DWS Invest German Equities LC

Tyskland, Store selskaper
Utvikling 1 år+ 6.09 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (29.5.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
172.68 EUR
Dagens kursendring
- 0.81 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.61 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
DW
DWS Invest German Equities LC

The objective of the investment policy is to achieve a medium to long-term sustained capital appreciation that exceeds the benchmark (CDAX (RI)). In order to achieve this, the fund mainly invests in equities of German issuers; a broadly-based investment in blue chips as well as selected secondary stocks is the primary focus. In this context, the selection of individual investments is the responsibility of the fund management. The fund is oriented to the benchmark. It does not track it exactly but attempts to exceed its performance and can therefore deviate substantially - both positively and negatively - from the benchmark. Returns and gains are not distributed but are reinvested in the fund.

ISIN
LU0740822621
Kategori
Tyskland, Store selskaper
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
20. august 2012
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Christoph Ohme
Forvaltet fondet siden
20. august 2012
DWS Investment S.A.2, Boulevard Konrad Adenauer1115 Luxembourg
+352 42101-1http://www.dws.lu
Aksjer
98.3 %
Kort rente
1.5 %
Øvrig
0.2 %

Største regioner

Eurosonen 99.8 %
Storbritannia 0.2 %

Største bransjer

Teknologi
30.0 %
Finans
19.7 %
Industri
16.1 %
Konsumentvarer
12.3 %
Helsevern
7.5 %
Materialer
7.2 %