Gå til hovedinnhold

Skattemeldingen: Disse kostnadene kan du trekke fra

Du kan kreve fradrag for kostnader til inntekts ervervelse, også ved investeringer. Det meste er heldigvis forhåndsutfylt, slik som kostnader for kurtasje, forvaltningskostnader og valutavekslingsavgift. Men eventuelle kostnader til årsavgift på VPS-konto, plattformavgift (på visse kontotyper), finansaviser, kursinformasjon, analyseprogram etc. må du fylle ut selv.

Nedenfor går vi gjennom de vanligste kostnadene som sparere og investorer har – og som er relevant ved kontroll og utfylling av skattemeldingen.

Kurtasje, forvaltningskostnader og vekslingsavgift: Allerede utfylt

Har du en enkel sparing, med kun børsnoterte aksjer og fond, trenger du normalt ikke å fylle ut noe selv i skattemeldingen. Alt skal være forhåndsutfylt fra kontofører / bank / nettmegler. Dette gjelder kurtasje for kjøp og salg av aksjer, valutavekslingsavgift for kjøp og salg av utenlandsk-registrerte aksjer, ETFer og fond, samt forvaltningskostnader for fond og ETFer. Dette gjelder alle kontotyper.

Kurtasjen fremkommer ikke som egen post i skattemeldingen eller i årsoppgaven, men kurtasjen er allerede tatt hensyn til når gevinst/tap er regnet ut.

Valutavekslingsavgift og forvaltningskostnader er inkludert i kjøps- og salgspriser, og fremkommer ikke som egen post i skattemeldingen eller i årsoppgaven. Disse kostnadene er allerede tatt hensyn til når gevinst/tap er regnet ut og er ikke noe man skal føre opp selv i skattemeldingen. (I praksis så trekkes forvaltningsavgiften i fondene på daglig basis (1/365 del hver dag) fra fondets verdi og er heller ikke noe man skal fradragsføre selv.)

Som Nordnetkunde kan du imidertid se alle kostnader du blir belastet i den årlige kostnadsoversikten, som du finner på Mine sider > Årsoppgave > Kostnadsoversikt.

Plattformavgift: Må fylle ut selv for 2021 på aksjesparekonto og aksje- og fondskonto

Nordnet (og enkelte andre aktører) innførte i 2020 plattformavgift for fond. Kunder med fond på aksjesparekonto og / eller aksje- og fondskonto må rapportere inn denne plattformavgiften selv for å få fradrag for denne kostnaden for skatteåret 2021. Les mer om hvor du finner plattformavgiften og hvordan den skal fradragsføres i innlegget “Skatt tilknyttet plattformavgift og returprovisjon”.

Kunder med andre kontotyper slipper dette, siden det bli håndtert på selve kontoen.

PS: For fremtidige skatteoppgjør har Nordnet ambisjoner om å rapportere inn plattformavgift automatisk til Skatteetaten.

Kostnader til årsavgift på VPS-konto, finansaviser, kursinformasjon, analyseprogram etc: Må fylle ut selv

Det er et generelt prinsipp i skatteretten at du kan kreve fradrag for kostnader til inntekts ervervelse. Det kan være årsavgift på VPS-konto, finansaviser, kostnader for kursinformasjon, analyseprogram etc. (Merk at Nordnet ikke har årsavgift på VPS-konto.)

Disse utgiftene bør stå i forhold til aktiviteten og gevinsten. Å føre opp 100 % av dine internettkostnader på 3000 kroner hvis du kun har hatt to transaksjoner det året og realisert 5000 kroner i gevinst vil trolig ikke godkjennes av skattemyndighetene.

For deg som leverer ny skattemelding skal relevante kostnader til årsavgift på VPS-konto, finansaviser, kostnader for kursinformasjon, plattformavgift o.l. føres under «Finans – forvaltningskostnader» (gammel skattemelding: post 3.3.7). Vi anbefaler at du gir en nærmere forklaring på disse utgiftene i et vedlegg som legges ved skattemeldingen dersom de er betydelige.

Tap på aksjer og fond: Som oftest allerede utfylt

Selger du aksjer og fond med tap, er det kontotypen du har valgt som avgjør når du får fradrag for tapet – og om tapet blir motregnet mot gevinster på andre investeringer på kontoen. Vanligvis er tap og gevinst på aksjer og fond forhåndsutfylt. Men det er noen unntak, og det forekommer feil. Har du for eksempel flyttet utenlandske aksjer på en Aksje- og fondskonto (VPS-konto) fra en annen bank til Nordnet, så vil ikke kostprisen følge med på flyttingen, og ikke være rapportert til skatteetaten. Da må du rapportere inn kostpris selv. (Flytter du en aksjesparekonto med utenlandske aksjer vil derimot total kostpris på aksjesparekontoen følge med på flyttingen til den nye banken, så her blir skatterapporteringen korrekt også etter flytting. Kostpris på hvert verdipapir blir ikke med på flyttingen, men det er heller ikke relevant for å beregne korrekt skatt, siden aksjesparekonto beskattes på kontotnivå.)

I dette innlegget beskriver vi skattereglene ved tap på verdipapirer for de ulike kontotypene.

Kostnader ved avanserte investeringer: Må fylle ut selv hvis de ikke er omsatt på Oslo Børs (på aksje- og fondskonto)

Har du investert i utenlandsnoterte ETFer (UCITS og amerikansk-noterte),utenlandsregistrerte fond, unoterte aksjer, valuta, CFDer, opsjoner, warrants, futures, obligasjoner eller annet snadder på en Aksje- og fondskonto (også kalt VPS-konto)? Dersom disse instrumentene er omsatt på Oslo Børs (inklusive Euronext Growth) vil VPS skatterapportere gevinst / tap og formuesverdier (inklusive kurtasje og evt valutavekslingskostnader), og du kan kontrollere tallene.

