Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva er formueskatt?

Formuesskatten er en skatt som utlignes på grunnlag av nettoformuen din. Nettoformuen avgjør hvor mye formuesskatt som skal betales til kommune og stat.

Det er nettoformuen ved utgangen av året (31.12) som er avgjørende for formuesskatten. Hva du har eid i løpet av året har ingenting å si. Det er tilstrekkelig at du har blitt eier den 31.12 for at formuesobjektet skal telle med i beregningsgrunnlaget.

Aksjer og aksjefond har fra og med skatteåret 2019 en verdsettelsesrabatt på 25 %, uavhengig av kontotype. Dvs. at aksjer eller aksjefond med en verdi på 100.000 kroner verdsettes til 75.000 kroner ved kommende årsskifte. Merk: IPS, Individuell pensjonssparing, er fritatt for formuesskatt. 

Se skattesatsene for formueskatt på Skatteetaten.no.

lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Les mer om formueskatt på Skatteetaten.no.

lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake