Gå til hovedinnhold

Se muligheter utover tradisjonell teknologi.

I over et tiår har Global X sin misjon vært å gi investorer tilgang til helt nye og intelligente investeringsløsninger.

Global X ETFs er et heleid datterselskap som tilhører Mirae Asset Financial Group, en global bransjeleder med 48 kontorer og over 12 000 ansatte på verdensbasis. Konsernet ble grunnlagt i 1997 som et av Asias banebrytende fondsforvaltningsselskaper og forvalter nå nesten 623 milliarder USD. Selskapets portefølje består av fast eiendom, forsikring, aktive eierfond og risikokapital.


Invester i ETFer fra Global X

Åpne konto hos Nordnet

Lær mer om Global X sin produktfilosofi
Lær mer om Global X sin produktfilosofi

Lær mer om ETFer fra Global X:

Section_kampanje_globalx_2.png

Global X Video Games & Esports UCITS ETF, USD Acc (H3RO)

Global X Video Games & Esports UCITS ETF, USD Acc (H3RO) investerer i selskaper som utvikler eller gir ut videospill, legger til rette for streaming og distribusjon av videospill og e-sport innhold, eier og driver ligaer innenfor e-sport eller som produserer maskinvare som brukes i videospill og e-sport, deriblant utvidet og virtuell virkelighet.

Årlig avgift 0,50 %


Section_kampanje_globalx_1.png

Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF, USD Acc (DDOC)

Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF, USD Acc (DDOC) investerer i selskaper som er posisjonert til å dra fordel av ytterligere fremskritt innen feltene telemedisin og digital helse. Dette omfatter selskaper som er involvert i telemedisin, analyse av helsetjenester, tilkoblede helsetjeneste-enheter og administrativ digitalisering.

Årlig avgift 0,68 %


Ytterligere innsikt og analyse:

Section_kampanje_globalx_3.png

Børsnoterte fond (ETF)

Strategier som i hovedsak er fokusert på strukturelle endringer i teknologi.

Section_kampanje_globalx_4.png

Forskning og innsikt

Grundig undersøkte perspektiver på en rekke emner som berører globale markeder.

Section_kampanje_globalx_5.png

ETF-modellporteføljer

Differensierte løsninger for behovene til morgendagens finansielle rådgiver.

Dette må du vite om risiko og avkastning.

Husk at historisk og simulert historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, verdipapirets risiko samt kostnader ved forvaltning.


Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dersom du investerer i fond bør du før du investerer lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på instrumentsiden til fondet.