Er de ikke omsatt på Oslo Børs, kan kontofører skatterapportere transaksjonene, men har ingen plikt. Nordnet har p.t. ikke systemer for skatterapportering på slike avanserte investeringer, men alle opplysninger står i årsoppgaven du har fått tilsendt. Her må du rapportere inn relevante verdier til skattemyndighetene selv. Kostnader for kurtasje og evt valutavekslingsavgifter skal fortsatt være inkludert i kjøp-og salgsummen i årsoppgaven.

Disse opplysningene legger du inn under temaet Finans. Finner du relevant konto i skattemeldingen kan du trykke på “Åpne og endre” og fylle ut alle opplysninger. Finner du ikke kontoen, trykker du “Legg til aksjer”. (Leverer du gammel skattemelding må du fylle ut og levere skjemaet Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter (RF-1159)).

En del utenlandsregistrerte fond kan også kjøpes på aksjesparekonto og investeringskonto (også kalt fondskonto). Her rapporterer kontofører på kontonivå, og da vil verdiene inkluderes i skatterapporteringen.

Tips! Skjermingsfradrag for utenlandsregistrerte aksjefond (og evt aksjer) må du selv føre inn i under temaet Finans (gammel skattemelding: skjema RF-1159) dersom disse verdipapirene ikke er forhåndsutfylt.

Les mer om utfylling av skattemeldingen i innlegget «Slik fikser du skatt på aksjer og fond».

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
38 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Per
Per
27.01.2023 10:42

Hei! Hva definerer du som kursinformasjon (synes den var litt vag)? Er det fradrag for investeringskurs? Eller fradrag for investeringsbøker? Investeringsmateriell?

Martin Fjeld
Martin Fjeld
11.06.2022 19:05

Hvor mye prosent er skatten på, vis jeg tjener penger på å selge utendlanske aksjer?

M skatt
M skatt
29.05.2022 09:54

Dersom en flytter NOK inn på en ny AK og så veksler dette om til USD, så regner jeg med at spread må kreves som eget fradrag i skattemeldingen, siden valutavekslingen da ikke kan inngå i justering av inn eller ut kurs på kjøpet av en aksje?

Jan Erik
Jan Erik
02.05.2022 20:36

Hei
Kan man få fradrag for transaksjonskostnader/gebyr for overføring fra bank til utenlandsk krypto trading plattform? Visa gebyret er ofte 2%.

Eirik Bekkeheien
Eirik Bekkeheien
25.04.2022 13:24

Hei Bjørn Erik, Jeg har lån hos dere som er registrert på AF-konto. Dette lånet blir kun brukt til kjøp og salg av aksjer. Det står innrapportert som ordinært lån på skattemeldingen og har da kun et fradrag på 22% på renteutgiftene. Bør ikke renteutgiftene føres opp som en omkostning slik at jeg får 100% fradrag for renteutgiftene?

Tor
Tor
24.04.2022 22:06

Hei, kan jeg trekke fra avis (Aftenposten/E24) og internett kostnader ved kjøp og salg av aksjer? Hvor gjøres evt dette? Kan det evt gjøres en splitt på internett for å få noe trukket fra? På forhånd takk for bra innspill 🙂

Oddvar
Oddvar
14.04.2022 17:47

Hei.

Jeg finner ikke noe om kurtasje/transaksjonskostnader noe sted i selvangivelsen min.
Jeg har IKZ og ASK kontoer. hvor burde dette dukket opp?

Henrik
Henrik
14.04.2022 16:01

Takk for oppklarende innlegg!

Olaf
Olaf
05.04.2022 20:31

Solgte alle aksjer på IKZ med tap og overførte pengene til aksjesparekonto.
Kjøpte aksjene på nytt.
Får jeg fradrag for tapet?

Bjørnar Halstvedt
Bjørnar Halstvedt
05.04.2022 19:14

Solgte AMC aksjer fra ASK og kjøpte tilbake i Zero. Må jeg da skatte av gevinst selvom jeg har investert beløpet i sin helhet videre i zero?

Lars Terje Stue
Lars Terje Stue
28.03.2022 20:41

Hei
Solgte alt jeg hadde inne på Ask kontoen, flere aksjer med tap. Satte det jeg hadde igjen over på aksje kontoen. Ser på skattemeldingen at tapet på disse aksjene ikke er tatt med i skatteoppgjøret. Må jeg da selv legge inn tapet på disse aksjene?

LillyBilly
LillyBilly
Svar på  Lars Terje Stue
31.03.2022 20:22

Du får ført fradrag på tap på aksjesparekonto når kontoen opphøres. Det hjelper ikke at du har solgt alle aksjene og tatt ut pengene.

GLC
GLC
18.02.2022 09:53

Hei Bjørn, vi er mange som har tapt stort på Kalera. -40-80% er ikke uvanlig.

Nå fusjonerer med en SPAC på Nasdaq og forlater Oslo for godt.
Da lurer jeg på hva vi bør gjøre, bør vi selge alt nå for å få tapet til fradrag? Er det mest aktuelt hvis hele kontoen avsluttes?
Og eventuelt kjøpte nye aksjer på dagens priser med en annen konto, for de som fortsatt ønsker å være med videre