Gå til hovedinnhold

Kostnader.


Merk deg produktkostnadene.

Investeringer i børsnoterte produkter medfører kostnader. Det kan for eksempel være gebyrer forbundet med transaksjonene, spreads, eller en rentekostnad for å finansiere gearing. På denne siden har vi samlet en oversikt over ulike typer avgifter som du kan bli belastet for ved handel i Nordnet Markets-produkter. For fullstendige vilkår se landingssiden for det respektive produktet.

Bull & Bear-sertifikat.

Kurtasjefri handel over 1000 kroner.

Nordnets Bull & Bear-sertifikater er kurtasjefrie for alle kunder som legger inn en ordre på hjemmesiden eller via en av våre handelsapplikasjoner, for eksempel Infront Web Trader, der verdien av ordren er høyere enn eller lik 1000 NOK. For telefonordrer via megler eller ordrer under 1000 NOK belastes kurtasje i henhold til gjeldende prisliste. Ved handel med produkter i annen valuta enn NOK belastes du i tillegg et vekslingsgebyr.

Spread.

Forskjellen mellom beste kjøpskurs og beste salgskurs i ordreboken kalles «spread». Spreaden uttrykkes i prosent (%) og medfører en kostnad for deg som investor. Jo høyere spread et produkt har, desto lenger unna den virkelige verdien (mid price) vil du kjøpe eller selge for. Et produkt med høy spread medfører høyere kostnad for deg som investor enn et produkt med lav spread. I Nordnets Bull & Bear-sertifikater er det utstederen av produktet, Nordea Bank AB (publ), som løpende stiller kjøp- og salgskursene.

Rente.

For å få til en daglig gearing-effekt er hvert Bull & Bear-sertifikat konstruert med en låneandel som du som investor betaler rente for. Den årlige renten tas fra produktets sluttkurs når børsen stenger.

Jo høyere gearing du velger på investeringen, desto høyere blir den samlede renten i faktiske tall. Ved handel med Bear-sertifikater trekkes det også en avgift for aksjelån. Avgiften regnes ut ved at produktets verdi reduseres med følgende formel: (gearing – 1) * rente i % / 365.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over kostnadene for Nordnets Bull & Bear-sertifikater. Renten i prosent varierer og avhenger av tilgang på underliggende verdipapir. I produktenes prospekter kan du se hvilket finansieringsnivå/rente som gjelder for akkurat det produktet du er interessert i.

Gearing
Rente i %
5
3 %
=5
1,5 %
< 5
1,0 %

Enkelte produkter kan ha underliggende aktiva som er mer volatile (svinger mer) enn andre. Dette kan føre til at kostnaden for hedging blir større, noe som gir en større finansieringskostnad for deg som investor. I produktets endelige vilkår kan du se hvilket finansieringsnivå som gjelder akkurat det produktet du vil investere i.


Regneeksempel for rente.

Tabellen nedenfor viser hvordan verdiutviklingen av tre sertifikater med forskjellig gearing påvirkes av renten. I eksempelet har vi tatt utgangspunkt i at det underliggende har vært uforandret.

Dag
BULL DAX X2 NORDNET
BULL DAX X5 NORDNET
BULL DAX X15 NORDNET
0
100
100
100
1
99,997
99,98
99,88
2
99,995
99,97
99,77
3
99,992
99,95
99,66
4
99,989
99,93
99,54
5
99,986
99,92
99,43

Total kostnad for investering.

Når du som investor handler med børsnoterte produkter, er det viktig at du følger med på de gebyrene og kostnadene som kan følge en investering. For å gjøre det enkelt har vi delt inn kostnader og gebyrer i tre kategorier:

  • Kurtasje til banken eller nettmegleren

  • Spread

  • Finansieringskostnad

  • Administrasjonsavgift (0,59%)

Avhengig av hvilket produkt du velger og hordan du bruker det, eksponeres du for de ovennevnte gebyrene på forskjellige måter. Når du handler intradag, det vil si handler på én og samme dag, betaler du bare eventuelt kurtasje og spread ved kjøp og salg. Hvis du velger å beholde produktet i porteføljen din over natten, belastes du i tillegg for de avgiftene som er knyttet til finansieringen av din samlede eksponering.Hvis du investerer 10 000 NOK på dag 1 i et Bull-sertifikat fra Nordnet Markets med 15 ganger gearing, og en spread på 0,50 %, og deretter selger på dag 2 – da vil du ha betalt 11,67 NOK i rentegebyr og 50 NOK i spread, totalt 61,67 NOK. Siden du handlet et produkt i Nordnet Markets, blir du ikke belastet kurtasje for forretningene.

