Gå til hovedinnhold

Slik får du fradrag for aksjetapene

En del kunder spør om de må gjøre noe selv for å få fradrag for tap på aksjer og fond i skattemeldingen. Svaret er som regel nei. Alt skjer automatisk. Har du tap (eller gevinst) på mer avanserte investeringer som unoterte aksjer, valuta, opsjoner eller futures, må du imidertid rapportere inn tallene selv.

Selger du aksjer og fond med tap, er det kontotypen du har valgt som avgjør når du får fradrag for tapet – og om tapet blir motregnet mot gevinster på andre investeringer på kontoen. Her er reglene i kortform for privatpersoner:

Aksjesparekonto: Du må selge alle verdipapirene og avslutte aksjesparekontoen for å få fradrag for tapet på skattemeldingen.

Investeringskonto Zero: Du får fradrag for et tap når du tar ut penger fra investeringskontoen. Alle uttak skattlegges etter en gjennomsnittsberegning.

Aksje- og fondskonto (VPS-konto): Du får fradrag for et tap ved hver realisasjon.

Fradraget får du (uansett kontotype) på neste års skattemelding, det vil si at du får en lavere skatteregning påfølgende år.

PS: Skattesatsen for aksjegevinster, aksjetap og utbytte økes fra 31,68 % i 2021 til 35,2 % i 2022. Skatteøkningen gjør at det kan være smart å selge aksjer eller aksjefond med gevinst i 2021 og vente med salg som gir tap til 2022. Dette gjelder selvsagt aksjer du uansett vurderer å selge. På denne måten får du gevinsten i inntektsåret 2021, der skatten er lavere enn i 2022.Les mer om Skattegrep du kan gjøre før 2022 i dette innlegget.

Utdypning:

Aksjesparekonto

I en aksjesparekonto kan du fritt bytte mellom aksjer og aksjefond innad på kontoen uten at det utløser skatt. Du kan ta ut innskutt beløp skattefritt. Det er først når du tar ut gevinsten av kontoen at skatten må betales, etter fradrag for skjermingsfradrag. Eventuelle tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen.

Du må altså selge alle verdipapirene og avslutte aksjesparekontoen for å få fradrag for tapet. Nordnet rapporterer inn alle relevante beløp til skattemyndighetene, men du bør kontrollere tallene.

Aksjegevinster (minus opparbeidet skjermingsfradrag) skattlegges med 31,68 prosent i 2021 (22 % x 1,44 i oppjusteringsfaktor). Aksjetap gir tilsvarende fradrag.

Investeringskonto (også kalt fondskonto)

Investeringskonto er en kontotype som ligner på aksjesparekonto, hvor du har fordelen av utsatt skatt ved kjøp og salg innad på kontoen. I en fondskonto har du et enda større investeringsunivers enn aksjesparekonto, siden du kan investere i både aksjer, aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond – både innenfor og utenfor EU/EØS.

Har du tap på verdipapirer i en investeringskonto får du fradrag for tapet når du tar ut penger fra kontoen. I en fondskonto skattlegges alle uttak etter en gjennomsnittsberegning, der forholdet mellom innskudd og tap på kontoen avgjør hvor stor andel av uttaket du kan få fradrag for. Skal du få fradrag for hele tapet, må du ta ut alle pengene fra investeringskontoen. Nordnet rapporterer inn alle relevante beløp til skattemyndighetene, men du bør kontrollere tallene.

Det er nye skatteregler for investeringskonto fra og med 2019. Avkastning som stammer fra aksjeinvesteringer skattlegges med en sats på 31,68 % i 2021. Renteavkastning skattlegges med 22 % i 2021. Les mer om dette her, og se eksempel.

Aksje- og fondskonto (også kalt VPS-konto)

Her eier du aksjer eller fond direkte, og gevinst og tap ved salg skattlegges ved hver realisasjon.

Her får du altså ikke gleden av utsatt skatt, som er en fordel dersom du har gevinst ved salg. Men du får fradrag for tap når du realiserer / selger.

