Gå til hovedinnhold

Hvordan investerer pensjonskundene i Nordnet?

Det er halvannet år siden pensjonskonto ble innført. Over 13.000 kunder har valgt å flytte jobb-pensjonen til Nordnet. I dette innlegget ser vi på hvordan disse kundene har investert pensjonspengene sine. Indeksfond er pop, og aksjeandelen er nær 100 %!

Innføringen av egen pensjonskonto (EPK) gir større valgfrihet for kunder med innskuddspensjon og økt konkurranse for de tradisjonelle livselskapene. Nordnet er en av utfordrerne i markedet, og har omlag 20 prosent markedsandel i ”selvvalgt-markedet”, altså blant de som selv har valgt leverandør for sin innskuddspensjon. (Takk for tilliten så langt!)

Flytt jobbpensjonen din til Nordnet her.

Litt under halvparten velger fond selv

Pensjonskontokundene kan velge om de vil plassere pensjonen i Nordnets alderstilpassede pensjonsprofil, eller velge blant over 2000 fond og ETFer selv. Førstnevnte er en pensjonsprofil med 100 prosent aksjefond (indeksfond) frem til kundene fyller 55 år. Deretter trappes aksjeandelen gradvis ned frem til fylte 75 år, hvor aksjeandelen blir liggende på 20 prosent. Dette er blant markedets mest offensive pensjonsprofiler. Les mer om Nordnet Alderstilpasset Pensjon på våre nettsider.

I underkant av halvparten av EPK-kundene har valgt fond eller ETFer selv. Hos de tradisjonelle pensjonsforvalterne har kun fem til ti prosent av kundene byttet spareprofil, så Nordnets kunder er som ventet langt mer aktive.

Bakgrunnen for å velge fond selv, er som regel at man har tro at man klarer å oppnå bedre avkastning enn standard pensjonsprofiler. Men hva velger Nordnets pensjonssparere?

Hvem er pensjonskontokundene i Nordnet?

  • Over 13.000 kunder har flyttet pensjonskontoen sin til Nordnet
  • 86 % av pensjonskonto-kundene er menn, kun 14 % kvinner (til sammenligning er 30 % av alle våre kunder kvinner)
  • 52 % av pensjonskonto-kundene er under 38 år

De 20 mest populære fondene på EPK

FONDAvk hittil i år (per 5.8.22)Avk 1 årAvk 3 år (annualisert)
NORDNET INDEKSFOND GLOBAL ESG-6,0 %0,1 % N.A.
NORDNET INDEKSFOND NORGE5,9 %11,8 %13,7 %
NORDNET INDEKSFOND EMERGING MARKETS ESG-11,0 %-17,3 % N.A.
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS-5,1 %0,0 %13,9 %
DNB TEKNOLOGI-2,0 %-2,6 %17,1 %
KLP NÅTID-3,3 %-3,9 %0,5 %
THEMATICA FUTURE MOBILITY-3,6 %12,2 %60,1 %
NORDNET INDEXFOND SVERIGE ESG-21,5 %-22,6 %8,9 %
NORDNET INDEKSFOND TEKNOLOGI-10,0 %-1,5 % N.A.
BGF WORLD ENERGY36,7 %59,6 %14,1 %
NORDNET INDEKSFOND DANMARK ESG-10,6 %-14,6 % N.A.
DNB GLOBAL INDEKS-4,9 %0,0 %13,9 %
NORDNET INDEKSIRAHASTO SUOMI ESG-11,9 %-16,1 %9,3 %
ALFRED BERG GAMBAK-1,6 %2,6 %17,2 %
STOREBRAND RENEWABLE ENERGY17,0 %7,1 % N.A.
HANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGI3,6 %-2,4 %38,2 %
NORDNET INDEKSFOND USA-2,8 %7,1 % N.A.
BGF WORLD TECHNOLOGY-20,8 %-22,5 %20,3 %
ODIN EIENDOM-40,0 %-37,1 %7,2 %
DNB MILJØINVEST-1,6 %-1,2 %31,5 %
GJENNOMSNITTLIG AVKASTNING TOPP 20 FOND-4,7 %-2,1 %19,0 %
NORDNET ALDERSTILPASSET PENSJON (før 55 år)*-7,3 %-3,9 %N.A.

Avkastning per 5.8.22. Kilde Nordnet.no og Morningstar.

