Forsikringsagentregister

Opp

Forsikringsagentregister hos Nordnet Livsforsikring AS

Firmanavn

Daglig leder

Adresse

Organisasjons-nummer

Land for etableringsadgang

Land for tjenesteyting

Tilsynsmyndighet

Invento Kapitalforvaltning AS

Ernst Martin Borge

Strandgata 19, 0152 OSLO

990 310 505

Norge

Norge

Finanstilsynet

Kraft Finans AS

Sveinung Byberg

Trim Towers, Larsamyrå 18, 4313 SANDNES

982 986 141

Norge

Norge

Finanstilsynet

Finansco Rådgivning AS

Pål Tverdal

Drammensveien 123, 0277 OSLO

996 853 330

Norge

Norge

Finanstilsynet

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.