Fondsfinans Kreditt

Rente, NOK High Yield
Utvikling 1 år+ 5.39 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (21.10.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
11232.55 NOK
Dagens kursendring
+ 0.07 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.35 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.35 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
80 %
Fo
Fondsfinans Kreditt

Fondsfinans Kreditt er et aktivt forvaltet høyrentefond med moderat risiko. Fondets målsetting er å skape betydelig meravkastning utover bankrente ved å investere i en bred portefølje av høyrenteobligasjoner hovedsakelig utstedt av norske selskaper. Verdiveid kredittrating skal etter forvalters vurdering være lik eller bedre enn BB. Ingen enkeltinvesteringer skal ha rating lavere enn B- ved investeringstidspunket. Fondets modifiserte rentedurasjon skal være i intervallet 0-2 år. Fondet skal hovedsakelig være investert i Norge, dvs at minst 70% av kapitalen skal være investert i rentebærende papirer notert på Oslo Børs eller rentebærende papirer utstedt av selskaper med norsk hovedkontor. Inntil 50% av fondet kan være investert i fremmed valuta, men skal valutasikres i NOK. For mer informasjon, se fondets prospekt.

ISIN
NO0010676083
Kategori
Rente, NOK High Yield
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
30. april 2013
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Erlend Lødemel
Forvaltet fondet siden
1. september 2016
Fondsfinans Kapitalforvaltning ASAHaakon VII s gate 20110 Oslo
+47 23 11 30 00http://www.fondsfinans.no
Lang rente
91.4 %
Kort rente
6.4 %
Øvrig
2.2 %
OKEA ASA 7.5%
4.8 %
Wallenius Wilhelmsen Asa 6%
3.8 %
DNB Bk ASA (no min.) 2015-without fixed maturity Floating rate
2.9 %
Teekay Shuttle Tanker LLC 7.12%
2.8 %
Hoegh LNG Holdings Limited 6.64%
2.8 %
Ocean Yield ASA 6.26%
2.5 %
Color Group AS 18/22 FRN
2.4 %
Siccar Point Energy Bonds PLC 9%
2.3 %
TEEKAY LNG 20 FRN
2.2 %
DOF Subsea ASA 9.5%
2.1 %
Golar LNG Partners LP 8.41%
2.1 %