Ny prismodell for fond

Fra 1. september innfører Nordnet ny prismodell for fond. Vi vil da gi returprovisjonen vi i dag mottar fra fondsforvalterne tilbake til deg som kunde. Samtidig innfører vi en plattformavgift. De fleste fond vil få en lavere pris med den nye modellen, men ikke alle. Indeksfond og enkelte rentefond blir noe dyrere enn i dag.

I fjor høst innførte Sbanken en lignende prismodell, og DNB har endret sin prismodell for fond i flere omganger. Mange har etterspurt hva Nordnet vil gjøre. Jeg beklager den lange tiden det har tatt, men nå er det omsider vår tur.

Litt om bakgrunnen for endringene

La meg starte med å forklare dagens modell: Når du kjøper et fond, betaler du en årlig forvaltningsavgift til fondsforvalteren. Deler av denne avgiften mottar Nordnet som betaling for distribusjon, markedsføring, kundeservice, skatterapportering med mer. Vår inntekt fra fondssalg kalles returprovisjon, og har normalt vært halvparten av forvaltningsavgiften.

Bakgrunnen og årsaken til endringene henger sammen med det europeiske regelverket MIFID II, som sikter mot bedre investorbeskyttelse, økt transparens, og bedre kostnadsoversikt for deg som kunde. Regelverket strammer blant annet inn muligheten for distributører som oss å motta returprovisjoner for salg av fond. En del av hensikten til lovgiver har vært å sikre at banker, rådgivere og andre som selger fond til allmennheten ikke har incentiver til å anbefale dyre fond (med høy returprovisjon) i stedet for billige fond (med lav returprovisjon).

Slik blir den nye plattformavgiften

Fra og med 1. september gir vi all returprovisjon tilbake til deg, og innfører samtidig en plattformavgift som trekkes direkte fra kontoen din. Endringen gjelder alle kunder, og det vil ikke (som hos noen konkurrenter) være mulig å velge mellom dagens/den gamle og den nye modellen.

Plattformavgiften vil være ulik for aksjefond og rentefond, og avgiften blir lavere desto større din samlede fondsportefølje hos Nordnet er. Avgiften gjelder for alle kontotyper, og verdien av din samlede fondsportefølje summeres da selvfølgelig på tvers av alle dine kontoer hos Nordnet. Under kan du se satsene og de ulike trinnene.

Verdi fondsporteføljeAksjefondRentefond
0 – 500 000 kr0,30 %0,15 %
500 000 – 5 mill kr0,25 %0,15 %
5 – 10 mill kr0,25 %0,05 %
Over 10 mill kr0,15 %0,05 %
Aksjefond omfatter både aktive aksjefond og indeksfond samt kombinasjonsfond og hedgefond.
Rentefond omfatter både pengemarkedsfond, obligasjonsfond og high yield rentefond.

Prisen for fond med den nye modellen blir dermed fondets forvaltningsavgift minus returprovisjonen vi gir tilbake til deg pluss Nordnets plattformavgift.

Nedenfor ser du to eksempler på kunder som har under 500 000 kroner i samlet fondsportefølje:

  • Et aktivt forvaltet aksjefond som tidligere kostet 1,5 % på Nordnets plattform vil etter endringen koste totalt 1,05 % (Nordnets plattformavgift på 0,30 % + fondsselskapets forvaltningsavgift på 0,75 %, siden vi gir vår andel – som tidligere var 0,75 % – tilbake til deg).
  • Et passivt forvaltet indeksfond som tidligere kostet 0,30 % på Nordnets plattform vil etter endringen koste totalt 0,45 % (Nordnets plattformavgift på 0,30 % + Fondsselskapets forvaltningsavgift på 0,15 %, siden vi gir vår andel – som tidligere var 0,15 % – tilbake til deg).

Vi har over 800 fond på Nordnet-plattformen. 90 % av disse fondene blir billigere med ny modell, mens noen fond, typisk indeksfond og enkelte rentefond blir litt dyrere. (Forutsatt at returprovisjonen holdes på samme nivå som den Nordnet mottar i dag).

  • Blant de aktive aksjefondene blir 649 fond billigere, 19 blir dyrere, og 4 beholder samme pris som tidligere.
  • Med den nye prismodellen så blir 5 indeksfond billigere, mens 31 blir dyrere, og ett får samme pris som før.
  • Av Nordnets 136 rentefond på plattformen blir 108 rentefond billigere. 25 blir dyrere og 3 får samme pris.

