Gå til hovedinnhold

Slik får du fradrag for aksjetapene

En del kunder spør om de må gjøre noe selv for å få fradrag for tap på aksjer og fond i skattemeldingen. Svaret er som regel nei. Alt skjer automatisk. Har du tap (eller gevinst) på mer avanserte investeringer som unoterte aksjer, valuta, opsjoner eller futures, må du imidertid rapportere inn tallene selv.

Selger du aksjer og fond med tap, er det kontotypen du har valgt som avgjør når du får fradrag for tapet – og om tapet blir motregnet mot gevinster på andre investeringer på kontoen. Her er reglene i kortform for privatpersoner:

For alle kontotyper gjelder at kurtasje og evt valutavekslingsgebyr ved kjøp og salg er inkludert i tallene som Nordnet rapporterer til skattemyndighetene, slik at man automatisk får fradrag for disse kostnadene.

Aksjesparekonto: Du må selge alle verdipapirene og avslutte aksjesparekontoen for å få fradrag for tapet på skattemeldingen.

Investeringskonto Zero: Du får fradrag for et tap når du tar ut penger fra investeringskontoen. Alle uttak skattlegges etter en gjennomsnittsberegning.

Aksje- og fondskonto (VPS-konto): Du får fradrag for et tap ved hver realisasjon.

Fradraget får du (uansett kontotype) på neste års skattemelding, det vil si at du får en lavere skatteregning påfølgende år.

PS: Skattesatsen for aksjegevinster, aksjetap og utbytte ble økt fra 35,2 prosent til 37,84 prosent allerede med virkning f.o.m 6. oktober 2022 – dagen da statsbudsjettet ble lagt frem. (I parentes kommer jeg med et lite hjertesukk: Det er svært uvanlig å endre en skattesats midt i året. Det er krevende for investorer og ikke minst banker og andre finansinstitusjoner å forholde seg til ulike skattesatser innenfor samme kalenderår…). Det vil derfor ikke være mulig å tilpasse seg reglene for å utnytte økningen i skattesats i år. Hvis du uansett skal selge aksjer, så vil det likevel kunne være fornuftig å selge aksjer med tap nå i 2022, slik at du får utnyttet tapsfradraget så tidlig som mulig. Det kan være fornuftig å realisere aksjer med gevinst over nyttår slik at skatten må betales ett år senere. Les mer om Skattegrep du kan gjøre før 2023 i dette innlegget.

Utdypning:

Aksjesparekonto

I en aksjesparekonto kan du fritt bytte mellom aksjer og aksjefond innad på kontoen uten at det utløser skatt. Du kan ta ut innskutt beløp skattefritt. Det er først når du tar ut gevinsten av kontoen at skatten må betales, etter fradrag for skjermingsfradrag. Eventuelle tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen.

Du må altså selge alle verdipapirene og avslutte aksjesparekontoen for å få fradrag for tapet. Nordnet rapporterer inn alle relevante beløp til skattemyndighetene, men du bør kontrollere tallene.

Aksjegevinster (minus opparbeidet skjermingsfradrag) skattlegges med 35,2 prosent  (22 % x 1,44 i oppjusteringsfaktor) dersom det skattepliktige uttaket skjedde i perioden 1.1-5.10.22. Skjedde uttaket i perioden 6.10-31.12.22 er satsen 37,84 % (22 % x 1,72 i oppjusteringsfaktor). Aksjetap gir tilsvarende fradrag.

Investeringskonto (også kalt fondskonto)

Investeringskonto er en kontotype som ligner på aksjesparekonto, hvor du har fordelen av utsatt skatt ved kjøp og salg innad på kontoen. I en fondskonto har du et enda større investeringsunivers enn aksjesparekonto, siden du kan investere i både aksjer, aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond – både innenfor og utenfor EU/EØS.

Har du tap på verdipapirer i en investeringskonto får du fradrag for tapet når du tar ut penger fra kontoen. I en fondskonto skattlegges alle uttak etter en gjennomsnittsberegning, der forholdet mellom innskudd og tap på kontoen avgjør hvor stor andel av uttaket du kan få fradrag for. Skal du få fradrag for hele tapet, må du ta ut alle pengene fra investeringskontoen. Nordnet rapporterer inn alle relevante beløp til skattemyndighetene, men du bør kontrollere tallene.

Avkastning som stammer fra aksjeinvesteringer skattlegges med en sats på 35,2 % i 2022 (37,84 % hvis det skattepliktige uttaket skjedde i perioden 6.10-31.12.22). Renteavkastning skattlegges med 22 % i 2022. Les mer om dette her, og se eksempel.

Aksje- og fondskonto (også kalt VPS-konto)

Her eier du aksjer eller fond direkte, og gevinst og tap ved salg skattlegges ved hver realisasjon.

Her får du altså ikke gleden av utsatt skatt, som er en fordel dersom du har gevinst ved salg. Men du får fradrag for tap når du realiserer / selger.

