Gå til hovedinnhold

Ny prismodell for fond

Fra 1. september innfører Nordnet ny prismodell for fond. Vi vil da gi returprovisjonen vi i dag mottar fra fondsforvalterne tilbake til deg som kunde. Samtidig innfører vi en plattformavgift. De fleste fond vil få en lavere pris med den nye modellen, men ikke alle. Indeksfond og enkelte rentefond blir noe dyrere enn i dag.

I fjor høst innførte Sbanken en lignende prismodell, og DNB har endret sin prismodell for fond i flere omganger. Mange har etterspurt hva Nordnet vil gjøre. Jeg beklager den lange tiden det har tatt, men nå er det omsider vår tur.

Litt om bakgrunnen for endringene

La meg starte med å forklare dagens modell: Når du kjøper et fond, betaler du en årlig forvaltningsavgift til fondsforvalteren. Deler av denne avgiften mottar Nordnet som betaling for distribusjon, markedsføring, kundeservice, skatterapportering med mer. Vår inntekt fra fondssalg kalles returprovisjon, og har normalt vært halvparten av forvaltningsavgiften.

Bakgrunnen og årsaken til endringene henger sammen med det europeiske regelverket MIFID II, som sikter mot bedre investorbeskyttelse, økt transparens, og bedre kostnadsoversikt for deg som kunde. Regelverket strammer blant annet inn muligheten for distributører som oss å motta returprovisjoner for salg av fond. En del av hensikten til lovgiver har vært å sikre at banker, rådgivere og andre som selger fond til allmennheten ikke har incentiver til å anbefale dyre fond (med høy returprovisjon) i stedet for billige fond (med lav returprovisjon).

Slik blir den nye plattformavgiften

Fra og med 1. september gir vi all returprovisjon tilbake til deg, og innfører samtidig en plattformavgift som trekkes direkte fra kontoen din. Endringen gjelder alle kunder, og det vil ikke (som hos noen konkurrenter) være mulig å velge mellom dagens/den gamle og den nye modellen.

Plattformavgiften vil være ulik for aksjefond og rentefond, og avgiften blir lavere desto større din samlede fondsportefølje hos Nordnet er. Avgiften gjelder for alle kontotyper, og verdien av din samlede fondsportefølje summeres da selvfølgelig på tvers av alle dine kontoer hos Nordnet. Under kan du se satsene og de ulike trinnene.

Verdi fondsporteføljeAksjefondRentefond
0 – 500 000 kr0,30 %0,15 %
500 000 – 5 mill kr0,25 %0,15 %
5 – 10 mill kr0,25 %0,05 %
Over 10 mill kr0,15 %0,05 %
Aksjefond omfatter både aktive aksjefond og indeksfond samt kombinasjonsfond og hedgefond.
Rentefond omfatter både pengemarkedsfond, obligasjonsfond og high yield rentefond.

Prisen for fond med den nye modellen blir dermed fondets forvaltningsavgift minus returprovisjonen vi gir tilbake til deg pluss Nordnets plattformavgift.

Nedenfor ser du to eksempler på kunder som har under 500 000 kroner i samlet fondsportefølje:

  • Et aktivt forvaltet aksjefond som tidligere kostet 1,5 % på Nordnets plattform vil etter endringen koste totalt 1,05 % (Nordnets plattformavgift på 0,30 % + fondsselskapets forvaltningsavgift på 0,75 %, siden vi gir vår andel – som tidligere var 0,75 % – tilbake til deg).
  • Et passivt forvaltet indeksfond som tidligere kostet 0,30 % på Nordnets plattform vil etter endringen koste totalt 0,45 % (Nordnets plattformavgift på 0,30 % + Fondsselskapets forvaltningsavgift på 0,15 %, siden vi gir vår andel – som tidligere var 0,15 % – tilbake til deg).

