Arctic Norwegian Value Creation A

Norge
Utvikling 1 år+ 0.99 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
1674.63 NOK
Dagens kursendring
+ 0.05 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
0 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
15 %
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.15 %
Løpende kostnader
1.61 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
- Returprovisjon
0.75 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Ar
Arctic Norwegian Value Creation A

Fondet har til hensikt å investere minimum 80 % av dets aktiva i selskaper notert eller handlet på det norske markedet (“Norske Aksjer”). Opp til 20 % av dets aktiva kan investeres i selskaper notert eller handlet på markeder i andre land. Under normale markedsforhold, vil Fondets portefølje bestå av 30 til 70 enkelt-investeringer, hvor de 20 største posisjonene antas å utgjøre 2/3 av Fondets netto aktiva.

ISIN
IE00BNGMYN11
Kategori
Norge
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
22. august 2014
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Ole Dahl
Forvaltet fondet siden
25. august 2014
Arctic Asset Management ASHaakon VII s gt 5
+47 21 013100http://www.arctic.com/afm
Aksjer
95.0 %
Kort rente
4.8 %
Øvrig
0.3 %

Største regioner

Europa ex. Euro 96.6 %
Eurosonen 3.3 %
Storbritannia 0.0 %

Største bransjer

Finans
21.6 %
Forbruksvarer
16.8 %
Industri
15.8 %
Materialer
13.8 %
Kommunikasjon
11.7 %
Olje & Gass
8.8 %