksjer selv om jeg ikke betaler noe skatt?

Henning
Henning
25.02.2022 12:36

Hei!

Ved tap i aksjer, trekkes hele tapet fra skatt eller er det selve skattesatsen ganger med tapet som trekkes fra?

Takk for svar

Filip
Filip
17.02.2022 16:35

Sættem,
Hvilke tanker gjør du deg angående det å selge seg ut med tap, for så kjøpe seg inn igjen senere? Er dette en bedre løsning enn å sitte på hele veien ned og forhåpentligvis opp igjen? Gjelder ASK, så skatt/fradrag er vel ikke relevant her. Det åpenbare er at man starter med en bedre inngangspris…

Anders
Anders
23.01.2022 18:29

Hvis jeg taper millioner på aksjer, og realiserer. Får jeg igjen det jeg har krav på, selv om jeg har betalt inn mindre skatt samme år? Dette er spesielt relevant hvis jeg feks året før har realisert stor gevinst, mye høyere enn årslønn, og betalt skatt for hele gevinst

Roar
Roar
18.01.2022 11:20

Hei. Vil AF konto for bedrifter også bli rapportert automatisk til skatteetaten? Har solgt alt i 2021 med nesten 100% tap. Får man også automatisk fradrag for gebyrer (kurtasjer osv..)? vil man få utbetalt fradraget i 2022?
Er det noe som er spesielt viktig og huske på?

Roger
Roger
15.01.2022 19:49

Hei Bjørn Erik, dersom jeg har får aksjer fra mine foreldre i gave overført til min AF-konto og selger disse med en gang og overfører pengene til min ASK, hva vil skje skattemessig? Er det noe spesielt jeg må passe på? Jeg har ingen inntekt, så jeg kan ta en del avkastning før jeg må betale skatt.