Reduser risikoen i din langsiktige sparing

Sparing i fond er forbundet med risiko, og fondets verdi kan endre seg i både positiv og negativ retning. Heldigvis finnes det enkle grep du kan ta for å redusere risikoen i din fondssparing.

Diversifiser deg smart

Det viktigste å tenke på når du sparer langsiktig er diversifisering, altså å spre risikoen. Det er dette som skiller en langsiktig, fremgangsrik investor fra resten. I praksis innebærer det at du bør være investert over hele verden og i alle bransjer. Gjennom å spre investeringene dine øker du sannsynligheten for å få en positiv langsiktig avkastning og reduserer sannsynligheten for å gå på en kjempesmell.

Best diversifisering når det gjelder aksjefond får du i et globalt aksjefond. Et globalt indeksfond investerer for eksempel i over 1.000 ulike selskaper over store deler av verden.

Spe på med renteinvesteringer og andre aktivaklasser

Selv et bredt globalt aksjefond kan halvere seg i verdi i dårlige tider. Det så vi sist under finanskrisen i 2008/09. Er du ikke helt komfortabel med at alle dine langsiktige sparepenger er investert i aksjemarkedet, kan du supplere med rentefond i porteføljen din. Eller du kan kjøpe kombinasjonsfond, som består av bådeaksjerog rentepapirer.

PS: Vår spareøkonom mener at relativt mange tåler 100 % aksjeandel i sin langsiktige portefølje, såfremt de har kunnskap om og erfaring fra aksjeinvesteringer, samt risikoevne og risikovilje. Les mer i innlegget “100 prosent akjsjer til du dør”.

Krydre med nordiske-, globale- og vekstmarkedsfond

De bredeste fondene er som nevnt globale fond. De gir deg eksponering mot store deler av verden. Merk at de fleste globalfond kun investerer i utviklede markeder (developed markets) og ikke i vekstmarkeder (emerging markets). Utviklede markeder utgjør ca 90 % av verdens børsverdier. De resterende 10 prosentene er vekstmarkeder – som Kina, Sør Korea, India og Brasil.about:blank

Er du litt interessert iaksjerog fond vil du kanskje synes det er litt kjedelig med kun ett globalt aksjefond i porteføljen. Da kan du spe på med noen regionfond og bransjefond ut fra hva du har tro på fremover.

Husk på at jo smalere investeringsunivers, jo høyere risiko. Et teknologifond som DNB Teknologi har eksempelvis høyere risiko enn DNB Global Indeks, men førstnevnte har gitt langt bedre avkastning de siste årene. På samme måte har et vekstmarkedsfond eller et nordisk aksjefond normalt høyere risiko enn et globalfond.

Opprett spareavtale

Det er enkelt å sette inn mer penger når sparingen eller investeringen har gått bra. Det er vanskeligere å sette inn mer penger når markedene har falt. Med en månedlig spareavtale i aksjefond automatiserer du sparingen din, og du tvinger deg til å kjøpe fondsandeler også når markedene er dårlige. Å spre kjøpene ut i tid – samt å selge deg ut gradvis – er også en måte å redusere risikoen i din fondssparing.

Lykke til med din fondssparing!