Gevinst og tap på aksjefond og aksjer skattlegges ved realisasjon. Skjedde realisasjonen i perioden 1.1-5.10.22 er skattesatsen 35,2 prosent, etter fradrag for skjermingsfradrag. Skjedde realisasjonen i perioden 6.10-31.12.22 er satsen 37,84 %.

På en Aksje- og fondskonto er det FIFO-prinsippet («first in, first out») som gjelder for skattlegging, altså at du alltid først selger aksjene eller fondsandelene du kjøpte først. Selger du aksjer eller aksjefond med tap, vil du få fradrag i skattemeldingen, selv om du totalt sett skulle har gevinst på kontonivå.

Så lenge du eier børsnoterte aksjer og fond rapporterer Nordnet inn alle relevante beløp til skattemyndighetene, men du bør kontrollere tallene.

Har du investert i unoterte aksjer, utenlandsregistrerte fond, valuta, CFDer, opsjoner, warrants, futures, obligasjoner eller annet snadder på en Aksje- og fondskonto? Dersom disse instrumentene er omsatt på Oslo Børs (inklusive Euronext Growth) vil VPS skatterapportere gevinst / tap og formuesverdier, og du kan kontrollere tallene. Er de ikke omsatt på Oslo Børs, kan kontofører skatterapportere transaksjonene, men har ingen plikt. Nordnet har p.t. ikke systemer for skatterapportering på slike avanserte investeringer, men alle opplysninger står i årsoppgaven du har fått tilsendt. Her må du rapportere inn relevante verdier til skattemyndighetene selv. Da må du fylle ut og levere skjemaet Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter (RF-1159). Har du fått skattemelding i nytt format, legger du til opplysningene under temaet Finans.

Les mer om utfylling av skattemeldingen i innlegget “Slik fikser du skatt på aksjer og fond“.

PS: Dette innlegget er en oppdatering av et innlegg fra i fjor. Derfor ser du noen gamle kommentarer under. Du kan rangere kommentarene etter nyeste eller eldste.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
96 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Anne
Anne
13.03.2023 17:10

Hei! Hva skjer hvis man eier aksjer i et selskap som skal bli kjøpt opp og tatt av børs? Blir aksjene mine automatisk kjøpt for den aksjeprisen som kjøper har gitt bud på den dager kjøpet blir gjennomført? Jeg har nemlig to valg hvis jeg har forstår riktig: Selge aksjene mine nå (aksjeprisen er litt lavere enn hva kjøper har gitt bud på) og ende opp med x kr i tap som jeg da får 37,84% fradrag på. Hvis jeg venter til selskapet blir kjøpt opp og det er sånn at mine aksjer går for prisen fra kjøper reduseres tapet… Les mer »

Thorz
Thorz
05.03.2023 12:15

Hei, er det mulig å hente ut en oversikt på transaksjoner på en ASK konto som ble avsluttet i desember? Var sannsynligvis dumt og avslutte den og ha glemt å ta ut full transaksjonsliste på de 3 siste årene. Dette for å ettergå skattemeldingen når den kommer.

Nordnet
Svar på  Thorz
15.03.2023 12:28

Hei! Årsoppgaven inneholder en transaksjonsliste for det aktuelle året. Du finner alle årsoppgavene dine som PDF-filer under “Mine sider” – “Årsoppgave” på Nordnet.no. Årsoppgavene inneholder alt du trenger å sjekke og eventuelt korrigere skattemeldingen din. Hvis du har avsluttet hele kundeforholdet ditt vil årsoppgavene sendes til deg på Digipost eller som brev i posten.

Maren
Maren
13.02.2023 14:03

Hei. Jeg lurer på om det er mulig å overføre fondene fra en ASK, til en annen ASK, for så å avslutte kontoen for å få fradragsført et stort tap knyttet til et fond?

Maren
Maren
Svar på  Bjørn Erik Sættem
13.02.2023 15:39

Tusen takk for rask respons!

Geir
Geir
29.01.2023 13:21

Solgte alt på min IKZ konto nå, og på over 3 år har jeg havnet på rundt -50k i tap. Jeg er student og jobber ved siden av studiene og kommer til å tjene rundt 150-200k i år, og skatter 13% nå. Kan jeg like gjerne skatte 0% ettersom jeg har så stort tap ved siden av så liten inntekt? Hvor mye kan jeg regne med å få tilbake på skatt?

Andre
Andre
30.12.2022 20:46

Når fikk man en ny skattemelding for 2023, å der er ikke lengere mulig å forandre på 2022, hva gjør man med tap og gevinst som skjedde etter at 2022 skattekortet ¨forsvant¨ ?

Daniel
Daniel
26.12.2022 12:24

Om man har en Ask konto og vil realisere tap kan man bare selge aksjene, flytte pengene inn på ny Ask konto og slette den første Ask kontoen? Man trenger vel ikke vente til over nytt år før man kjøper på nytt?