  • * Les om sammensetningen av Nordnet Alderstilpasset Pensjon lenger ned i artikkelen.

Indeksfond, teknologi- og fornybarfond mest pop

På topp 20-listen blant EPK-kunder som har valgt fond selv finner vi 10 indeksfond. De resterende er 4 teknologifond (derav ett indeksfond), 3 fornybarfond, 1 rentefond, 1 energifond, 1 eiendomsfond og 1 aktivt forvaltet norsk aksjefond.

Ikke uventet er det Nordnet Indeksfond Global ESG som ligger helt på topp. Dette er den billigste globale aksjeeksponeringen på Nordnets plattform, med en totalkostnad på 0,19 prosent per år. Nesten 40 % av forvaltningskapitalen til EPK-kundene som har valgt fond selv står i dette fondet. Inkluderer vi de to andre globale indeksfondene fra KLP og DNB, er andelen nesten 50 prosent i globale indeksfond.

På andre og tredjeplass finner vi Nordnet Indeksfond Norge og Emerging Markets ESG, som også er to indeksfond med lave kostnader (hhv 0,19 og 0,29 % per år).

De 4 teknologifondene på topp 20-listen (DNB Teknologi, Thematica Future Mobility, Nordnet Indeksfond Teknologi og BGF World Technology) har svak avkastning det siste året sammenlignet med verdensindeksen (dvs et globalt indeksfond), men meget god avkastning siste 3 årene.

De 3 fornybarfondene (Storebrand Renewable Energy, Handelsbanken Bærekraftig Energi og DNB Miljøinvest) har en god relativ avkasting både hittil i år og siste 3 år, men noe svakere avkastning siste året.

Energifondet, BGF World Energy, har blitt gradvis mer populært blant Nordnets kunder det siste året, i takt med stigende oljepriser. Fondet har en knallsterk avkastning det siste året, men siste 3 år ligger avkastningen «bare» på nivå med verdensindeksen.

Nesten 100 % aksjeandel

Det mest overraskende er kanskje fraværet av rentefond i EPK-porteføljene. Det er kun ett rentefond blant de 20 mest eide fondene på EPK: KLP Nåtid.

Hvis vi ser på samlet kundekapital på EPK er aksjeandelen omlag 96 %. Kun 4 % av pensjonskapitalen er investert i rentefond.

En aksjeandel på 96 % vil jeg tro er den høyeste i pensjons-Norge. Gjennomsnittlig aksjeandel i norske innskuddspensjonsordninger ligger på ca 65 % ved utgangen av 2021, ifølge Finans Norge.

Den høye aksjeandelen blant Nordnets pensjonskunder skyldes nok dels at våre kunder er noe yngre enn gjennomsnittet (og få pensjonister), samt at de er mer risikovillige og bevisste – de vet at høy aksjeandel er lønnsomt når man skal spare i flere tiår, siden aksjer forventes å gi høyere avkastning enn renter på lang sikt. Det varmer mitt spareøkonom-hjerte!

En global pensjonsportefølje med 100 % aksjeandel vil med meget stor sannsynlighet gi en høyere pensjonsutbetaling enn en pensjonsportefølje med 50 eller 80 % aksjeandel, såfremt du klarer å sitte gjennom nedturene. Det siste året har imidlertid ikke aksjer slått renter. Men husk at pensjonssparing er et maratonløp, ikke en sprint. Les mer om hvorfor vi har valgt 100 % aksjeandel i Nordnet Alderstilpasset Pensjon frem til kundene er 55 år i dette innlegget.

Aksjeandelen er nesten identisk for kunder som har valgt fond selv og for kunder som har valgt Nordnet Alderstilpasset Pensjon, begge ligger rundt 96 %. Det er også interessant å se at de samme fondene som er i Nordnet Alderstilpasset Pensjon også ligger svært høyt på listen over fond blant EPK-kunder som velger fond selv. Det skyldes nok dels at en del kunder har valgt Nordnet Alderstilpasset Pensjon da de flyttet EPKen til Nordnet, og deretter gikk over til å velge fond selv. Da blir kapitalen stående i disse fondene, og ny sparing går inn i den nye «spareavtale pensjon» som settes opp. En annen årsak kan være at kundene synes fondene i Nordnet Alderstilpasset Pensjon er gode fornuftige langsiktige valg (les om fondene i neste avsnitt), men de vil sette sammen porteføljen selv for å spare kostnader. Da mister man riktignok den årlige rebalanserings-funksjonen og nedtrapping av aksjeandel når man passerer 55 år.

Nordnet Alderstilpasset Pensjon

Hvis EPK-kundene ikke ønsker å velge fond selv, blir pensjonspengene automatisk plassert i Nordnet Alderstilpasset Pensjon. Dette er en pensjonsprofil med 100 prosent aksjefond frem til kundene fyller 55 år. Deretter trappes aksjeandelen gradvis ned til 75 år, hvor aksjeandelen blir liggende på 20 prosent. Renteandelen består av KLP Nåtid, som er et fond-i-fond bestående av 6 av KLPs rentefond med ulik risiko.

Totalkostnaden for Nordnet Alderstilpasset Pensjon er 0,39 % per år. Prisen er 0,19 prosentpoeng høyere enn om du setter sammen denne fondsporteføljen selv. Det skyldes tjenesten med rebalansering av porteføljen samt at aksjeandelen trappes ned gradvis fra 55 til 75 år. Rebalansering betyr at vektene mellom de ulike aksjefondene (og evt rentefondene) nullstilles en gang i året. Rebalansering gir normalt en marginalt høyere risikojustert avkastning.

Aksjefondene i Nordnet Alderstilpasset Pensjon er:

FONDANDEL
NORDNET INDEKSFOND GLOBAL ESG70 %
NORDNET INDEKSFOND EMERGING MARKETS ESG10 %
NORDNET INDEKSFOND NORGE5 %
NORDNET INDEXFOND SVERIGE ESG5 %
NORDNET INDEKSFOND DANMARK ESG5 %
NORDNET INDEKSIRAHASTO SUOMI ESG5 %

Som avkastningstabellen i starten av artikkelen viser har Nordnet Alderstilpasset Pensjon (for kunder under 55 år – som har en aksjeandel på 100 %) gitt en avkastning på ca minus 4 % siste 12 måneder. (*Avkastningen er regnet som vektet avkastning i de 6 fondene som porteføljen består av, etter kostnader, uten rebalansering underveis.). Dette er ca 2 prosentpoeng svakere enn gjennomsnittsavkastningen til topp 20-fondene blant EPK-kunder som har valgt fond selv. Litt tabloid kan vi si at våre aktive pensjonskunder det siste året har slått de passive pensjonskundene, noe som er litt overraskende for meg. De fleste internasjonale undersøkelser viser nemlig at den gjennomsnittlige fondssparer taper mot en indeksen (og mot en passiv portefølje). Les og hør mer om dette i innlegget «Hvorfor taper de fleste aksje- og fondsinvestorer mot indeksen?». Husk igjen at pensjonssparing er langsiktig, og man kan ikke konkludere ved å se på ett enkelt år.

Siden de første kundene flyttet sine pensjonskontoer til Nordnet rundt 1.3.21 har Nordnet Alderstilpasset Pensjon gitt en samlet avkastning på ca pluss 9 % (per 5.8.22).

Merk at Nordnet Alderstilpasset Pensjon ikke er valutasikret, i motsetning til de fleste andre pensjonsprofiler i det norske markedet. Årsaken til dette valget er at valutaeksponeringen ofte fungerer som en naturlig forsikring mot dårlige tider, eller en støtpute. Slik har det også vært det siste året, hvor norske kroner har svekket seg i takt med at verdens børser har falt. Dermed har Nordnet Alderstilpasset Pensjon – i likhet med andre fond og investeringer som ikke er valutasikret – fått en ekstra avkastning fra endringer i valutakurser.

Les mer om Nordnet Alderstilpasset Pensjon på våre nettsider.

Flytt jobbpensjonen din til Nordnet her.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
3 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
12.08.2022 14:37

Når kommer Nordnet med et smallcap-fond?

Gjest
Gjest
09.08.2022 22:15

Takk, interessant artikkel. Hadde vært interessant å vite andel pensjonssparing i ETF-er også 🙂

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
10.08.2022 11:37

Hei. Jeg sjekket nå, og ca 1 % av kundekapitalen på EPK (egen pensjonskonto) er ETFer. Dette er langt mindre enn de 10 prosentene som ETFer utgjør av totale fondsmidler blant våre norske kunde.r De to største ETFene på EPK er iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) og iShares Core MSCI World UCITS ETF.
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom