Gå til hovedinnhold
Nettleseren du benytter deg av, støttes ikke lenger av Nordnet. Klikk her for å se hvilke nettlesere vi støtter og anbefaler at du bruker.

Indeks.


Hva er en indeks?

En indeks er en sammensatt statistikk, et mål på endringer i en representativ gruppe av individuelle datapunkter eller med andre ord et sammensatt mål som samler flere indikatorer. Enkelt forklart kan man si at en indeks speiler utviklingen av underliggende komponenter. I finans blir dette naturlig nok selskapene.

De mest kjente indeksene er S&P-500 som er de 500 største selskapene notert i USA. Det er denne indeksen som verden bruker som mål på hvordan aksjemarkedet går. I tillegg til dette finnes det utallig andre indekser, men MSCI World, eller «verdensindeksen» er en annen kjent indeks som måler et sett globale selskaper.

Følg utviklingen i verdens indekser her

Svigningene i en indeks.

En indeks kan gå opp og ned, basert på hvordan de spesifikke underliggende aksjene presterer. Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) består av 69 selskaper, der Equinor er det desidert største selskapet. En stor bevegelse i Equinor-kursen vil derfor ha mye å si for hvordan indeksen beveger seg. Kombinerer man de 5 største selskapene, målt i markedsverdi, vil du på mange måter få et godt bilde over hvilke svingninger hovedindeksen har. Dette er fordi selskapene i indeksen har ulik vekting. Equinor som nevnt vekter omtrent 40 prosent av Oslo Børs, dette gjør da at svingningene til de fem-seks største selskapene på Oslo Børs således vil ha stor påvirkning på hele indeksen. Nettopp grunnet at disse selskapene er prosentuelt store på hele indeksen.

Indeks som underliggende med opptil 20 ganger gearing.

Et utvalg av våre produkter på indekser.

Børshandlede produkter med en underliggende indeks lar deg spekulere i prisendringer i indeksen. Som for eksempel amerikanske S&P500, tyske DAX eller norske OBX.

Aksjemarkeder og økonomier rundt om i verden går i sykler. Historisk har lange perioder med vekst og oppgang blitt avløst av kraftig nedgang av varierende lengde. Med børshandlede produkter kan du posisjonere deg og spekulere i børsens opp- og nedturer.

Gearing er en av de fremste grunnene til å handle børshandlede produkter med indeks som underliggende. Mindre prisendringer i en underliggende indeks kan skape muligheter til høy avkasting siden produktenes innebygde lån øker eksponeringen mot markedet. Hvis du treffer med investeringen kan det innebære økt gevinst. Går investeringen feil kan imidlertid også tapene bli større. Du kan aldri tape mer enn det investerte beløpet.

Disse produktene er forbundet med høy risiko.

Du kan lese mer om risikoen her.

Investeringer i indeks.

Ønsker du eksponering mot et marked kan indeksfond være et alternativ. Nordnet tilbyr et utvalg indeksfond fra hvert av de nordiske markedene, samt USA, teknologi og verdensindeksen. Les mer om Nordnets indeksfond.

Ønsker du å lære mer om investeringer i indeksfond finner du informasjon her: Hvordan velge riktig indeksfond?

Fordelene med indeks.

Fordelen med en indeks er at man har et referansepunkt for de ulike aksjene på Oslo Børs. Det finnes mange forskjellige indekser innenfor de aller fleste sektorer, som kan gi deg som investor et godt bilde på hvordan de underliggende selskapene i sin helhet presterer. Som investor gir det deg et raskt og fint oversiktsbilde over situasjonen på en spesifikk børs, en sektor eller en samling av selskaper.

Finn ut mer om våre børshandlede produkter.

Her finner du mer informasjon om Bull & Bear, Mini Futures og Unlimited Turbos med ulik gearing.

→ Se utvalget av børshandlede produkter