Nordnet Markets Kostnadsdiagram

Mini Futures.

Kurtasjefri handel.

Nordnets Mini Futures er kurtasjefrie for alle kunder som legger inn en ordre på hjemmesiden eller via en av våre handelsapplikasjoner, for eksempel Infront, så lenge verdien av ordren er høyere enn eller lik 1000 NOK/SEK/DKK eller 100 EUR. For telefonordrer via megler eller ordrer under 1000 NOK belastes kurtasje i henhold til gjeldende prisliste. Ved handel med produkter i annen valuta enn NOK belastes du i tillegg et vekslegebyr.

Spread.

Forskjellen mellom beste kjøpskurs og beste salgskurs i ordreboken kalles «spread». Spreaden uttrykkes i prosent (%) og medfører en kostnad for deg som investor. Jo høyere spread et produkt har, desto lenger unna den virkelige verdien (mid price) vil du kjøpe eller selge for. Et produkt med høy spread medfører høyere kostnad for deg som investor enn et produkt med lav spread. Til Nordnets Mini Futures er det Nordea Bank AB (publ) som utsteder som løpende setter opp kjøps- og salgskursene.

Rente.

Finansieringskostnaden for å beholde produktet i porteføljen over natten uttrykkes som en rente og består av én fast og én bevegelig del.

Den bevegelige delen for futures notert i NOK er 1 måneds NIBOR. 1 måneds STIBOR for underliggende aktiva som handles i SEK, og 1 måneds EURIBOR for underliggende aktiva som handles i EUR. Hvis renten for den bevegelige delen er mindre enn 0, settes den til 0.

Den faste delen er 3 % for alle Mini Futures. Den faste delen omtales som «rentemargin» (räntebasmarginal) i sluttvilkårene for respektive produkt.

Finansieringskostnaden har direkte innvirkning på finansieringsnivået og stoplossnivået, som daglig justeres med tilsvarende rente.

Regneeksempel rente.

Tabellen nedenfor viser hvordan verdiutviklingen av tre Mini Futures med forskjellige finansieringsnivåer påvirkes av renten. I eksempelet nedenfor har vi tatt utgangspunkt i at det underliggende instrumentet, olje, har vært uforandret i fem dager.

Dag
MINI L OLJE NORDNET*
MINI L OLJE NORDNET 1**
MINI L OLJE NORDNET 2***
0
100
100
100
1
99,88
99,97
99,99
2
99,77
99,93
99,98
3
99,65
99,90
99,98
4
99,53
99,87
99,97
5
99,42
99,83
99,96

* MINI L OLJE NORDNET antas i eksempelet ovenfor å ha gearing på 15
** MINI L OLJE NORDNET 1 antas i eksempelet ovenfor å ha gearing på 5
*** MINI L OLJE NORDNET 2 antas i eksempelet ovenfor å ha gearing på 2

Tabellen over viser hvor mange dager du eier produktet i første kolonne, og verdien av din Mini Future i de tre andre kolonnene. Som du ser i eksempelet, er det dyrere å eie produkter med høyere avkastning over natten, enn produkter med lavere gearing.

Total kostnad for investeringen.

Når du som investor handler med børsnoterte produkter, for eksempel Mini Futures, er det viktig at du følger med på de gebyrene og kostnadene som kan følge en investering. Forenklet sett kan vi dele inn kostnader og gebyrer i tre kategorier:

  • Kurtasje til banken eller nettmegleren

  • Spread

  • Finansieringskostnad

Avhengig av hvilket produkt du velger og hvordan du bruker det, eksponeres du for de ovennevnte gebyrene på forskjellige måter. Når du handler intradag, det vil si handler på én og samme dag, betaler du bare ev. kurtasje og spread ved kjøp og salg. Hvis du velger å beholde produktet i porteføljen din over natten, belastes du i tillegg for de avgiftene som er knyttet til finansieringen av din samlede eksponering.

