#pengepodden – High yield rentefond – et alternativ til aksjefond?

pengepodden header - Mads Johannesen, Anders Skar, Bjørn Erik Sættem

I denne episoden av #pengepodden får vi lære om high yield-rentefond og rentemarkedet. Spareøkonom Bjørn Erik er tilbake fra ferie, og han og Mads har fått besøk av Erlend Lødemel, renteforvalter i Fondsfinans. I innledningen forteller Erlend litt om forskjellen på tradisjonelle, lavrisiko, rentefond og mer risikable high yield-rentefond.

Bjørn Erik forteller at Nordnet merker økende interesse for slike high yield-fond. Erlend forklarer den økte interessen med at det lave rentenivået gjør high yield fond mer attraktive, og at en del investorer frykter børsfall, og derfor vekter seg ned i aksjefond og opp i high yield-fond.

Mads Johannesen, Erlend Lødemel, Bjørn Erik Sættem

Fondsfinans Kreditt og Fondsfinans High Yield

(fra 13:49) Erlend forvalter Fondsfinans Kreditt og Fondsfinans High Yield. Førstnevnte har 4 av 5 stjerner i Morningstar, mens sistnevnte har 3 stjerner. Fondsfinans High Yield har noe høyere risiko enn Kreditt.

Siste år og siste 3 år ligger Erlends to fond som nr 1 og 3 blant alle 16 norske high yield fond. På 5 år er det noe svakere, ifølge Morningstar.

Avkastningen siste året ligger på litt over 6 % for Fondsfinans Kreditt og ca 7 % for Fondsfinans High Yield. Siste 3 år: hhv 9 og 11 %. Siste 5 år: hhv 4 og 1 %. Standardavviket for de to fondene er omtrent som for snittet blant norske high yield-fond, 2-3 %. Erlend forklarer de gode resultatene siste tre år, og går inn på hvorfor 2014 og 2015 var svake år.

De største postene i fondene diskuteres, og du får høre mer om rentedurasjon og kredittdurasjon.

Fallhøyden / risikoen i high yield-fond diskueres også, hvor oljenedturen i 2014-15 førte til at Fondsfinans High Yield falt med 20-30 prosent.

Forventet avkastning og risiko i high yield-fond

(fra 32:44) Langsiktig forventet avkastning og risiko for high yield fond ligger mellom vanlige rentefond og aksjefond, forteller Bjørn Erik.

Han viser til en undersøkelse fra USA som bekrefter dette: Siden 1980 har amerikanske aksjer gitt ca 6 % meravkastning over risikofri rente, amerikanske high yield-obligasjoner 4 % meravkastning og amerikanske høykvalitetsobligasjoner (investment grade) har gitt 2 % meravkastning. I denne perioden har standardavviket i high yield-obligasjoner vært 11 %, mot 17 % i aksjer. Litt forenklet kan man si at risikojustert avkastning for aksjer og høyrenteobligasjoner har vært noenlunde lik.

Erlend viser til en annen undersøkelse fra Barclays, som viser enda bedre tall for high yield-obligasjoner. Sharpe ratio, som er et måltall for risikojustert avkastning, var bedre for high yield-fond enn for aksjefond i perioden 1983 til 2017. I Europa har faktisk faktisk high yield-obligasjoner gitt bedre avkasting til en lavere risiko enn aksjer i 35 års-perioden.

Gutta diskuterer om high yield rentefond kan sees på som et alternativ til aksjefond – for de som ønsker noe lavere risiko, men likevel en relativt høy forventet avkastning.

En strategi om å geare high yield fond for å få aksjerisiko og en god risikojustert avkastning diskuteres også. Mads nevner Ray Dalio og Bridgewater, som har gjort stor suksess med en slik risikoparitetsstrategi. Bjørn Erik nevner Nordnet Smarte Porteføljer, som også gearer renteinvesteringene for å få en bedre balanse mellom aksjerisiko og renterisiko. Disse multi asset-fondene har gjort det godt siden oppstarten i høst.

Rentemarkedet fremover & lave renter fører til større forskjeller

(fra 47:43) Mads mener Norges Bank ikke bør sette opp renten i september, som sentralbanken har varslet. Hør Erlends synspunkter på renteutviklingen fremover.

De rekordlave rentene og den massive pengetrykkingen fra sentralbankene er et gedigent eksperiment med ukjent utfall, mener Bjørn Erik. Han mener at en konsekvens er større sosiale forskjeller, hvor de rike blir rikere og de fattige ikke henger med i velstandsutviklingen. Erlend er også bekymret for de langsiktige effektene av en slik pengepolitikk.

Til slutt røper Erlend hvor han har plassert sine sparepenger.

Les Fondsfinans sin siste månedsrapport (for juli) her.

Hør forrige episode av #pengepodden: Stig Myrseth om markedet fremover

Abonner via RSS

Følg på SoundCloud

Abonner via iTunes

Spotify

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer