Gå til hovedinnhold
Nettleseren du benytter deg av, støttes ikke lenger av Nordnet. Klikk her for å se hvilke nettlesere vi støtter og anbefaler at du bruker.

Skattemeldingen: Disse kostnadene kan du trekke fra

Du kan kreve fradrag for kostnader til inntekts ervervelse, også ved investeringer. Det meste er heldigvis forhåndsutfylt, slik som kostnader for kurtasje, forvaltningskostnader og valutavekslingsavgift. Men eventuelle kostnader til årsavgift på VPS-konto, plattformavgift (på visse kontotyper), finansaviser, kursinformasjon, analyseprogram etc. må du fylle ut selv.

Nedenfor går vi gjennom de vanligste kostnadene som sparere og investorer har – og som er relevant ved kontroll og utfylling av skattemeldingen.

Kurtasje, forvaltningskostnader og vekslingsavgift: Allerede utfylt

Har du en enkel sparing, med kun børsnoterte aksjer og fond, trenger du normalt ikke å fylle ut noe selv i skattemeldingen. Alt skal være forhåndsutfylt fra kontofører / bank / nettmegler. Dette gjelder kurtasje for kjøp og salg av aksjer, valutavekslingsavgift for kjøp og salg av utenlandsk-registrerte aksjer, ETFer og fond, samt forvaltningskostnader for fond og ETFer. Dette gjelder alle kontotyper.

Kurtasjen fremkommer ikke som egen post i skattemeldingen eller i årsoppgaven, men kurtasjen er allerede tatt hensyn til når gevinst/tap er regnet ut.

Valutavekslingsavgift og forvaltningskostnader er inkludert i kjøps- og salgspriser, og fremkommer ikke som egen post i skattemeldingen eller i årsoppgaven. Disse kostnadene er allerede tatt hensyn til når gevinst/tap er regnet ut og er ikke noe man skal føre opp selv i skattemeldingen. (I praksis så trekkes forvaltningsavgiften i fondene på daglig basis (1/365 del hver dag) fra fondets verdi og er heller ikke noe man skal fradragsføre selv.)

Plattformavgift: Må fylle ut selv for 2022 på aksje- og fondskonto

Nordnet (og flere andre aktører) innførte i 2020 plattformavgift for fond. Kunder med fond på Aksje- og fondskonto (også kalt VPS-konto) må rapportere inn denne plattformavgiften selv for å få fradrag for denne kostnaden for skatteåret 2022. Les mer om hvor du finner plattformavgiften og hvordan den skal fradragsføres i innlegget “Skatt tilknyttet plattformavgift og returprovisjon”.

Kunder med andre kontotyper slipper dette, siden det bli håndtert på selve kontoen. På aksjesparekonto vil plattformavgiften stå i skattemeldingen som “forvaltningskostnader”.

Kostnader til årsavgift på VPS-konto, finansaviser, kursinformasjon, analyseprogram etc: Må fylle ut selv

Det er et generelt prinsipp i skatteretten at du kan kreve fradrag for kostnader til inntekts ervervelse. Det kan være årsavgift på VPS-konto, finansaviser, kostnader for kursinformasjon, analyseprogram etc. (Merk at Nordnet ikke har årsavgift på VPS-konto.)

Disse utgiftene bør stå i forhold til aktiviteten og gevinsten. Å føre opp 100 % av dine internettkostnader på 3000 kroner hvis du kun har hatt to transaksjoner det året og realisert 5000 kroner i gevinst vil trolig ikke godkjennes av skattemyndighetene.

Relevante kostnader til årsavgift på VPS-konto, finansaviser, kostnader for kursinformasjon o.l. føres under «Finans – forvaltningskostnader». Vi anbefaler at du gir en nærmere forklaring på disse utgiftene i et vedlegg som legges ved skattemeldingen dersom de er betydelige.

Tap på aksjer og fond: Som oftest allerede utfylt

Selger du aksjer og fond med tap, er det kontotypen du har valgt som avgjør når du får fradrag for tapet – og om tapet blir motregnet mot gevinster på andre investeringer på kontoen. Vanligvis er tap og gevinst på aksjer og fond forhåndsutfylt.

Men det er noen unntak, og det forekommer feil. Har du for eksempel flyttet utenlandske aksjer på en Aksje- og fondskonto (også kalt VPS-konto) fra en annen bank til Nordnet, så vil ikke kostprisen følge med på flyttingen, og ikke være rapportert til skatteetaten. Da må du rapportere inn kostpris selv. (Flytter du en aksjesparekonto med utenlandske aksjer vil derimot total kostpris på aksjesparekontoen følge med på flyttingen til den nye banken, så her blir skatterapporteringen korrekt også etter flytting. Kostpris på hvert verdipapir blir ikke med på flyttingen, men det er heller ikke relevant for å beregne korrekt skatt, siden aksjesparekonto beskattes på kontotnivå.)

I dette innlegget beskriver vi skattereglene ved tap på verdipapirer for de ulike kontotypene.

Kostnader ved avanserte investeringer: Må fylle ut selv hvis de ikke er omsatt på Oslo Børs (på aksje- og fondskonto)

Har du investert i utenlandsnoterte ETFer (UCITS og amerikansk-noterte),utenlandsregistrerte fond, unoterte aksjer, valuta, CFDer, opsjoner, warrants, futures, obligasjoner eller annet snadder på en Aksje- og fondskonto (også kalt VPS-konto)? Dersom disse instrumentene er omsatt på Oslo Børs (inklusive Euronext Growth) vil VPS skatterapportere gevinst / tap og formuesverdier (inklusive kurtasje og evt valutavekslingskostnader), og du kan kontrollere tallene.

Er de ikke omsatt på Oslo Børs, kan kontofører skatterapportere transaksjonene, men har ingen plikt. Nordnet har p.t. ikke systemer for skatterapportering på slike avanserte investeringer, men alle opplysninger står i årsoppgaven du har fått tilsendt. Her må du rapportere inn relevante verdier til skattemyndighetene selv. Kostnader for kurtasje og evt valutavekslingsavgifter skal fortsatt være inkludert i kjøp-og salgsummen i årsoppgaven.

Disse opplysningene legger du inn under temaet Finans i skattemeldingen. Finner du relevant konto i skattemeldingen kan du trykke på “Åpne og endre” og fylle ut alle opplysninger. Finner du ikke kontoen, trykker du “Legg til aksjer”.

En del utenlandsregistrerte fond kan også kjøpes på aksjesparekonto og investeringskonto (også kalt fondskonto). Her rapporterer kontofører på kontonivå, og da vil verdiene inkluderes i skatterapporteringen.

Tips! Skjermingsfradrag for utenlandsregistrerte aksjefond (og evt aksjer) må du selv føre inn i under temaet Finans dersom disse verdipapirene ikke er forhåndsutfylt.

Tips: Har du mottatt utbytte fra utenlandske aksjer og ETFer på en Aksje- og fondskonto og blitt trukket kildeskatt på utbyttet? Da kan du kreve fradrag i norsk skatt. Se video om hvordan du skal fylle ut skattemeldingen for å få fradrag for betalt kildeskatt på en Aksje- og fondskonto. Eier du aksjene på en aksjesparekonto eller investeringskonto kan du med dagens (urettferdige) regler ikke kreve dette fradraget. Les mer om urettferdig dobbeltbeskatning av utbytte her.

Les mer om utfylling av skattemeldingen i innlegget «Slik fikser du skatt på aksjer og fond».

NB! Denne artikkelen er rettet mot privatpersoner. Det gjelder egne skatteregler for aksjer og fond som er eid av aksjeselskaper (fritaksmetoden), som ikke omtales her.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
51 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
agnar.nygard
agnar.nygard
06.07.2023 10:23

Invisterte i 2015 i svenske Hancap 16/19 som var et holdingselskap for flere selskap innen vindu- og fasadeglass.
Nå er det bare holdingselskapet som er tilbake,-de andre selskapene er konkurs.
Invisteringen eg gjorde ble splittet med 2/3 i preferansjeaksjer som er notert i SIP-Nordic i Stockholm. og resterende !/3 er notert på min VPS-konto i DNB.
Mitt spørsmål er at om invisteringen går til tap,har eg rett på fradrag av tapet på skatten.
MVH
Agnar

Nordnet
Svar på  agnar.nygard
24.07.2023 12:36

Hei! Her anbefaler vi deg å ta kontakt med din kontofører for å få en oppstilling av transaksjonene i selskapet, og deretter høre med Skatteetaten rundt hva du kan fradagsføre og ikke.

Andre
Andre
30.04.2023 22:42

Jeg har løpende kostnader for et instrument av typen unlimited turbo som er oppført i kostnadsoversikten for 2022. Gevinst/tap for produktet er ikke realisert, men de løpende kostnadene er der. Kan jeg føre dette opp i skattemeldingen, og eventuelt hvor?

Andre
Andre
Svar på  Bjørn Erik Sættem
02.05.2023 20:48

Hei! Forstår jeg da riktig at ved realisasjon av tap, kan jeg føre det jeg har tapt på verdipapiret (Inngangsverdi) + løpende kostnader som har vært i løpet av levetiden på produktet? At man da fører større tap enn selve inngangsverdien.

Adrian T. Munthe
Adrian T. Munthe
30.03.2023 17:45

Hei Bjørn Erik.

Kan jeg trekke fra kostnad for unoterte aksjer på skattemeldingen? Nordnet har trukket medg 499 NOK i tre år, og jeg realiserte aksjene i 2022 med god gevinst.

Axel
Axel
28.03.2023 12:05

Hei,

kildeskatt på utbytte på aksjer fra andre land feks Sverige på IKZ og ASK? Hvordan føres fradrag på det?

mvh,
Axel

Axel
Axel
Svar på  Bjørn Erik Sættem
31.03.2023 08:35

Ahh takk! Må bli bedre på lese tekst i kursiv 🙂

Per
Per
27.01.2023 10:42

Hei! Hva definerer du som kursinformasjon (synes den var litt vag)? Er det fradrag for investeringskurs? Eller fradrag for investeringsbøker? Investeringsmateriell?

