Gå til hovedinnhold

Nordnet senker prisene på indeksfond

I fjor innførte vi en ny prismodell for fond. Nå gjør vi tilpasninger i prismodellen, som blant annet medfører at indeksfond blir billigere.

Fondsmarkedet har vært, og er fortsatt i endring. Flere banker og plattformer har gått over til en prismodell med plattformavgift og refusjon av returprovisjon til kundene det siste året. Vi tilpasser oss konkurransesituasjonen, og innfører en enklere prismodell fra 1. april 2022.

I dette innlegget vil jeg først presentere de nye prisene. Deretter vil jeg forklare tankene bak endringen og hvordan dette påvirker deg som kunde.

Dette er de nye prisene

Nye priser gjelder for alle kontotyper på nordnet.no. Se hele prislisten og alle endringer her.

FondstypePlattformavgift
i dag (inntil)
Ny plattformavgift f.o.m 1.april 2022
Aktive aksjefond*0,30 %0,29 %
Indeksfond0,30 %0,19 %
Pengemarkedsfond0,15 %0,09 %
Andre rentefond**0,15 %0,19 %

*Inkluderer kombinasjonsfond og hedgefond
**Inkluderer obligasjonsfond, high-yield fond og øvrige rentefond

Samtidig som vi endrer plattformavgift for fondstypene ovenfor gjør vi følgende endringer:

  • Vi innfører et forvaltningshonorar på 0,10 % for Nordnet Indeksfond Emerging Markets ESG og Nordnet Indeksfond Teknologi.
  • Trappetrinnsmodellen der plattformavgiften reduseres i fond over 500 000, 5 millioner og 10 millioner kroner fjernes og erstattes med en flat sats for hver fondstype.
  • Avgiften for automatisk rebalansering og nedtrapping av aksjeandel for Nordnet Alderstilpasset Pensjon (som tilbys kunder med Egen pensjonskonto og PKB) økes fra 0,10 % til 0,19 %.

Årsaken til at de nye prisene først gjelder fra 1.april neste år skyldes at kontotyper som ligger i Nordnet Livsforsikring (egen pensjonskonto, investeringskonto, pensjonskapitalbevis og IPA) har fire måneders varslingsfrist for prisendringer.

Bakgrunn for prisendringen

Hovedgrunnen for endringen er ønsket om å sikre at Nordnet har en konkurransedyktig totalpris for indeksfond. I tillegg ønsker vi en prismodell som er enklere å forstå og kommunisere.

Som kunde er det viktig å huske på at det er totalprisen for fond som teller, det vil si forvaltningsavgiften i fondet (etter eventuell refusjon av returprovisjon) pluss plattformavgift. Med den nye plattformavgiften for indeksfond på 0,19 % vil Nordnets egne indeksfond –for markedene global, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Europa og USA – være priset på samme nivå som de billigste alternativene for tilsvarende indeksfondseksponering i markedet. Det samme gjelder Nordnets indeksfond for fremvoksende markeder og Teknologi, selv om de får et forvaltningshonorar på 0,1 %. Plattformavgiften for alle eksterne indeksfond på plattformen reduseres samtidig med om lag en tredjedel!

Med de nye prisene så får kundene tilgang til like billige indeksfond hos Nordnet som hos de billigste aktørene i markedet. En totalpris for Nordnets norske eller globale indeksfond på 0,19 % eller en totalpris på 0,29 % for Nordnets indeksfond for fremvoksende markeder er konkurransekraftig, og prismessig finnes det i mine øyne derfor ingen grunn til at du ikke skal velge Nordnet – også for din indeksfondssparing!

Ved innføringen av den nye prismodellen i fjor, hvor riktignok 9 av 10 fond ble billigere, men indeksfond ble dyrere, var det mange indeksfondsentusiaster som uttrykte sin misnøye og sørget for at både jeg og kolleger fikk passet vårt påskrevet. Det er aldri gøy å få kritikk av kunder, men nå blir altså indeksfond billigere på vår plattform.

Vi tror at indeksfondene vil fortsette å ta markedsandeler fra aktive fond, som er en tydelig trend internasjonalt. Med de nye prisene for både egne og eksterne fond vil Nordnet tilby svært konkurransedyktig indeksfondsparing til våre kunder – og samtidig tilby en førsteklasses handelsplattform med et stort investeringsunivers.

Når det er sagt, så står jeg fortsatt for det vi gjorde og modellen vi lanserte i fjor. Vi argumenterte den gang for at vi mente det var mest riktig og rettferdig med lik pris for aktive og passive fond. Årsaken var følgende: Aktive aksjefond og (aksje)indeksfond har (tilnærmet) samme forventet avkastning, og det kreves like mye ressurser fra Nordnet å betjene en indeksfondkunde som en kunde med aktive aksjefond. Produktet og tjenesten vi tilbyr og den verdien vi gir, for indeks- og aktive aksjefondskunder, er i utgangspunktet den samme.

Rent prinsipielt mener jeg fortsatt at dette er gyldig argument. Men ett år senere, så har vi også blitt klokere ved å lytte til tilbakemeldinger fra kunder, samt vi vet mye mer om konkurransesituasjonen og registrerer at flere aktører praktiserer ulike priser for aktive og passive aksjefond.

Hvem kommer dårligere ut med de nye prisene?

Kunder som har mye penger i aktive aksjefond vil få en prisøkning på den delen av fondskapitalen som overstiger 500.000 kroner, 5 millioner kroner eller 10 millioner kroner (over 10 millioner gjelder også indeksfond). Dette skyldes at trappetrinnsmodellen, med lavere plattformavgift jo mer penger man har i fond, forsvinner.

Årsaken til at vi går bort fra trappetrinnsmodellen er todelt: Selve modellen har vist seg vanskelig å kommunisere til kunder og i media. Alle prissammenligninger i media og på finansportalen.no tar utgangspunkt i vår høyeste plattformavgift. Mange kunder har uttrykt at de synes den er komplisert og vanskelig å forstå, og det er heller ingen andre i markedet som har valgt en tilsvarende modell. Det er aldri gøy å øke priser, men en mager trøst for de kunder med aktive aksjefond dette gjelder er kanskje at det var de som sparte mest på omleggingen av fondsprismodellen for et drøyt år siden.

Pengemarkedsfond for fondskunder som har mindre enn 5 millioner kroner blir billigere (0,09 % sammenlignet med 0,15 %), men dyrere for den delen verdien som overstiger 5 millioner (0,09 % sammenlignet med 0,05 %). Rentefond som ikke er pengemarkedsfond, det vil si obligasjonsfond og high yield-rentefond, får på den andre siden en økt plattformavgift sammenlignet med i dag (0,19 % i stedet for inntil 0,15 %). Dette er fond som tar større risiko og som har høyere forventet avkastning enn pengemarkedsfond, og derfor kan bære en noe høyere plattformavgift.

Nordnet Alderstilpasset Pensjon, som tilbys pensjonskontokunder, vil for Aksjeporteføljen bli marginalt billigere med de nye prisene. Dette er med andre ord ingen prisøkning, selv om selve tjenesten som tar hånd om rebalansering og nedtrapping blir dyrere. En totalpris på under 0,40 % for en alderstilpasset pensjonsspareprofil er blant de rimeligste i pensjonsmarkedet, ifølge finansportalen.no. Renteporteføljen i Nordnet Alderstilpasset Pensjon blir noe dyrere siden rentefond utenom pengemarkedsfond også får en plattformavgift på 0,19 % (mot 0,15 % i dag). For den ekstra interesserte og prisbevisste finnes det penger å spare ved å gjøre jobben med rebalansering og nedtrapping av aksjeandel selv. Alternativt sitte med 100 % aksjeandel til du dør, som vår spareøkonom akter å gjøre 🙂

Mer penger til kundene og mindre til Nordnet

Med disse endringene vil langt flere kunder få et mer attraktivt og billigere fondstilbud på nordnet.no fra 1.april neste år.

Vi ønsker å være transparente, også når det gjelder Nordnets egen lønnsomhet. Vi har selvsagt regnet på hvor mye denne prisendringen vil koste Nordnet. Bortfallet av inntekter ved å senke plattformavgiften, fortrinnsvis på indeksfond, er vesentlig større enn de økte inntektene vi vil få fra å fjerne trappetrinnsmodellen og øke plattformavgiften på obligasjonsfond og high yield-rentefond. Dette betyr samlet sett mer penger til kundene og mindre til Nordnet – noe som for så vidt også var tilfelle da vi innførte ny prismodell for fond i september i fjor.

Vi håper og tror at en enklere prismodell, og prisreduksjonen på totalnivå og spesielt for indeksfond, blir verdsatt, og at de nye prisene, kombinert med en førsteklasses handelsplattform på web og i app med et stort investeringsunivers, produkter, tjenester og innhold, gjør oss enda mer konkurransedyktige fremover.

Hilsen Anders

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
39 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Trond
Trond
29.12.2021 20:15

Plattformavgiften for indeksfond og aktive aksjefond var i utgangspunktet lik (0,3 %). Nå settes plattformavgiften for indeksfond ned med 36 %, mens for aktive aksjefond settes den ned med beskjedne 3 %. Du skriver at Nordnet har den samme jobben med indeksfond og aktive aksjefond, allikevel er det så står forskjell på prisendringene. Så konkurransen er ikke stor nok for de aktive aksjefondene? Hvis det er sånn at tilbakemeldinger hjelper, så vil jeg si at jeg er misfornøyd med denne forskjellsbehandlingen.

Per Øyvind
Per Øyvind
28.12.2021 21:31

Dette er ikke en prisreduksjon !!…. selv om det kan se sånn ut i prislisten. Frem til nå har dere hatt en trappetrinnsmodell som har vært veldig enkel å forstå. Plattformavgift på 0,3 % for aksjefond opptil 500 000 Plattformavgift på 0,25 % for aksjefond mellom 500 000 og 10 millioner Plattformavgift på 0,15 % for aksjefond over 10 millioner Ny flatsats på 0,29% slår veldig uheldig ut for alle med mer enn 500.000 i aksjefond. Kron har en plattform avgift på 0,1875% på aktive fond, mens Sbanken tar 0,06% for indeksfond For de med større porteføljer innen aktive fond… Les mer »

Thomas
Thomas
25.12.2021 18:16

Hva mange måneder eller lang varsingsfrist er det ved endringer som gjelder aksjesparekonto, aksje og fondskonto ol. ? Dvs. ikke investeringskonto pkb IPA osv. Sånn om nordnet i teorien kun hadde tilbudt kontotyper som ask ol. som ikke formelt eies av forsikringselskap, evt. ved endring av pris på produkter som kun tilbys på disse kontotypene (ask ol.) ? Og er dette regulert under verdipapirloven? Hvilken forskrift gjelder for ASK og fond en eier direkte? I tilfelle det er en annen enn den som gjelder ved endringer på innskudd og boliglån. “Årsaken til at de nye prisene først gjelder fra 1.april… Les mer »

Thomas
Thomas
Svar på  Anders Skar
07.01.2022 18:42

Ja. Forstår dette. Men jeg lurer på hva den generelle varslingsfristen er for det som ikke inngår i forsikringsprodukter. Aksjesparekonto, aksje og fondskonto eller tilsvarende om dere i teorien ikke hadde tilbudt forsikringsprodukter eller for aktører som kun tilbyr fondsparing gjennom ASK og aksje og fondskonto og tilsvarende og ikke gjennom forsikringsprodukter?

Er det to måneder?

Mvh. Thomas

Thomas
Thomas
Svar på  Anders Skar
17.01.2022 16:04

Takk for info!

Gjelder disse varslingsfristene også ift. innføring/økning av flytte/kontogebyr og økning av kurtasje på aksjer/fond og evt. andre verdipapir enn fond også?

Ole
Ole
Svar på  Anders Skar
31.01.2022 12:52

siden vi kjører samme tekniske løsning for alle kontotyper

Betyr dette at teknisk løsning forhindrer dere i å ha ulike priser per kontotype?!

Anonymous
Anonymous
03.12.2021 16:25

Jeg håper at denne blir brukt av konkurransetilsynet som et bevis at de gjorde riktig vurdering av Sbank-DNB saken. Hadde flytet de fleste fondene mine ut til Sbanken etter forrige prisendringer. Og nå at dere endrer priser etter sbanken saken er avgjort er nok bevis for meg at dere prøvde å utnytte mulighet som de fleste andre i finansbransjen er kjent for. Er ikke uenig med deg når du sier at prismessig nordnet er like konkurransedyktig som de billigste. Men på tillit – nada der har dere tapt og er nå i samme ligaet som de større dinosaurene av finans… Les mer »

Håkon
Håkon
Svar på  Anders Skar
20.12.2021 13:41

Jeg har hatt en dialog direkte med Nordnet, men opplever tildels misvisende svar (gale beregninger av kostnader) eller at man trår vannet (endringen har ikke trått i kraft enda, la oss snakkes nærmere i februar). Jeg finner det vanskelig å forstå at: 1. En aktør som med suksess har utfordret de tradisjonelle finansaktørene, nå tar tilsvarende kurs selv; det som for mange er økte avgifter, fremstilles som en prisreduksjon 2. Innfører en modell som straffer store kunder, som meg selv. Selv flytter jeg midler til sbanken

Thomas
Thomas
30.11.2021 15:41

Det samme gjelder Nordnets indeksfond for fremvoksende markeder og Teknologi, selv om de får et forvaltningshonorar på 0,1 %. 

