Månedlig sparing i ETFer

Kurtasjefri spareavtale på børsen

Hos oss kan du spare månedlig i ETFer. Slik kombinerer du fordelene med børsnoterte fond (lave kostnader og raske handelstider) med månedlig sparing.

Det beste er at du slipper å betale kurtasje for kjøp via en spareavtale.

Mindre risiko for dårlig timing

Ved å opprette en spareavtale sparer du faste summer til faste tidspunkt hver måned. Siden fondsandelene kjøpes månedlig, reduseres risikoen for å kjøpe på et spesielt ulønnsomt tidspunkt. Du kjøper litt når det er billig og litt når det er dyrt. På den måten oppnår du en fin gjennomsnittskurs over tid.

Psykologisk sett kan det være vanskelig å kjøpe etter et kraftig kursfall, men akkurat når kursen har falt får du flere fondsandeler for samme sum fordi hver andel koster mindre. Når børsen senere snur oppover igjen, har du flere andeler som øker i verdi. Gjennom å ha en spareavtale, drar du nytte av svingningene på børsen og kan faktisk tjene på at børsen svinger fra tid til annen.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.