AS SICAV I Technology Eq A Acc USD

Bransjefond, Teknologi
Utvikling 1 år+ 48.52 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (10.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
9.24 USD
Dagens kursendring
+ 0.05 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.94 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.75 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
80 %
AS
AS SICAV I Technology Eq A Acc USD

The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of companies involved in high technology industries; and/or, of companies which have the preponderance of their business activities in high technology industries; and/or, of holding companies that have the preponderance of their assets in companies involved in high technology industries.

ISIN
LU0107464264
Kategori
Bransjefond, Teknologi
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
15. februar 2000
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Not Disclosed
Forvaltet fondet siden
15. februar 2000
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.35a Avenue John F KennedyL-1855 Luxembourg
(352) 46 40 10 820http://www.aberdeenstandard.com
Aksjer
97.1 %
Kort rente
2.9 %

Største regioner

USA 60.5 %
Asia Emerging 9.8 %
Eurosonen 8.5 %
Asia 7.2 %

Største bransjer

Teknologi
66.0 %
Kommunikasjon
13.9 %
Finans
11.0 %
Konsumentvarer
4.8 %
Industri
4.4 %