FORTE Norge

Norge
Utvikling 1 år+ 4.84 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (16.7.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
204.87 NOK
Dagens kursendring
- 0.35 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
2 %
Hvorav forvaltningskostnad
2 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
FO
FORTE Norge

FORTE Norge investerer hovedsakelig i selskaper notert på Oslo Børs. Det søkes å skape meravkastning over tid i FORTE Norge, i forhold til referanseindeksen (det vi måler avkastning mot), OSEFX. FORTE Norge er et aktivt forvaltet fond, der investeringsstilen løpende tilpasses markedsforholdene.

ISIN
NO0010601271
Kategori
Norge
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
1. mars 2011
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Morten Schwarz
Forvaltet fondet siden
1. april 2018
Forte Fondsforvaltning ASKjøpmannsgata 327011 Trondheim
73 20 22 10http://www.fortefondene.no/
Aksjer
86.3 %
Kort rente
13.7 %

Største regioner

Europa ex. Euro 95.0 %
Storbritannia 2.9 %
USA 2.2 %

Største bransjer

Olje & Gass
28.5 %
Finans
17.1 %
Forbruksvarer
16.9 %
Industri
14.6 %
Materialer
7.2 %
Konsumentvarer
5.5 %