Vi har over 800 fond på Nordnet-plattformen. 90 % av disse fondene blir billigere med ny modell, mens noen fond, typisk indeksfond og enkelte rentefond blir litt dyrere. (Forutsatt at returprovisjonen holdes på samme nivå som den Nordnet mottar i dag).

  • Blant de aktive aksjefondene blir 649 fond billigere, 19 blir dyrere, og 4 beholder samme pris som tidligere.
  • Med den nye prismodellen så blir 5 indeksfond billigere, mens 31 blir dyrere, og ett får samme pris som før.
  • Av Nordnets 136 rentefond på plattformen blir 108 rentefond billigere. 25 blir dyrere og 3 får samme pris.

(Alle tall over er beregnet med utgangspunkt i høyeste plattformavgift, dvs med en fondskapital på under 500 000 kroner.)

Hvorfor blir aktive aksjefond billigere, mens indeksfond dyrere?

En del vil nok reagere på at indeksfond blir noe dyrere, og det er på sin plass med en forklaring her. Vi har konkludert med at det er mest riktig og rettferdig at alle aksjefond skal ha lik plattformavgift.

Årsaken er følgende: Aktive aksjefond og (aksje)indeksfond har samme forventet avkastning, og det kreves like mye ressurser fra Nordnet å betjene en indeksfondkunde som en kunde med aktive aksjefond. (Strengt tatt er det vel korrekt å si at aktive fond har noe høyere forventet avkastning siden de forsøker å maksimere avkastning, mens indeks forsøker å replikere avkastning).

Dagens modell med returprovisjon har bidratt til at aktive aksjefond har vært for dyre (vi har fått for godt betalt), mens indeksfond har vært for billige på plattformen. At kunder med aktive aksjefond skal subsidiere de med indeksfond mener vi er galt.

Prisen på indeksfond går stadig nedover, både i Norge og i utlandet. Hvorfor blir det da dyrere hos Nordnet tenker kanskje du? Å forvalte indeksfond er enklere og krever langt mindre ressurser enn aktive fond. Som indeksforvalter trenger du ikke kjøpe analyser, forvaltningen kan i prinsippet utføres av en datamaskin, og det er åpenbare stordriftsfordeler når indeksfondet vokser. Men dette er fordeler som treffer fondsforvalteren, ikke distributører som oss. Vi har dessverre ikke de samme stordriftsfordelene, men må betjene hver enkelt kunde separat, føre kontroll og rapportere til for eksempel skattemyndigheter for hver enkelt kunde osv – og dette uansett om kunden har investert i et aktivt eller passivt aksjefond.

Med den nye modellen får vi som distributør en riktigere prising av aktive og passive fond som er mer i tråd med reelle kostnader for distribusjon, kundeservice, skatterapportering med mer. Ved å prise fondene likt unngår vi også interessekonflikter, siden vi som selskap tjener akkurat det samme uansett om du som kunde velger et aktivt aksjefond eller et indeksfond, om du velger fond fra fondsselskap A eller fondsselskap B osv.

Jeg blir ikke overrasket om andre distributører følger etter når det kommer til pris på indeksfond.

Rentefond vil få en lavere plattformavgift enn aksjefond, noe som skyldes at rentefond har lavere forventet avkastning.

Nordnets egne fond blir også belastet plattformavgift

Nordnets norske, svenske, danske og finske indeksfond vil fortsatt ha en forvaltningsavgift på 0 %, men blir belastet plattformavgift ved overgangen til ny prismodell 1.september – på linje med alle andre fond.

Vi har fortsatt lov til å tilby helt gratis produkter under det nye regelverket, men for å sikre lik behandling og unngå interessekonflikter, så har vi valgt å inkludere Nordnets indeksfond i plattformavgiften.

Vi skal også være så ærlige å si at den nye modellen for fondspriser vil redusere Nordnets inntekter fra fondsdistribusjon vesentlig. Det har også vært et argument og en plattformavgift her vil bøte på noe av dette inntektsfallet.

Vi lanserer flere indeksfond uten forvaltningsavgift samtidig!

Pris er viktig, og vi vet at mange av våre kunder er kostnadsbevisste. Vi ønsker å være konkurransedyktige for kunder som ønsker lavest mulig priser på Nordnets plattform. Vi vil derfor fra 1.september, når den nye prismodellen trer i kraft, lansere flere egne indeksfond uten forvaltningsavgift – fond som kun belastes plattformavgift.

I første omgang kommer fire nye indeksfond uten forvaltningsavgift som følger henholdsvis verden, USA, fremvoksende markeder og Europa. (Vi jobber med å få på plass flere spennende fond i tiden som kommer). Les mer om de nye indeksfondene her.

Til slutt: Vi gjør dette for å få en rettferdig og kundevennlig prismodell som møter konkurransen og tilfredsstiller regulatoriske krav– ikke for å tjene mer penger! Totalt reduseres Nordnets inntekter fra fond vesentlig med den nye modellen. Dette betyr på bunnlinjen mer penger til kundene og mindre til Nordnet.

Jeg er allikevel ganske sikker på at denne endringen vil få en blandet mottagelse, siden enkelte vil oppleve at kostnadene øker, mens andre vil komme bedre ut.

Ambisjonen har vært å lage en bærekraftig og konkurransedyktig prismodell som skal fungere i flere år fremover. Vi håper og tror at prisreduksjonen på totalnivå blir verdsatt, og at kundene fortsatt setter pris på en førsteklasses handelsplattform med et stort investeringsunivers, kombinert med innhold på Nordnetbloggen, Pengepodden, Youtubekanal med mer – et tilbud som totalt sett bidrar til at vi blir ditt foretrukne valg for online aksje- og fondshandel også i fremtiden.

Hilsen Anders

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
269 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Jan
Jan
02.12.2020 12:45

Da er kontoen på Nordnet avsluttet. Hadebra, jeg kommer nok ikke tilbake!

Gjest
Gjest
15.09.2020 16:03

Hei!

Dersom man har f.eks 550k i fond, vil man ha plattformavgift på 0,3% på de første 500k og så 0,25% på de neste 50k? Eller vil man få 0,25% på hele beløpet?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
18.09.2020 19:35

Plattformavgift på 0,3% på de første 500k og så 0,25% på de neste 50k.

Gjest
Gjest
05.09.2020 20:35

Returprovisjon eller ikke. Det viktigste for kundene er totale avgifter, spesielt på indeksfond som nå dobler seg hos Nordnet. Det overrasker meg ikke at Nordnet nå lanserer sine egne indeksfond kort tid etter innføring av denne prismodellen (0,3% plattformavgift). De gjør først andre indeksfond mindre attraktive på sin egen plattform, før de lanserer sine egne. Den nye prismodellen bidrar overhode ikke til like vilkår ettersom Nordnet sine indeksfond blir priset til totalt 0,3% og andre indeksfond nå blir det dobbelte av det.

Gjest
Gjest
04.09.2020 13:19

Stemmer det slik det blir skrevet lenger ned at man må betale 199kr pr.aksjefond man har i ASK om man flytter ASK fra nordnet til en annen bank? (+199kr for kontoen i seg selv?)

Så lurer jeg på hva årspris blir på de nye indeksfondene til nordnet (plattformavgift 0.03×4)?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
04.09.2020 15:43

Nei, det tror jeg ikke. 199 kr er generelt kosnad for kontoflytt fra Nordnet. Zero, IPA, IPS og Pensjonskapitalbevis (antageligvis på kundens regning i form av evt. kurtasje og vekslingskostnad) og aksjesparekonto med kun kontanter på (er det f.eks verdipapirer på som aktør det flyttes til ikke tilbyr vil disse også selges sannsynligvis på kundens regning. Kan være smart om en ikke har verdipapirer som evt. Vil utløse kurtasje/vekslingsgebyr å selge dette på egenhånd ved flytt. Men dette bør vurderes ift. Tid og kostnad ved å kjøpe nye verdipapirer hos ny aktør. På aksjesparekonto kan en også ta ut kostpris/innskudd… Les mer »

Sist endret 1 år sideniden
Gjest
Gjest
01.09.2020 17:04

Idag er det en 1.9.2020 hvor man skulle kunne kjøpe de nye fond. HM, nei de finnes jo ikke! SKUFFET!!! Og fondspriser er vel heller ikke oppdatert til de nye priser. Vel vel, dere har vel veldig mye å gjøre pga omstillingen.

Gjest
Gjest
30.08.2020 02:34

Nordnet må gjøre hva de vil med sine priser, men det er ganske sleipt når Anders Skar i kommentarfeltet her forsøker å skape et intrykk av at konkurrenter som DNB har økt prisene, prisen DNB tar for KLP AksjeGlobal Indeks V er 0.18% som er den samme som KLP selv tar. Når Nordnet plutselig skal ha dobbelt så mye, uten legge til noen verdiøkende tjenester, blir det jo totalt uaktuelt å spare i fond her. Forstår ikke at de tør når de er i en bransje hvor tjenestepriser kun faller i takt med automatisering og rimeligere digital infrastruktur. For kundene… Les mer »

Gjest
Gjest
22.08.2020 23:09

Yes, 9 out of 10 funds become cheaper, but index funds and fixed income funds become roughly TWICE as expensive! (e.g. DNB Global Index A, KLP FRN, etc.). The 9 out of 10 argument is not relevant unless you explain how much of the investments of Nordnet’s customers are in index funds and fixed income funds, which I guess is a very significant percentage.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
22.08.2020 23:14

I guess I can go around this doubling in price by just opening an account at e.g. DNB and buy into their funds directly through them.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
22.08.2020 23:29

This explains a lot: https://www.nettavisen.no/okonomi/derfor-flytter-sa-mange-nordmenn-pengene-sine-hit/3423912738.html

“Blant Nordnets kunder har andelen indeksfond økt enda raskere enn for totalmarkedet. I fjor gikk halvparten av nytegningen i aksjefond til indeksfond blant våre kunder.” – Bjørn Erik Sættem Spareøkonom i Nordnet

In brief, this looks like Nordnet is trying to increase their profits dramatically by ripping off the people that own index funds. Could it be that “9 out of 10 funds become cheaper” is pure BS? Seems like it.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
19.08.2020 00:31

Kom akkurat over annonse på Facebook og skulle til å poste. “Fanget av dyre flyttegebyrer?Vi synes det er tull at du skal betale for å flytte sparingen din. Starter du flytt av ASK til oss i perioden 18. – 31. august og må betale flyttegebyr, gir vi deg 300 kroner. Ingen spørsmål.” Om en kun har kontanter på ASK hos Nordnet slik at det kun blir kontoflyttegebyr på 199 og ikke verdipapirflyttegebyr på toppen er det jo 50% profitt utover kompensasjonen for kontoflyttegebyret til Nordnet. Bra initiativ fra Sbanken uavhengig av deres egeninteresser. Blant amerikanske online meglere er det noen… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
20.08.2020 22:59

Ulempen med å ha disse kontoene utenfor Norge er at så lenge de ikke er ASK eller en kapitalforsikring med investeringsvalg så må man skatte av gevinst for hvert salg man gjør?

Gjest
Gjest
12.08.2020 13:14

Hva er poenget med å fortsette med returprovisjon til distributører når det uansett skal videre utbetales til kunden. Hadde det ikke vært bedre for fondsforvalterne å redusere forvaltningsgebyret tilsvarende returprovisjonen så hadde man unngått at pengene skal gjennom mølla til Nordnet før det utbetales til kundene? Blir ikke det en enklere, billigere og mere oversiktlig måte å gjøre det på?

Gjest
Gjest
11.08.2020 09:06

Nordnet var bra til nå:(