Gå til hovedinnhold

Slik får du fradrag for aksjetapene

En del kunder spør om de må gjøre noe selv for å få fradrag for tap på aksjer og fond i skattemeldingen. Svaret er som regel nei. Alt skjer automatisk. Har du tap (eller gevinst) på mer avanserte investeringer som unoterte aksjer, valuta, opsjoner eller futures, må du imidertid rapportere inn tallene selv.

Selger du aksjer og fond med tap, er det kontotypen du har valgt som avgjør når du får fradrag for tapet – og om tapet blir motregnet mot gevinster på andre investeringer på kontoen. Her er reglene i kortform for privatpersoner:

Aksjesparekonto: Du må selge alle verdipapirene og avslutte aksjesparekontoen for å få fradrag for tapet på skattemeldingen.

Investeringskonto Zero: Du får fradrag for et tap når du tar ut penger fra investeringskontoen. Alle uttak skattlegges etter en gjennomsnittsberegning.

Aksje- og fondskonto (VPS-konto): Du får fradrag for et tap ved hver realisasjon.

Fradraget får du (uansett kontotype) på neste års skattemelding, det vil si at du får en lavere skatteregning påfølgende år.

Utdypning:

Aksjesparekonto

I en aksjesparekonto kan du fritt bytte mellom aksjer og aksjefond innad på kontoen uten at det utløser skatt. Du kan ta ut innskutt beløp skattefritt. Det er først når du tar ut gevinsten av kontoen at skatten må betales, etter fradrag for skjermingsfradrag. Eventuelle tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen.

Du må altså selge alle verdipapirene og avslutte aksjesparekontoen for å få fradrag for tapet. Nordnet rapporterer inn alle relevante beløp til skattemyndighetene, men du bør kontrollere tallene.

Aksjegevinster (minus opparbeidet skjermingsfradrag) skattlegges med 31,68 prosent (22 % x 1,44 i oppjusteringsfaktor). Aksjetap gir tilsvarende fradrag.

Investeringskonto (også kalt fondskonto)

Investeringskonto er en kontotype som ligner på aksjesparekonto, hvor du har fordelen av utsatt skatt ved kjøp og salg innad på kontoen. I en fondskonto har du et enda større investeringsunivers enn aksjesparekonto, siden du kan investere i både aksjer, aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond – både innenfor og utenfor EU/EØS.

Har du tap på verdipapirer i en investeringskonto får du fradrag for tapet når du tar ut penger fra kontoen. I en fondskonto skattlegges alle uttak etter en gjennomsnittsberegning, der forholdet mellom innskudd og tap på kontoen avgjør hvor stor andel av uttaket du kan få fradrag for. Skal du få fradrag for hele tapet, må du ta ut alle pengene fra investeringskontoen. Nordnet rapporterer inn alle relevante beløp til skattemyndighetene, men du bør kontrollere tallene.

Det er nye skatteregler for investeringskonto fra og med 2019. Avkastning som stammer fra aksjeinvesteringer skattlegges med en sats på 31,68 %. Renteavkastning skattlegges med 22 %.Les mer om dette her, og se eksempel.

Aksje- og fondskonto (også kalt VPS-konto)

Her eier du aksjer eller fond direkte, og gevinst og tap ved salg skattlegges ved hver realisasjon.

Her får du altså ikke gleden av utsatt skatt, som er en fordel dersom du har gevinst ved salg. Men du får fradrag for tap når du realiserer / selger.

Gevinst og tap på aksjefond og aksjer skattlegges ved realisasjon med en sats på 31,68 % i 2020. På en Aksje- og fondskonto er det FIFO-prinsippet («first in, first out») som gjelder for skattlegging, altså at du alltid først selger aksjene eller fondsandelene du kjøpte først. Selger du aksjer eller aksjefond med tap, vil du få fradrag i skattemeldingen, selv om du totalt sett skulle har gevinst på kontonivå.

Så lenge du eier børsnoterte aksjer og fond rapporterer Nordnet inn alle relevante beløp til skattemyndighetene, men du bør kontrollere tallene.