Hvis du investerer 10 000 NOK på dag 1 i en Mini Long fra Nordnet Markets med brekkstang 15 som har en spread på 0,50 %, og deretter selger på dag 2 – da vil du ha betalt 11,67 NOK i rentegebyr og 50 NOK i spread, totalt 61,67 NOK. Siden du handlet et produkt i Nordnet Markets, blir du ikke belastet kurtasje for forretningene.

Nordnet Markets Kostnadsdiagram

Unlimited Turbos.

Kurtasjefri handel.

Nordnets Unlimited Turbos er kurtasjefrie for alle kunder som legger inn en ordre på hjemmesiden eller via en av våre handelsapplikasjoner, for eksempel Infront, så lenge verdien av ordren er høyere enn eller lik 1000 NOK. For telefonordrer via mekler eller ordrer under 1000 NOK belastes kurtasje i henhold til gjeldende prisliste. Ved handel med produkter i annen valuta enn NOK belastes du i tillegg et vekslegebyr.

Spread.

Forskjellen mellom beste kjøpskurs og beste salgskurs i ordreboken kalles «spread». Spreaden uttrykkes i prosent (%) og medfører en kostnad for deg som investor. Jo høyere spread et produkt har, desto lenger unna den virkelige verdien (mid price) vil du kjøpe eller selge for. Et produkt med høy spread medfører høyere kostnad for deg som investor enn et produkt med lav spread. Til Nordnets Unlimited Turbos er det Nordea Bank AB (publ) som utsteder som løpende setter opp kjøps- og salgskursene.

Rente.

Finansieringskostnaden for å beholde produktet i porteføljen over natten uttrykkes som en rente og består av én fast og én bevegelig del.

Den bevegelige delen for futures notert i NOK er 1 måneds NIBOR. 1 måneds STIBOR for underliggende aktiva som handles i SEK, og 1 måneds EURIBOR for underliggende aktiva som handles i EUR. Hvis renten for den bevegelige delen er mindre enn 0, settes den til 0.

Den faste delen er 3 % for alle Unlimited Turbos. Den faste delen omtales som «rentemargin» (räntebasmarginal) i sluttvilkårene for respektive produkt.

Finansieringskostnaden har direkte innvirkning på finansieringsnivået og stoplossnivået, som daglig justeres med tilsvarende rente.

Total kostnad for investeringen.


Når du som investor handler med børsnoterte produkter, for eksempel Unlimited Turbos, er det viktig at du følger med på de gebyrene og kostnadene som kan følge en investering. Forenklet sett kan vi dele inn kostnader og gebyrer i tre kategorier:

  • Kurtasje til banken eller nettmegleren

  • Spread

  • Finansieringskostnad

Avhengig av hvilket produkt du velger og hvordan du bruker det, eksponeres du for de ovennevnte gebyrene på forskjellige måter. Når du handler intradag, det vil si handler på én og samme dag, betaler du bare ev. kurtasje og spread ved kjøp og salg. Hvis du velger å beholde produktet i porteføljen din over natten, belastes du i tillegg for de avgiftene som er knyttet til finansieringen av din samlede eksponering.

Hvis du investerer 10 000 NOK på dag 1 i en Unlimited Turbo fra Nordnet Markets med brekkstang 15 som har en spread på 0,50 %, og deretter selger på dag 2 – da vil du ha betalt 11,67 NOK i rentegebyr og 50 NOK i spread, totalt 61,67 NOK. Siden du handlet et produkt i Nordnet Markets, blir du ikke belastet kurtasje for forretningene.

Nordnet Markets Kostnadsdiagram

Informasjon om godtgjørelser.

En andel av kostnadene for handel i verdipapir som distribueres i Nordnets navn, men som er utstedt av Nordea Bank AB (publ), går til Nordea for Market Making og administrative tjenester. Du kan lese mer om godgjørelsen på handel i børshandlede produkter her.