Slik får du fradrag for aksjetapene

Etter siste ukers børsfall har en del kunder tap på aksjer og aksjefond. Slik kan du få fradrag for tapet i skattemeldingen. Det er dessverre ikke så enkelt at kunder med aksjesparekonto kan flytte alle verdipapirer med tap over til en annen konto, for å avslutte denne kontoen og ta tapet.

Hvordan du skal få fradrag for tapet avhenger av hvilken kontotype du har valgt. Her er reglene i kortform for privatpersoner:

Aksjesparekonto: Du må selge alle verdipapirene og avslutte aksjesparekontoen for å få fradrag for tapet på skattemeldingen.

Investeringskonto Zero: Du får fradrag for et tap når du tar ut penger fra investeringskontoen. Alle uttak skattlegges etter en gjennomsnittsberegning.

Aksje- og fondskonto (VPS-konto): Du får fradrag for et tap ved hver realisasjon.

Fradraget får du (uansett kontotype) på neste års skattemelding, det vil si at du får en lavere skatteregning påfølgende år.

Utdypning:

Aksjesparekonto

I en aksjesparekonto kan du fritt bytte mellom aksjer og aksjefond innad på kontoen uten at det utløser skatt. Du kan ta ut innskutt beløp skattefritt. Det er først når du tar ut gevinsten av kontoen at skatten må betales, etter fradrag for skjermingsfradrag. Eventuelle tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen.

Du må altså selge alle verdipapirene og avslutte aksjesparekontoen for å få fradrag for tapet.

Aksjegevinster (minus opparbeidet skjermingsfradrag) skattlegges med 31,68 prosent (22 % x 1,44 i oppjusteringsfaktor). Aksjetap gir tilsvarende fradrag.

PS: I Finansavisen 11.03.20 er det en artikkel om dette temaet hvor det blant annet står at det kom en ny regel fra og med 2019 som sier at man kan flytte verdipapirer mellom ulike aksjesparekonti. Undertegnende er sitert på følgende: «Det betyr at du kan flytte alle verdipapirer med tap over til en annen konto, før du deretter legger ned denne kontoen og tar tapet.»

Dette medfører ikke riktighet. Jeg hadde tatt litt for mye Møllers tran denne dagen og hadde det usedvanlig travelt på grunn av børsfallet, og svarte journalisten uten å sjekke med skatteekspertene. Det beklager jeg.

Det er jaggu ikke enkelt å finne ut av hvordan skatten skal beregnes ved flytting mellom flere aksjesparekonti. Men i Skatteloven § 10-21.7 står følgende:

«Kontohaver kan overføre aksjer, egenkapitalbevis og andeler i aksjefond mellom egne aksjesparekontoer uten beskatning. Ved overføring av aksjer, egenkapitalbevis, andeler i aksjefond og kontanter mellom egne aksjesparekontoer, overføres samtidig en andel av kontohavers innskudd og ubenyttet skjerming fra tidligere år på den avgivende kontoen til den mottakende kontoen. Innskudd og ubenyttet skjerming overføres i samme forhold som overføring av verdier fra den avgivende kontoen.»

Det innebærer at det ikke er muligheter for en lovlig skattetilpasning her, siden det er verdier på kontonivå – og ikke verdier knyttet til hvert enkelt verdipapir – som flyttes.

Eksempel: Total markedsverdi på en aksjesparekonto er 1 mill kr. Du ønsker å flytte verdipapirer til en verdi av 200.000 over på en annen aksjesparekonto, dvs 20 % av markedsverdi. Da vil 20% av skattedata for aksjesparekontoen også overføres til den andre aksjesparekontoen sammen med beholdningen. Dvs 20 % av ubenyttet skjerming på avgivende ASK, 20% av kostpris på avgivende ASK etc.

Investeringskonto (også kalt fondskonto)

Investeringskonto er en kontotype som ligner på aksjesparekonto, hvor du har fordelen av utsatt skatt ved kjøp og salg innad på kontoen. I en fondskonto har du et enda større investeringsunivers enn aksjesparekonto, siden du kan investere i både aksjer, aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond – både innenfor og utenfor EU/EØS.

Har du tap på verdipapirer i en investeringskonto får du fradrag for tapet når du tar ut penger fra kontoen. I en fondskonto skattlegges alle uttak etter en gjennomsnittsberegning, der forholdet mellom innskudd og tap på kontoen avgjør hvor stor andel av uttaket du kan få fradrag for. Skal du få fradrag for hele tapet, må du ta ut alle pengene fra investeringskontoen.