Har du investert i unoterte aksjer, utenlandsregistrerte fond, valuta, CFDer, opsjoner, warrants, futures, obligasjoner eller annet snadder på en Aksje- og fondskonto? Dersom disse instrumentene er omsatt på Oslo Børs (inklusive Euronext Growth) vil VPS skatterapportere gevinst / tap og formuesverdier, og du kan kontrollere tallene. Er de ikke omsatt på Oslo Børs, kankontofører skatterapportere transaksjonene, men har ingen plikt. Nordnet har p.t. ikke systemer for skatterapportering på slike avanserte investeringer, men alle opplysninger står i årsoppgaven du har fått tilsendt. Her må du rapportere inn relevante verdier til skattemyndighetene selv. Da må du fylle ut og levere skjemaet Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter (RF-1159). Har du fått skattemelding i nytt format, legger du til opplysningene under temaet Finans.

En del utenlandsregistrerte fond kan også kjøpes på aksjesparekonto og investeringskonto (også kalt fondskonto). Her rapporterer kontofører på kontonivå, og da vil verdiene inkluderes i skatterapporteringen.

Ved omregning til norsk valuta benytter du kursen på transaksjonstidspunktet. Ved fastsettelse av markedsverdi benytter du valutakursen 1. januar i 2021. Trenger du hjelp til dette, finner du god informasjon på skatteetaten.no.

Tips! Skjermingsfradrag for utenlandsregistrerte aksjefond (og evt aksjer) må du selv føre inn i under temaet Finans (gammel skattemelding: skjema RF-1159) dersom disse verdipapirene ikke er forhåndsutfylt.

Les mer om utfylling av skattemeldingen i innlegget «Slik fikser du skatt på aksjer og fond».

PS: Dette innlegget er en oppdatering av et innlegg fra i fjor. Derfor ser du noen gamle kommentarer under. Du kan rangere kommentarene etter nyeste eller eldste.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
26 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Ole
Ole
20.09.2021 13:31

Hei. Spørsmålet gjelder en aksje og fondkonto.

Hvis jeg selger en aksje som står i tap, og kjøper tilbake samme aksjen litt senere på dagen, med intensjon om å da eie den i flere år, kan jeg da trekke fra det realiserte tapet på annen realisert gevinst samme år?

Emil
Emil
26.06.2021 02:06

Hei hei Bjørn.

Jeg har et spørsmål om gjennomsnittberegningen av skatt på zero konto.

Stemmer det at man må skatte på innskuddet når man tar ut gevinst på zero-konto? fordi skattleggingen skjer etter en gjennomsnittsberegning av uttaket.

Har jeg forstått det rett? Håper jeg tar feil

Jeg ser det står at man kan ta ut skattefritt innskudd på Ask konto.

Mvh

Emil

Gjest
Gjest
16.04.2021 13:20

Får man fradrag på kurtasje og fx spread?

Gjest
Gjest
04.04.2021 18:49

Hei! Jeg vil selge mine aksjer på min nåværende AF konto, for så og overføre pengene til «zero». Hvis jeg har forstått det rett vil salget på AF konto utløse skatt og At det derfor er rett å anse det jeg flytter til zero konto som et reint innskudd selv om det er en del gevinst ( gitt at jeg betaler skatten for salget på AF konto når den kommer)?

Yodit
Yodit
08.12.2020 12:41

Hei
Har AF-konto, som jeg har noen aksjer og fond i. Tenker å selge noen av aksjene med tap, vil jeg da få skattefradrag om jeg selger noen av aksjene og ikke alle? Må jeg selge fondene også for å få fradraget?

Gjest
Gjest
09.05.2020 06:18

Hei Bjørn.

Lurer på om skattefradrag på tap går automatisk etter man har avsluttet ASK eller om dette må fylles inn manuelt på skattemeldingen?

Gjest
Gjest
27.04.2020 17:50

Vil det komme i 2020 på plass en ordning som gir mulighet til å ta ut DELER av tapt beløp fra ASK, ikke 100% av ASK-konto (slik løsning som DnB kan tilby kundene sine)?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
28.04.2020 15:52

Hei Anna. Dette er på to-do-listen vår, men ikke på topp. Som vi skriver i dette innlegget kan man ikke flytte alle verdipapirer med tap over til en annen konto, for å avslutte denne kontoen og ta tapet. Det er derfor ikke et stort behov for kundene å flytte deler av beholdningen over til en ny ASK-konto. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Maria
Maria
Svar på  Gjest
10.10.2020 12:52

Hei Bjørn, hvis man ikke kan flytte alle verdipapirene, avslutte den opprinnelige kontoen og ta tapet, hva er det da som skjer når man flytter verdipapirene og avslutter kontoen?
Hilsen Maria

Maria
Maria
Svar på  Maria
10.10.2020 12:56

Never mind. Leste artikkelen igjen.