Gjest
Gjest
11.06.2022 19:05

Hvor mye prosent er skatten på, vis jeg tjener penger på å selge utendlanske aksjer?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
13.06.2022 10:16

Hei. Gevinst og utbytte på aksjer og aksjefond (norske og utenlandske) skattlegges med 35,2 %. Effektiv skattesats er noe lavere hvis du eier aksjene og aksjefondene i flere år, siden du får skjermingsfradrag (som sørger for at risikofri avkastning ikke skattlegges).
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom i Nordnet

Gjest
Gjest
29.05.2022 09:54

Dersom en flytter NOK inn på en ny AK og så veksler dette om til USD, så regner jeg med at spread må kreves som eget fradrag i skattemeldingen, siden valutavekslingen da ikke kan inngå i justering av inn eller ut kurs på kjøpet av en aksje?

Gjest
Gjest
02.05.2022 20:36

Hei
Kan man få fradrag for transaksjonskostnader/gebyr for overføring fra bank til utenlandsk krypto trading plattform? Visa gebyret er ofte 2%.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
03.05.2022 09:44

Hei Jan. Det er et prinsipp i skatteretten at skattyter skal få fradrag for utgifter til inntekts ervervelse. Så svaret er ja.

Sakset fra skatteetaten.no: “Gevinst eller tap utgjør differansen mellom inngangs- og utgangsverdi. Vederlaget skattyter mottar for bitcoin som realiseres, med fradrag for transaksjonskostnader, vil utgjøre utgangsverdien. Inngangsverdien vil være kostprisen, altså det gjenstanden har kostet selgeren inkludert transaksjonskostnader. Dette gjelder både hvor selgeren har kjøpt gjenstanden eller han har produsert (minet/utvunnet) den selv.” LEs mer: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/internett/skatt-mva-virtuell-valuta/

Hilen Bjørn Erik, spareøkonom

Magnus
Magnus
Svar på  Gjest
01.05.2023 11:19

Hei Bjørn Erik, gjelder dette kun for virksomheter, eller for privatpersoner også? Og gjelder dette også for spreaden inne på plattformen? Kunne du gitt et eksempel på dette. Feks: Jeg setter over 10.000NOK til eToro, Norges bank sin kurs er 10, banken tar 2% kurtasje og jeg har nå 980USD på plattformen. Jeg kjøper 0,5ETH for alle pengene (kurs 1960 ETH/USD). fem måneder senere selger jeg 0,5ETH til kursen 3000ETH/USD og sitter med 1500USD. eToro tar 1% spread pr transaksjon både for kjøp og salg av ETH. Inntekten min på transaksjonen blir 1500-980= 520USD. Jeg overfører de 1500 tilbake til… Les mer »

Gjest
Gjest
25.04.2022 13:24

Hei Bjørn Erik, Jeg har lån hos dere som er registrert på AF-konto. Dette lånet blir kun brukt til kjøp og salg av aksjer. Det står innrapportert som ordinært lån på skattemeldingen og har da kun et fradrag på 22% på renteutgiftene. Bør ikke renteutgiftene føres opp som en omkostning slik at jeg får 100% fradrag for renteutgiftene?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
25.04.2022 16:51

Hei Eirik.
Rentekostnader, uansett om de stammer fra boliglån, verdipapirlån, forbrukslån el.l. gir fradrag i alminnelig inntekt. Det innebærer at du får 22 % fradrag for renteutgiftene. Som en kuriositet kan jeg nevne at før 1992, da skattereformen trådte i kraft, kunne man trekke fra renteutgifter i bruttolønnen. For høytlønte ga dette over 50 % fradragseffekt. Dvs at staten betalte over halvparten av renteutgiftene dine. I dag betaler staten 22 % av renteutgiftene dine gjennom skattefradraget for renteutgifter.
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
24.04.2022 22:06

Hei, kan jeg trekke fra avis (Aftenposten/E24) og internett kostnader ved kjøp og salg av aksjer? Hvor gjøres evt dette? Kan det evt gjøres en splitt på internett for å få noe trukket fra? På forhånd takk for bra innspill 🙂

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
25.04.2022 08:55

Hei. Det finnes ikke noe rettspraksis her for å si eksakt hvor grensen går på hvilke utgifter man kan trekke fra når man er en “hobbyinvestor”, meg bekjent. Men som vi skriver i innlegget: “Disse utgiftene bør stå i forhold til aktiviteten og gevinsten. Å føre opp 100 % av dine internettkostnader på 3000 kroner hvis du kun har hatt to transaksjoner det året og realisert 5000 kroner i gevinst vil trolig ikke godkjennes av skattemyndighetene.” Å føre opp abonnement på E24, Finansavisen, DN samt 50 % av internettutgiftene dersom du har en portefølje på noen hundre tusen kroner og… Les mer »

Gjest
Gjest
14.04.2022 17:47

Hei.

Jeg finner ikke noe om kurtasje/transaksjonskostnader noe sted i selvangivelsen min.
Jeg har IKZ og ASK kontoer. hvor burde dette dukket opp?

Gjest
Gjest
14.04.2022 16:01

Takk for oppklarende innlegg!