(Alle tall over er beregnet med utgangspunkt i høyeste plattformavgift, dvs med en fondskapital på under 500 000 kroner.)

Hvorfor blir aktive aksjefond billigere, mens indeksfond dyrere?

En del vil nok reagere på at indeksfond blir noe dyrere, og det er på sin plass med en forklaring her. Vi har konkludert med at det er mest riktig og rettferdig at alle aksjefond skal ha lik plattformavgift.

Årsaken er følgende: Aktive aksjefond og (aksje)indeksfond har samme forventet avkastning, og det kreves like mye ressurser fra Nordnet å betjene en indeksfondkunde som en kunde med aktive aksjefond. (Strengt tatt er det vel korrekt å si at aktive fond har noe høyere forventet avkastning siden de forsøker å maksimere avkastning, mens indeks forsøker å replikere avkastning).

Dagens modell med returprovisjon har bidratt til at aktive aksjefond har vært for dyre (vi har fått for godt betalt), mens indeksfond har vært for billige på plattformen. At kunder med aktive aksjefond skal subsidiere de med indeksfond mener vi er galt.

Prisen på indeksfond går stadig nedover, både i Norge og i utlandet. Hvorfor blir det da dyrere hos Nordnet tenker kanskje du? Å forvalte indeksfond er enklere og krever langt mindre ressurser enn aktive fond. Som indeksforvalter trenger du ikke kjøpe analyser, forvaltningen kan i prinsippet utføres av en datamaskin, og det er åpenbare stordriftsfordeler når indeksfondet vokser. Men dette er fordeler som treffer fondsforvalteren, ikke distributører som oss. Vi har dessverre ikke de samme stordriftsfordelene, men må betjene hver enkelt kunde separat, føre kontroll og rapportere til for eksempel skattemyndigheter for hver enkelt kunde osv – og dette uansett om kunden har investert i et aktivt eller passivt aksjefond.

Med den nye modellen får vi som distributør en riktigere prising av aktive og passive fond som er mer i tråd med reelle kostnader for distribusjon, kundeservice, skatterapportering med mer. Ved å prise fondene likt unngår vi også interessekonflikter, siden vi som selskap tjener akkurat det samme uansett om du som kunde velger et aktivt aksjefond eller et indeksfond, om du velger fond fra fondsselskap A eller fondsselskap B osv.

Jeg blir ikke overrasket om andre distributører følger etter når det kommer til pris på indeksfond.

Rentefond vil få en lavere plattformavgift enn aksjefond, noe som skyldes at rentefond har lavere forventet avkastning.

Nordnets egne fond blir også belastet plattformavgift

Nordnets norske, svenske, danske og finske indeksfond vil fortsatt ha en forvaltningsavgift på 0 %, men blir belastet plattformavgift ved overgangen til ny prismodell 1.september – på linje med alle andre fond.

Vi har fortsatt lov til å tilby helt gratis produkter under det nye regelverket, men for å sikre lik behandling og unngå interessekonflikter, så har vi valgt å inkludere Nordnets indeksfond i plattformavgiften.

Vi skal også være så ærlige å si at den nye modellen for fondspriser vil redusere Nordnets inntekter fra fondsdistribusjon vesentlig. Det har også vært et argument og en plattformavgift her vil bøte på noe av dette inntektsfallet.

Vi lanserer flere indeksfond uten forvaltningsavgift samtidig!

Pris er viktig, og vi vet at mange av våre kunder er kostnadsbevisste. Vi ønsker å være konkurransedyktige for kunder som ønsker lavest mulig priser på Nordnets plattform. Vi vil derfor fra 1.september, når den nye prismodellen trer i kraft, lansere flere egne indeksfond uten forvaltningsavgift – fond som kun belastes plattformavgift.

I første omgang kommer fire nye indeksfond uten forvaltningsavgift som følger henholdsvis verden, USA, fremvoksende markeder og Europa. (Vi jobber med å få på plass flere spennende fond i tiden som kommer). Les mer om de nye indeksfondene her.

Til slutt: Vi gjør dette for å få en rettferdig og kundevennlig prismodell som møter konkurransen og tilfredsstiller regulatoriske krav– ikke for å tjene mer penger! Totalt reduseres Nordnets inntekter fra fond vesentlig med den nye modellen. Dette betyr på bunnlinjen mer penger til kundene og mindre til Nordnet.

Jeg er allikevel ganske sikker på at denne endringen vil få en blandet mottagelse, siden enkelte vil oppleve at kostnadene øker, mens andre vil komme bedre ut.

Ambisjonen har vært å lage en bærekraftig og konkurransedyktig prismodell som skal fungere i flere år fremover. Vi håper og tror at prisreduksjonen på totalnivå blir verdsatt, og at kundene fortsatt setter pris på en førsteklasses handelsplattform med et stort investeringsunivers, kombinert med innhold på Nordnetbloggen, Pengepodden, Youtubekanal med mer – et tilbud som totalt sett bidrar til at vi blir ditt foretrukne valg for online aksje- og fondshandel også i fremtiden.

Hilsen Anders

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
269 Kommentarer
eldste
nyeste mest stemmer
Se alle kommentarer
Raymond
Raymond
19.06.2020 08:56

Vil plattformavgiften også gjelde PKB og IPS kontoer?

Christer
Christer
Svar på  Anders Skar
19.06.2020 09:33

Hvordan vil plattformavgiften trekkes fra Pensjonskapitalkonto? jeg har ikke mulighet til å sette inn penger på kontoen i løpet av året for å dekke avgift.

Egil
Egil
Svar på  Anders Skar
19.06.2020 18:12

Er dette også tilfelle for pensjonskapitalbevis? Kan i såfall kostnadene trekkes fra en annen konto? Det blir for dumt å måtte gå inn å selge fondsandeler jevnlig på en konto man ønsker skal gå av seg selv. (Flyttet pensjonskapitalbevis over til dere nå nettopp fordi jeg tenkt å putte de i et fond jeg nå ser får økt avgift)

Egil
Egil
Svar på  Anders Skar
23.06.2020 10:14

Hei Anders, Takk for svar. Kan du også forklare hvorfor det ikke er valutakonto på ASK? Ut i fra noen av kommentarene her så virker det som om dette var tilgjengelig tidligere. Ha en fin dag.

bjørnis
bjørnis
Svar på  Anders Skar
02.07.2020 23:37

Hei Anders. Jeg prøver å være hyggelig og saklig selv når jeg blir skuffet. Man kan godt si at prinsippene deres med “lik belastning for aktive og passive fond” er rettferdig, selv om jeg ikke tror det er lurt. F eks KLP klarer fint å satse på billige indeksfond uten at det går ut over noen aktive fond. Så dermed kjøper jeg ikke helt dette rettferdighets-pratet, men jeg ser at på akkurat dette poenget kan man være uenige mens man respekterer hverandres meninger. Så la den ligge nå. MEN: Justeringen med PKB virker ekstremt lite gjennomtenkt!! Her blir det mye… Les mer »

Roger
Roger
Svar på  Anders Skar
23.07.2020 20:23

Hei Anders, det hadde vært fint om dere oppdaterer kundene deres angående fremdriften på løsningene dere jobber med for å få dette til i løpet av August.
Hvis dere ikke har en løsning for PKB innen 1. sept så håper jeg dere utsetter innføringen.

Ta deg gjerne en tur på podden igjen også og kommenter endringen, utviklingen, frustrasjonen fra kundene og hva dere jobber med for å gjenvinne tilliten til spesielt indekssparerne.

bjørnis
bjørnis
Svar på  Egil
02.07.2020 23:13

Egil og Christer. Jeg er i samme båt som dere. Dette blir vanskelig. Eneste løsning jeg ser er
1) Skifte fra indeksfond i PKB til ETF’er, slik Eivind Berg har forklart i bloggen sin. Eller
2) Hvis du har litt aktive fond i tillegg til indeksfond, spredt rundt på ASK, IPS, PKB, IPA etc så kan du samle de aktive opp på PKB og IPA, og beholde Nordnet her, mens IPS og ASK går til Sbanken/Kron/KLP. Jeg kommer trolig til å samle opp de aktive på min lille IPA.

Terje
Terje
Svar på  Anders Skar
22.06.2020 11:50

Jeg har anbefalt sparing (typisk indeksfond) i Nordnet til venner som ikke er spesielt aktive og trolig svært sjelden er inne og sjekker kontoen. Her har det typisk blitt satt inn et beløp på kontoen og hele beløpet blitt investert for å kjøpe fond, slik at det ikke vil være kontanter tilgjengelig på kontoen. Vil det her bli belastet overtrekksrenter dersom det ikke er kontanter tilgjengelig når plattformavgiften trekkes?

Dette vil i så fall være veldig uheldig og lite kundevennlig, og jeg vil tro at dette er en aktuell problemstilling for en del mindre aktive kunder.

Heia Sbanken
Heia Sbanken
Svar på  Terje
22.06.2020 20:23

Mulig du burde foreslå at de avslutter sparingen hos Nordnet og heller oppretter lik hos Sbanken. Det tar ikke veldig lang tid, og oversiktlig og fint der også… 🙂

Knut
Knut
Svar på  Heia Sbanken
24.06.2020 17:31

Og hva er forskjellen? De har jo samme prismodell? Jeg har vært kunde i Sbanken i snart 20år, men først kjøpt fond de site åra. Oversiktssiden er bra, men de har forandret layouten til det værrer synes jeg. Om du vil se på et fond må du trykke flere ganger nå, før var det et trykk og info kom opp under fondet med graf. Og det er kun avkasting siste 12mnd du kan sortere på. Nei DET VAR BEDRER FØR! Så jeg synes DET er bedre på Nordnet som jeg først har blitt kunde ifjor! Og jeg føler at kursene… Les mer »

Hmmm
Hmmm
Svar på  Knut
24.06.2020 19:29

Forskjellen er prisen på Indeksfond….

Eivind
Eivind
19.06.2020 09:18

En rettferdig prismodell synes jeg.

Jie
Jie
19.06.2020 09:28

Vil dette ha noe å si for ETF’er?

Ole
Ole
Svar på  Anders Skar
15.07.2020 16:17

Indirekte i form av at det ikke blir innført plattformavgift for sluttkundene på ETF’er. Jeg oppdaget i forrige uke at utvalget i etf-screeneren har blitt mye dårligere og at en nå kun finner 10 ETF-tilbydere i rullegardinmenyen i ETF-screeneren. ETF’screeneren som hadde blitt så god og innholdsrik iløpet av det siste året, virket som den inneholdt samtlige europeiske etf’er som Nordnet tilbyr. Den har blitt mye dårligere og mindre brukervennlig for kundene. Fant ut at årsaken var følgende: ”Vi har infört en årlig plattformsavgift för ETF-leverantörer och huruvida de visas på skärmen eller inte beror på enskilda avtal mellan oss… Les mer »

Ole
Ole
Svar på  Anders Skar
16.07.2020 22:01

Det stemmer vel heller ikke at Nordnets inntjening på verdipapirene (=ETF’ene) er den samme, og således er det ingen interessekonflikt, iogmed at dere tjener penger på ETF’ene som en finner i etf-screeneren. Og kunden må indirekte betale for ETF’ene som ikke betaler administrasjons-/markedsføringshonorar i form av dårlige og mindre brukervennlig tjeneste (screener) samt i form av å bruke mer tid på å søke etter og eller oppdage ETF’er som ikke er tilgjengelige i screeneren og eventuelt benytte seg av eksterne etf-screenere, ressurser hos eksterne kilder og eller online meglere og eller fondstilbydere. Det at dere gjør etf-screener dårligere, indeksfond mindre… Les mer »

Ole
Ole
Svar på  Anders Skar
16.07.2020 22:03

Nordnets inntjening på verdipapirene (=ETF’ene) er den sammme, og således er det ingen interessekonflikt. Etf’ene i screeneren har dere inntjening på i motsetning til de etf’ene som ikke er å finne i screeneren.

Sist endret 6 måneder sideniden
Ole
Ole
Svar på  Ole
17.07.2020 12:25

Mener selvfølgelig at: “Nordnets inntjening på verdipapirene (=ETF’ene) er den sammme, og således er det ingen interessekonflikt.” er en feilaktig påstand da dere har inntjening på etf-ene som er i utvalget i etf-screeneren utover inntekter fra sluttkundene i form av inntekter fra kurtasje og vekslingspåslag, i motsetning til de etf’ene som ikke er å finne i screeneren i form av “administrasjons-/markedsføringshonorar” fra etf-‘leverandørene/forvalterne. Dette er uansett honorarer/provisjon dere får fra andre enn kunden. MFIDII, verdipapirhandelsloven, generelle retningslinjer fra meglere og distributører uttrykker jo at det er uheldig å motta provisjon fra andre enn kunden om det bidrar til å skape… Les mer »

Ole
Ole
Svar på  Anders Skar
17.07.2020 00:26

Ikke plattformavgift for sluttkundene. Men for leverandørene av ETF’er. Leverandørene blir da også en form for kunder. Vet at de fortsatt er tilgjengelige. Men at plattformen og tjenestene deres blir dårlige, mindre brukervennlig og kundevennlig på bekostning av kundene ved at dere setter deres egne interesser først går bryter vel med verdipapirhandelsloven og muligens flere generelle retningslinjer. At et stort antall av etf-leverandørene og etf’ene er tatt bort fra screeneren er en stor kvalitetsreduksjon av deres plattform og tjenester i form av at screeneren blir mye mindre brukervennlig og innholdsrik. (kundens interesser blir skadelidende. Interessekonflikt. Og det at det kun… Les mer »

Sist endret 6 måneder sideniden
Ole
Ole
Svar på  Anders Skar
17.07.2020 16:04

Dere har i lengre tid, sikkert helt siden dere begynte å tilby fond beholdt, og dere beholder fortsatt returhonorar på fond selv. Fram til 1. september. (Nå mottar dere også, og beholder provisjon fra etf-leverandører som ikke har blitt ekskludert fra deres etf-screener i tillegg til etf’er som tilbys i den måndelige etf-spareløsningen deres. (Det virker som det er snakk om stort sett de samme etf’leverandørene. Var mer et eksempel ift. retningslinjene deres ift. provisjon. Nordnet Sverige har omtrent tilsvarende retningslinjer som dere ift. hva dem skriver om provisjon. Men foreløpig har ikke aktører kommet med nye prismodeller i Sverige,… Les mer »

Spareplan.no
Spareplan.no
19.06.2020 09:56

Hvordan vil returprovisjon bli tilbakeført, og hvordan plattformavgiften betalt?

Vil det bli utbetaling av returprovisjon ved gitte intervall, og vil plattformavgiften betales på samme måte som forsikringskostnad på zero? Jeg antar det ikke er noe dere får bygd inn i kursen for fondet.

Jie
Jie
Svar på  Anders Skar
19.06.2020 10:38

Er det noen mulighet å få det automatisk trukket hvis man eier Nordnet sine egne fond? Da får man ingen returprovisjon som skaper ganske mye styr for en PKB konto.

Roger
Roger
Svar på  Anders Skar
21.06.2020 21:28

Hei Anders, når det gjelder plattformavgift og PKB håper jeg dere snarest finner en bedre løsning. Denne kontoen ønsker mange, meg selv inkludert, at man ikke skal behøve å gjøre stort med, med unntak av justere andelen aksjer/renter iløpet av en veldig lang sparehorisont (30 år+). Hvis vi må begynne å selge andeler på PKB fondene kvartalsvis i uoverskuelig fremtid fremover tror jeg mange blir veldig skuffet og frustrerte.
Lag enkle løsninger for oss som er kunder, ikke mer manuelt arbeid…

Roger
Roger
Svar på  Anders Skar
22.06.2020 13:58

Hei Anders, takk for raskt svar. Har håp og tro på at dere klarer å legge til rette for en god løsning på dette fremover. En løsning kan være at dere tilbyr muligheten for at plattformavgiften/returprovisjonen “samles opp” per konto du har, og du velger en “trekkonto” for dette samlet – slik at det her kan velges en ASK, VPS, IKZ konto for dette hvor det er mer naturlig å ha cash tilgjengelig. (Klarer dere i tillegg å ha en visning av “Forventet returprov/plattformavgift neste periode – så blir det enklere for oss å ha nok midler tilgjengelig) I og… Les mer »

Audun
Audun
Svar på  Anders Skar
24.06.2020 19:56

Stiller meg enig med Roger. Lite kundevennlig å måtte ha penger inn på konto hele tiden. Mye bedre slik det er i dag at det er bakt inn i avkastningen på fondet.

Gjenganger
Gjenganger
Svar på  Audun
03.07.2020 18:33

Er lønnsomt for Nordnet at kundene har cash til 0% rente stående hos de. Er win-win for de å heve plattformavgift og at de kan låne ut pengene dine til andre uten å betale deg renter. Nordnet driver en sjappe, ikke veldedighet.

bjørnis
bjørnis
Svar på  Anders Skar
02.07.2020 23:46

Kan du love at dere gir oss beskjed i god tid før 1. okt slik at vi vet om dere har løst denne floka i tide?

Rune
Rune
19.06.2020 10:36

Objektivt sett så har dere tatt en korrekt beslutning. Jeg har forøvrig både indeksfond og aktive fond. Jeg har forståelse for at de som har større midler inne betaler også mindre – slik er samfunnet bygd opp i dag på de fleste områder, helt naturlig. Jeg kommer dog ikke under dette regimet foreløpig.
Ellers håper jeg dere kunne vurdere å sette ned rente på kreditten i og med at rente generelt har gått ned i markedet.

Kenneth Kvistad
Kenneth Kvistad
19.06.2020 10:43

Veldig ærlig og godt skrevet.
Du kan gjerne legge til hvordan plattformavgiften belastes? Om dette er daglig, mnd, eller årlig. Og om det trekkes fra hver enkelt respektive kontotype eller bare totalt fra en kontotype en selv velger?
Og hva som evt. Skjer vist det er tomt på kontoen det belastes.

Indeksfond-entusiast
Indeksfond-entusiast
19.06.2020 10:45

Synes dette er synd for oss som er fan av indeksfond og holde unødvendige kostnader nede. Nå vil det ikke være mulig å få indeksfond billigere enn 0,25-0,3% (for oss med under 10 mill i fond). Og her vil deres egne indeksfond komme best ut ettersom det blir slengt på 0,25-0,3% rente på alle andres indeksfond så dere er garantert å være billigst på egen plattform. Prisen for et globalt eller norsk indeksfond vil etter dette ligge på omtrent det dobbelte av hva for eksempel Sbanken vil kunne tilby., så må vel dessverre vurdere å flytte aksjesparekontoen min til annen… Les mer »

yoyo
yoyo
Svar på  Anders Skar
21.06.2020 19:31

Synes det er en rar konklusjon Anders. Markedet bestemmer og markedet på forvaltning på ETF tilsier at det blir prispress på indeksfond. Med evighetsperspektiver er kurtsasjeandel lav. Tydelig at her tar nordnet og eierne en posisjon; vi skal ikke lenger være det billigste alternativet – bra content og utvalg, men ikke billigst

bjørnis
bjørnis
Svar på  yoyo
02.07.2020 23:51

Helt riktig. Markedet bestemmer. Men da må vi forbrukere faktisk bruke markedsmakten vår og flytte over til billigere løsninger. Vi kan ikke være typisk sirumpede godtroende nordmenn med lua i hånda.

Birger
Birger
19.06.2020 10:48

I mitt tilfelle mer enn dobles årlig kostnad. Kan jeg flytte disse fondene eller må jeg selge de i Nordnet og kjøpe hos annen leverandør?

Birger
Birger
Svar på  Anders Skar
19.06.2020 15:45

Må jeg betale gebyr for denne flyttingen når det er dere som endrer prisene?

Hmmm
Hmmm
Svar på  Birger
21.06.2020 15:56

Du må nok bare regne med at de skal melke deg det de kan på flyttingen også… Noe annet villig ikke ligne denne desperate gjengen som vil tjene mer og mer penger..

Birger
Birger
Svar på  Anders Skar
22.06.2020 10:11

Ok, tar dere gebyr for å stenge kontoene? Ser ut som det kanskje er mest hensiktsmessig for meg.

bjørnis
bjørnis
Svar på  Birger
02.07.2020 23:54

Tviler på at det er lurt å stenge kontoen, Birger. Tror vi må bite i det sure eplet og betal 199 kr for hver konto som overføres fra Nordnet. Men Nordnet skal visst også ha 199 kr for hvert fond man har på ASK, i TILLEGG til de 199 kr de tar i generell flytting. Så jeg selger alt jeg har på ASK før jeg flytter den. Da går kostnaden ned til 199 kr. Har man 10 fond så sparer man 1990 kr på dette, tror jeg.

bjørnis
bjørnis
Svar på  Anders Skar
02.07.2020 23:58

Har dere tatt med i beregningen at dere taper på bunnlinjen når frustrerte investorer tar med både indeksfond og aktive fond ut døra?

BetrayedInvest0r
BetrayedInvest0r
19.06.2020 11:37

Dette var dråpen for min del.
Først kvitta de seg med superlånet, så valutakonto på ASK og nå dobles prisene på mange av indeksfondene mine.
For et svik. Hadde planlagt å være her for alltid.
Snakkes.

Alexander Johansen
Alexander Johansen
19.06.2020 11:50

Du skriver “Totalt reduseres Nordnets inntekter fra fond vesentlig med den nye modellen.” Er det mulig for Nordnet å publisere noe regnestykke på dette? For eksempel hvor stor andel av Nordnet sine kunders totale midler er plassert i indeksfond kontra aktive fond? Totalt sett virker det for meg at prisendringene på indeksfond ca. dobles (fra 0,18% til 0,365%) og at prisen på aktive fond reduseres med ca. en tredjedel (fra 1,50% til 1,025%). Tall hentet fra Nordnets kalkulator “Priseksempel med to aksjefond i porteføljen” for en person med 1.000.000,- i fond. Jeg er under antagelsen at markedsverdi for indeksfond er… Les mer »

Alexander Johansen
Alexander Johansen
Svar på  Anders Skar
19.06.2020 12:36

Takk for svar. Generelt er jeg alltid skeptisk til prisoppganger (som det blir i mitt tilfelle grunnet indeksfond), men du fremstår ærlig og jeg tror på det du skriver.

Simen Andersen
Simen Andersen
Svar på  Anders Skar
21.06.2020 11:53

Takk for god begrunnelse av dette, jeg skjønner at dette er heller et grep for å ruste seg for fremtiden, heller enn å tjene mer penger i dag. Det er nok riktig analysert at indeksfond blir mer og mer populært fremover, da 9/10 aktive fond ikke slår indeks, og informasjon om dette blir enklere og enklere tilgjengelig. Beste salgsargumentet for denne endringen vil jeg nok si at dere produserer innhold (pengepodd, youtube) for kundene, som selvsagt koster penger. Synes pengepodden faktisk var bedre meg deg enn dagens cast, og må si jeg savner din tilstedeværelse i podden. Synes Bjørn Erik… Les mer »

bjørnis
bjørnis
Svar på  Anders Skar
03.07.2020 00:10

Hei Anders. Beklager at jeg kommenterer så mye her nå. Men det er supert at du svarer her så derfor fyrer jeg løs 🙂 Dette er tungt å svelge for meg når jeg har lagt ALLE mine investeringer i Nordnet-universet. Har AK, ASK, IPA, IPS, PKB hos dere. Og har anbefalt dere i åresvis til venner, kollegaer og familie. Hadde alltid tenkt at jeg skulle være i Nordnet resten av livet, og at dere fortjente å tjene penger på meg, etter at andre plattformer har skvist latterlig mye ut av meg slik at det ikke ble noe igjen til meg.… Les mer »

Kjetil
Kjetil
19.06.2020 12:44

Jeg har to KLP indeksfond hos dere. KLP AksjeGlobal og KLP AksjeFramvoksende Markeder. De har i dag årlig avgift på 0,25% og 0,28%, og vil nå øke til ca 0,4% og 0,5%. Hos KLP kan jeg opprette en konto og ha de samme fondene til dagens avgift.

Hvorfor skal da noen velge å ha indeksfond hos dere, og ikke heller gå til KLP?

håkon
håkon
Svar på  Anders Skar
24.06.2020 14:10

Tipper KLP velger modell som ikke fører til at kundene deres med indeks fond rømmer til Sbanken.

bjørnis
bjørnis
Svar på  håkon
03.07.2020 00:11

Hurra for KLP

Bob
Bob
19.06.2020 13:48

Hva med f.eks Black Rock World Technology A2 Usd ?

Står at det koster nå 1.5% og 1 September vil koste 1.05% (Opptil 500 000)

Men prisen på Nordnet nå viser totalt 1.81%, (Hvorav forvaltningskostnad 1.5%)
(Årlig avgift 1.81%)

Ny pris viser 1.05%, er det 1.05% + 0.31% ? Hvor jeg tar gamle priser (1.81% – forvaltningskostnad, gamle priser) ?
(1.81% – 1.5% forvaltningskostnad) = 0.31%
Som gir total ny pris på: 1.05% + 0.31% = 1.36% ??

Eller virkelig TOTALT 1.05% ?

rune
rune
Svar på  Anders Skar
20.06.2020 23:55

Anders, det du skrev var ikke et klart svar for meg. Hva blir totalkostnaden i september for dette fondet vs i dag?