Gjest
Gjest
23.04.2020 08:41

Hei. Vil tap på AF-konto automatisk komme med på skattemeldingen eller må du føre disse selv? Likeledes om du har “tilgode” aksjetap, vil rest automatisk bli flyttet til neste år, eller må du også her gjøre dette selv?

Gjest
Gjest
01.04.2020 10:26

Hei er bull&bear derivater likestilt med askjer når det gjelder gevinstskatt og fradrag ?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
02.04.2020 13:34

Hei Dag. Skattemyndighetene behandler derivater (opsjoner, futures, bull/bear-produkter) som andre verdipapirer, selv om de har aksjer som underliggende objekt. Det innebærer at gevinst / tap beskattes som renter, med en sats på 22 %. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
31.03.2020 21:16

Hei.
Kan man selge alle aksjer på min nåværende ASK, så avslutte den, og få pengene som er igjen.
Og så opprette en ny ASK (starte på nytt) og overføre pengene til den kontoen.
Vil man da få skattefradraget på tapet neste år?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
02.04.2020 13:41

Hei Odd. Ja det kan du. I Nordnet kan du opprette inntil 5 ASK-kontoer per person. Avslutter du ASK-kontoen i 2020 vil du få fradrag for tapet (evt skatt på gevinsten) våren 2021. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
02.04.2020 23:58

Ok. Men bare for å klarlegge.
Hvis jeg avslutter min ask konto, og oppretter ny ila av si neste uke.
Så vil jeg få skattefradraget neste år på tapet jeg hadde pr dato ved avsluttet konto?
Helt uavhengig av hvordan det går med den nye kontoen?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
08.04.2020 15:26

Hei igjen Odd. Det er korrekt. Når du avslutter ASK-kontoen får du fradrag for tap evt skatt på gevinst påfølgende kalenderår – uavhengig av om du oppretter en ny ASK-konto eller ei. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
26.03.2020 15:29

Er det mulig å overføre aksjene fra ASK til vanlig VPS-konto uten å selge, og så avslutte ASK, og så opprette ny ASK og overføre fra vanlig VPS-konto til den nye ASKen og få fradrag for tapet på den første ASKen? Eller må man selge aksjene uansett?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
30.03.2020 13:27

Hei Tom. Jeg har ikke lest noe i lovverket som tilsier at dette er mulig. Som jeg skriver i innlegget over er det mulig å flytte verdipapirer mellom ulike aksjesparekonti, men da er det verdier på kontonivå – og ikke verdier knyttet til hvert enkelt verdipapir – som flyttes. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
13.03.2020 16:30

Hei Bjørn. Jeg har en ASK som jeg har både aksjer og fond på. Tok nylig tapet i NAS. Jeg har også andre norske aksjer i minus. Hvordan regner man ut hva det totale tapet er på ASK-kontoen? Er det så enkelt som at man hukker av for innskudd/uttak i transaksjoner på kontoen og får opp beløpet, trekker dette av totalbeløpet (markedsverdien)? Når jeg gjør dette får jeg opp et tall (tap)som er mindre enn jeg antok så ble litt skeptisk til om det var riktig, Men har fått litt utbytte, og hatt litt gevinst på fond ila de siste… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
17.03.2020 13:47

Hei Christian. På uttakssiden (Mine sider > Uttak > Velg riktig ASK-konto) kan du se «Skattefritt beløp for uttak (inkl. skjermingsfradrag):».Dette beløpet tilsvarer kostpris pluss skjermingsfradrag. Så kan du se egenkapitalen (saldoen) på ASK-kontoen din ift dette beløpet. Er egenkapitalen din f eks 100.000 og Skattefritt beløp for uttak (inkl. skjermingsfradrag) 110.000 kroner, har du et skattemessig tap på 10.000 kroner. Skattesatsen for 2020 er 31,68 %. Dersom du realiserer og avslutter kontoen på dagens kurser betyr det at du vil få 3.168 kroner i lavere skatt påfølgende år. (Jeg tar forbehold om skjermingsfradraget er oppdatert og innkalkulert til enhver… Les mer »