Odd Hordvin
Odd Hordvin
20.12.2022 16:30

Fallgruven ved å ha aksjesparekonto er underkonmunisert. Ønsker en skattefradrag ved tap på en aksjepost må en slette HELE aksjesparekontoen.Ikke bare den posten som ble solgt. Standardrådet om å selge med tap før årsskiftet og få det som skattefradrag neste år.er misvisende. Hele aksjesparekontoen blir utregnet.under ett. Summen av alle aksjepostene kan bli enten enten tap eller gevinst.Så det er ikke noe poeng å selge unna før nyttår.Da mister en dessuten fratrekket på formueskatten, 25 prosent for 2022.

Odd Hordvin
Odd Hordvin
Svar på  Bjørn Erik Sættem
21.12.2022 11:09

Hei. Jo,du har vært tydelig, men det gjelder ikke andre forvaltere som bare har pekt på fordelene ved ASK. Men ett spørsmål: Hvis
jeg har tatt ut hele den skattefrie delen innestående på ASK og så overfører en aksjepost,med fortjeneste,kan jeg da ta ut kun denne? Og la de andre aksjepostene og fondsandelene forbli på kontoen? Naturligvis ved å bli skattlagt for fortjenesten .
Eller er jeg låst til å måtte selge alt på ASK? Selv om jeg ikke krever Ikke skattefradrag for tap.

Johannes Langelo
Johannes Langelo
14.12.2022 09:53

Hei, dersom jeg har en aksjesparekonto med -100 000kr i avkastning, selger med tap og avslutter konto før nyttår 2022, får jeg da 35 200kr fraskrevet på skatten? Er det da mest hensiktsmessig å bare selge alt og investere på nytt på nyåret?

Thomas
Thomas
Svar på  Johannes Langelo
15.12.2022 14:09

I statsbudsjettforslaget for 2023 som ble annonsert 6. oktober ble det foreslått ny sats på 37,84 % med virkning fra det ble annonsert den 6. oktober. På skatteetaten er det allerede lagt inn beskrivelser for rapportering for aksjesparekonto og fondskonto, og sikkert direkteeide fond og aksjer for å skille ut realisert gevinst eller tap fra årets begynnelse og frem til 6. oktober og for 6. oktober til og med 31. desember. Forslagene i statsbudsjettet blir vel endelig vedtatt i disse dager om det ikke allerede har blitt dette. Dette er første gang endring skjer på skattesats for virkning midt i… Les mer »

Ola Nordmann
Ola Nordmann
30.11.2022 12:40

Hei. Jeg er student og betaler ikke skatt. Er det i fremtiden mulig å få fremførbart underskudd på tap på aksjer som er realisert i år?

Dan
Dan
15.10.2022 21:12

Hei Bjørn, jeg har amerikanske aksjer på to forskjellige kontoer (AF og IKZ). Si at det er +1 mill NOK på AF og det er -1 mil NOK på IKZ. Er det mer gunstig skattemessig å realisere tapet og ta ut penger fra IKZ før jeg realiserer gevinst på AF? Da får jeg skattefradrag 1 000 000 * 0,352 = 352 000 NOK? Og jeg skattelegges for den totale gevinsten (gevinst fra AF-kontoen – skattefradrag fra IKZ-kontoen; 1 000 000 – 352 000 = 648 000 NOK)? Setter stor pris på om du kunne hjelpe meg her. Takk på forhånd… Les mer »

Dan
Dan
Svar på  Dan
15.10.2022 22:12

Korreksjon: jeg synes utregningen over gir ikke mye mening. Tror det skal være slik:
Det skattlegges på gevinsten på 1 mill NOK på AF-kontoen; skattesatsen er på 35,2% i 2022. Men dette dekkes av skattefradraget (samme sats) på tapet på 1 mill NOK på IKZ-kontoen. Det vil si at gevinst og tapet har gått opp i opp og at jeg ikke skal betale noe skatt. Stemmer det?

Joakim mælen
Joakim mælen
31.08.2022 12:33

Hei

Jeg kjøpte Aker aksjer på min AF konto.
Aker offshore wind og Aker clean hydrogen. Dette ble jo fusjonert inn i Aker Horizon, og -% derfra ble med over til Horizon.
Jeg er -60% nå, spm mitt er om jeg realiserer tapet, vil jeg da automatisk få skattefradrag på tapet?
Hele beløpet, eller kun 35%?

Takk for svar

Hilsen fresh i gamet

Lars
Lars
07.08.2022 13:50

Hei Bjørn. Jeg er student, har en jobb, og har et “aksjetap”. Hvis jeg jobber mye i løpet av studiene kan jeg tjene godt over inntektsgrense og mister here stipendet. Jeg har åpnet en utenlandsk investeringskonto som jeg er usikker på om norske myndigheter har tilgang til, så jeg tror jeg må avslutte den får å få fradrag. Jeg lurer på om hvis min arbeidsinntekt (med mere) minus aksjetap ligger under inntektsgrense, får jeg fortsatt fullt stipend? Jeg lurer på om det lønner seg best å avslutte kontoen nå mens jeg studerer (og i tillegg til skattefradrag også få stipend… Les mer »