Får disse et økt forvaltningshonorar fordi disse skal bli mere aktivt forvalta?
Har posisjon i begge fond via pensjon, og om dette honoraret går til å aktivt se på nye muligheter er dette veien å gå!
(Noe lite LatAm eksponering i mine øyne, da området er under solid vekst i fintech)

Raymond
Raymond
30.11.2021 12:45

Synd at dere innfører avgift på deres teknologi indeks fond, dere burde fortsatt å holde alle nordnet indeksfond gratis. Smålig

Dracula
Dracula
Svar på  Anders Skar
02.12.2021 14:36

Premisset for den påstanden er jo at ingen har mer enn 500 000 kr investert i fond, noe jeg antar gjelde de færreste. Dette vet jo Nordnet. Hvor ble det av åpenheten?

Thomas
Thomas
30.11.2021 11:48

Jaja, fremdeles 3x så dyr plattformavgift som sbanken på indeksfond

0.06 hos sbanken

Ikke noe flytting på meg.

Småsparer.
Småsparer.
Svar på  Thomas
30.11.2021 13:58

De fleste av Nordnet sine egne fond (eks Global, USA, Norge) har ikke forvaltningshonorar, så totalprisen blir bare 0,19 prosent. Jeg synes at prisen for disse er konkurransedyktig. Synes at funksjonaliteten i Nordnet, og at det går an å ha spareavtaler ned mot 100 kroner i måneden per fond gjør at Nordnet fungerer best for meg.
Skal sies at Sbanken har også bra løsninger og bra utvalg av fond.

Thomas Skaret Larsen
Thomas Skaret Larsen
Svar på  Småsparer.
02.12.2021 21:24

at Nordnet har 2stk syntetiske indeksfond som fremdeles er dyrere en f.eks klp aksjeglobal V gjør ikke at jeg bytter, siden alle andre indeksfond på planeten er 3x plattformavgift en sbanken.

så det er jo trist at selv om nordnet har 2 av sine fond med 0% forvaltningsgebyr er de fremdeles dyrere en konkurrenten.

Bjørnis
Bjørnis
30.11.2021 11:04

Flott. Spørsmål: «prisreduksjonen» i forrige runde førte til at Forte Obligasjon økte avgiften slik at jeg totalt sett kom dårligere ut. Hva blir plattformavgift på denne nå? Økes den fra 0,15 til 0,19% så jeg kommer enda dårligere ut?

Øyvind
Øyvind
Svar på  Anders Skar
01.12.2021 10:58

Anders hvorfor er det ikke valutakonto på zero account? Jeg har valgt å ha mer av mine investeringer igjennom Interactive Brokers og AS pga av dette. Det blir for dyrt om du er litt aktiv. Og skal du ha vanlig Aksje/fondskonto så er IB/Degiro langt mer konkuransedyktig. Håper dere kan gjøre endring på dette.

Tom
Tom
30.11.2021 10:24

Veldig fint om dere får til å samle alle disse transaksjonene i et vedlegg slik at det kan postes samlet som en line med kredit og en med debit.
Når man har valg å spre sparing over mange fond blir det veldig mye aktivitet i transaksjonsloggen.

Ole C
Ole C
Svar på  Anders Skar
04.12.2021 11:20

Henger meg på denne! Hva med å gjøre som telefonene gjør med SMS? Ha dem i grupper, nyeste øverst. Det hadde jeg likt 🤩

Marius
Marius
30.11.2021 09:26

Ser ut som om konkurransetilsynet gjorde rett i å hindre DNB i å kjøre SBanken. Konkurranse fungerer.

Marius
Marius
Svar på  Anders Skar
30.11.2021 21:45

Jeg hadde egentlig bestilt meg for å flytte resten av fondene til sbanken når DNB-greia var avklart men jeg fikk noe å tenke på nå ja 😅