Gevinst og tap på aksjefond og aksjer skattlegges ved realisasjon med en sats på 31,68 % i 2021. På en Aksje- og fondskonto er det FIFO-prinsippet («first in, first out») som gjelder for skattlegging, altså at du alltid først selger aksjene eller fondsandelene du kjøpte først. Selger du aksjer eller aksjefond med tap, vil du få fradrag i skattemeldingen, selv om du totalt sett skulle har gevinst på kontonivå.

Så lenge du eier børsnoterte aksjer og fond rapporterer Nordnet inn alle relevante beløp til skattemyndighetene, men du bør kontrollere tallene.

Har du investert i unoterte aksjer, utenlandsregistrerte fond, valuta, CFDer, opsjoner, warrants, futures, obligasjoner eller annet snadder på en Aksje- og fondskonto? Dersom disse instrumentene er omsatt på Oslo Børs (inklusive Euronext Growth) vil VPS skatterapportere gevinst / tap og formuesverdier, og du kan kontrollere tallene. Er de ikke omsatt på Oslo Børs, kankontofører skatterapportere transaksjonene, men har ingen plikt. Nordnet har p.t. ikke systemer for skatterapportering på slike avanserte investeringer, men alle opplysninger står i årsoppgaven du har fått tilsendt. Her må du rapportere inn relevante verdier til skattemyndighetene selv. Da må du fylle ut og levere skjemaet Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter (RF-1159). Har du fått skattemelding i nytt format, legger du til opplysningene under temaet Finans.

Les mer om utfylling av skattemeldingen i innlegget “Slik fikser du skatt på aksjer og fond”.

PS: Dette innlegget er en oppdatering av et innlegg fra i fjor. Derfor ser du noen gamle kommentarer under. Du kan rangere kommentarene etter nyeste eller eldste.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
49 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Roar
Roar
18.01.2022 11:20

Hei. Vil AF konto for bedrifter også bli rapportert automatisk til skatteetaten? Har solgt alt i 2021 med nesten 100% tap. Får man også automatisk fradrag for gebyrer (kurtasjer osv..)? vil man få utbetalt fradraget i 2022?
Er det noe som er spesielt viktig og huske på?

Roger
Roger
15.01.2022 19:49

Hei Bjørn Erik, dersom jeg har får aksjer fra mine foreldre i gave overført til min AF-konto og selger disse med en gang og overfører pengene til min ASK, hva vil skje skattemessig? Er det noe spesielt jeg må passe på? Jeg har ingen inntekt, så jeg kan ta en del avkastning før jeg må betale skatt.

Ola
Ola
21.12.2021 13:52

Spørsmål om AF-konto og skatt. Hvis jeg har “tradet” aksjer i samme selskap igjennom året og gevinst/tap går i null ved årsslutt; vil alle handler enkeltvis bli ført opp på ligning som gevinst/tap eller vil det bli ett totalt beløp av hele regnskapet som blir ca 0? Eksempelvis hvis jeg har kjøpt/solgt aksjer for 4 millioner og handlene med gevinst er 500 000,- og de med tap er 500 000,- vil det føres opp på ligning (forenklet) som kapitalinntekt på 500 000,- og tilsvarende fradrag på 500 000,-? Eller vil det ikke bli registrert som inntekt når det går i… Les mer »

ben
ben
15.12.2021 12:58

ja, men du bør vente noen dager eller opptil 1 uke før du kjøper de samme aksjene på nytt.

SelDem
SelDem
08.12.2021 15:57

Hei Bjørn.

Har endel fond i min ASK konto. Hvis jeg tar ikke feil sa du at det lønner seg å ha eget konto for fond. Kan jeg flytte mine fond eget ASK konto for fond uten utløse skatt eller hva som er lønnsomt for fondene mine?

Med vennlig hilsen
SelDem

SelDem
SelDem
Svar på  Bjørn Erik Sættem
15.12.2021 16:43

Takk Bjørn Erik

Per
Per
07.12.2021 13:39

Hei Bjørn, Takk for fin artikkel! Jeg har en Zero konto med tap. På konto står i dag (i) aksjer i ett selskap som jeg ønsker å beholde, og (ii) noen ETFer som har påført meg tap. Ett alternativ er selvsagt å beholde aksjene, men selge ETFene og ta ut dette, men da får jeg ikke fradrag for hele tapet på konto hvis jeg forstått det riktig. Hva er beste fremgangsmåte hvis jeg ønsker å beholde aksjene og samtidig får fradrag for hele tapet nå i år? Kan jeg opprette en ny Zero konto, selge alt innestående på eksisterende Zero… Les mer »

Per
Per
Svar på  Bjørn Erik Sættem
07.12.2021 17:24

Takk Bjørn,

Jeg har samlet tap på Zero. Hvis jeg selger ETFer som har gått med tap og overfører beløp til ASK så får jeg bare fradragsført deler av tapet.

Hvis jeg forstår deg riktig: For å oppnå det jeg ønsker (fradrag for alt tap) så må jeg selge alt og overføre innestående ut av Zero (f.eks over til ASK) og be Nordnet avslutte Zero før nyttår (frist utløpt?), og deretter åpne ny Zero i Januar?

Hvis jeg realiserer tap og avslutter Zerokonto i år, samt oppretter en ny Zero, i år, så ses det under ett?

Tenker jeg riktig?

Per
Per
Svar på  Per
07.12.2021 17:46

Men når alt kommer til alt så er vel oppsiden begrenset. Fradraget tar man jo med seg videre og kan benyttes mot gevinst på aksjene og andre investeringer i fremtiden på samme konto. Forutsatt at man ønsker å beholde Zero, så er vel oppsiden da kun avkastning/rente på fradraget som blir fremskyndet?

Morten
Morten
Svar på  Bjørn Erik Sættem
19.12.2021 11:30

Hei Bjørn Erik. Takk for gode svar om dette temaet. Men hvis man har hatt betydelige gevinst realiseringer på andre kontoer og aksjer som ikke er skjermet, kan ikke en realisering i 2021 allikevel være fornuftig?

Og hvis man har tro på samme aksje som man nå realiserer tap på i 2022, vil vel det være en fornuftig ting å realisere tap på i 2021?

Øivind
Øivind
04.12.2021 14:28

Hei, vil gevinst og tap på kjøp/salg på mer avanserte produkter som “Bull x6” etc. samt utenlandske aksjer notert på nasdaq automatisk bli rapportert inn til norske mydnigheter slik at man slipper å foreta seg noe?

Ole
Ole
20.09.2021 13:31

Hei. Spørsmålet gjelder en aksje og fondkonto.

Hvis jeg selger en aksje som står i tap, og kjøper tilbake samme aksjen litt senere på dagen, med intensjon om å da eie den i flere år, kan jeg da trekke fra det realiserte tapet på annen realisert gevinst samme år?

P A Johnson
P A Johnson
Svar på  Ole
18.11.2021 07:40

Nei, da må du selge på nyttårsaften og kjøpe tilbake første handelsdag i januar. Det er korteste tidsperioden du kan selge og kjøpe tilbake samme aksje, og få fradrag for tapet.

Emil
Emil
26.06.2021 02:06

Hei hei Bjørn.

Jeg har et spørsmål om gjennomsnittberegningen av skatt på zero konto.

Stemmer det at man må skatte på innskuddet når man tar ut gevinst på zero-konto? fordi skattleggingen skjer etter en gjennomsnittsberegning av uttaket.

Har jeg forstått det rett? Håper jeg tar feil

Jeg ser det står at man kan ta ut skattefritt innskudd på Ask konto.

Mvh

Emil

Gjest
Gjest
16.04.2021 13:20

Får man fradrag på kurtasje og fx spread?

Gjest
Gjest
04.04.2021 18:49

Hei! Jeg vil selge mine aksjer på min nåværende AF konto, for så og overføre pengene til «zero». Hvis jeg har forstått det rett vil salget på AF konto utløse skatt og At det derfor er rett å anse det jeg flytter til zero konto som et reint innskudd selv om det er en del gevinst ( gitt at jeg betaler skatten for salget på AF konto når den kommer)?

Gjest
Gjest
08.12.2020 12:41

Hei
Har AF-konto, som jeg har noen aksjer og fond i. Tenker å selge noen av aksjene med tap, vil jeg da få skattefradrag om jeg selger noen av aksjene og ikke alle? Må jeg selge fondene også for å få fradraget?