Det er nye skatteregler for investeringskonto fra og med 2019. Avkastning som stammer fra aksjeinvesteringer skattlegges med en sats på 31,68 %. Renteavkastning skattlegges med 22 %. Les mer om dette her, og se eksempel.

Aksje- og fondskonto (også kalt VPS-konto)

Her eier du aksjer eller fond direkte, og gevinst og tap ved salg skattlegges ved hver realisasjon.

Her får du altså ikke gleden av utsatt skatt, som er en fordel dersom du har gevinst ved salg. Men du får fradrag for tap når du realiserer / selger.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
19 Kommentarer
eldste
nyeste mest stemmer
Se alle kommentarer
Øystein
Øystein
12.03.2020 13:04

For å avslutte ASK, og få ut cashen på en vanlig aksje- og fondskonto, holder det å sende melding i nettbanken?

Christian
Christian
13.03.2020 16:30

Hei Bjørn. Jeg har en ASK som jeg har både aksjer og fond på. Tok nylig tapet i NAS. Jeg har også andre norske aksjer i minus. Hvordan regner man ut hva det totale tapet er på ASK-kontoen? Er det så enkelt som at man hukker av for innskudd/uttak i transaksjoner på kontoen og får opp beløpet, trekker dette av totalbeløpet (markedsverdien)? Når jeg gjør dette får jeg opp et tall (tap)som er mindre enn jeg antok så ble litt skeptisk til om det var riktig, Men har fått litt utbytte, og hatt litt gevinst på fond ila de siste… Les mer »

Tom
Tom
26.03.2020 15:29

Er det mulig å overføre aksjene fra ASK til vanlig VPS-konto uten å selge, og så avslutte ASK, og så opprette ny ASK og overføre fra vanlig VPS-konto til den nye ASKen og få fradrag for tapet på den første ASKen? Eller må man selge aksjene uansett?

Odd
Odd
31.03.2020 21:16

Hei.
Kan man selge alle aksjer på min nåværende ASK, så avslutte den, og få pengene som er igjen.
Og så opprette en ny ASK (starte på nytt) og overføre pengene til den kontoen.
Vil man da få skattefradraget på tapet neste år?

Odd
Odd
Svar på  Bjørn Erik Sættem
02.04.2020 23:58

Ok. Men bare for å klarlegge.
Hvis jeg avslutter min ask konto, og oppretter ny ila av si neste uke.
Så vil jeg få skattefradraget neste år på tapet jeg hadde pr dato ved avsluttet konto?
Helt uavhengig av hvordan det går med den nye kontoen?

Dag Nordbotten
Dag Nordbotten
01.04.2020 10:26

Hei er bull&bear derivater likestilt med askjer når det gjelder gevinstskatt og fradrag ?

Stutum
Stutum
23.04.2020 08:41

Hei. Vil tap på AF-konto automatisk komme med på skattemeldingen eller må du føre disse selv? Likeledes om du har “tilgode” aksjetap, vil rest automatisk bli flyttet til neste år, eller må du også her gjøre dette selv?

Anna
Anna
27.04.2020 17:50

Vil det komme i 2020 på plass en ordning som gir mulighet til å ta ut DELER av tapt beløp fra ASK, ikke 100% av ASK-konto (slik løsning som DnB kan tilby kundene sine)?

Maria
Maria
Svar på  Bjørn Erik Sættem
10.10.2020 12:52

Hei Bjørn, hvis man ikke kan flytte alle verdipapirene, avslutte den opprinnelige kontoen og ta tapet, hva er det da som skjer når man flytter verdipapirene og avslutter kontoen?
Hilsen Maria

Maria
Maria
Svar på  Maria
10.10.2020 12:56

Never mind. Leste artikkelen igjen.

Vidar
Vidar
09.05.2020 06:18

Hei Bjørn.

Lurer på om skattefradrag på tap går automatisk etter man har avsluttet ASK eller om dette må fylles inn manuelt på skattemeldingen?

Yodit
Yodit
08.12.2020 12:41

Hei
Har AF-konto, som jeg har noen aksjer og fond i. Tenker å selge noen av aksjene med tap, vil jeg da få skattefradrag om jeg selger noen av aksjene og ikke alle? Må jeg selge fondene også for å få fradraget?