Gå til hovedinnhold

Nordnet One – Intervju med porteføljeforvalter i Nordnet Fonder

Dette er et intervju med porteføljeforvalter i Nordnet Fonder, Henrik Wiklund.

Nylig lanserte vi sparetjenesten Nordnet One, og de tre fondsporteføljene Nordnet Forsiktig, Balansert og Offensiv har allerede fått over 1.000 eiere blant våre norske kunder. I dette intervjuet med porteføljeforvalter Henrik Wiklund fra Sverige får du vite mer om hva kombinasjonsfond er, og status i dagens aksje- og rentemarked.

Hvem er du og hva er din rolle i Nordnet?

I Nordnet jobber jeg som ansvarlig for Nordnets kombinasjonsfond og har ansvar for Nordnets indeksfond, som vi forvalter sammen med ulike samarbeidspartnere.

Jeg har jobbet med fond i både større og mindre finansselskaper. Jeg har lang erfaring med forvaltning av fond, og har som produktutvikler jobbet med å utvikle og sette sammen alt fra rentefond til tematiske aksjefond og hedgefond.

Jeg anser det å være et stort privilegium å få ansvaret for forvaltning av Nordnets egne fond. Ikke minst fordi vi har så mange engasjerte kunder og fondseiere. Det er derfor inspirerende å kunne være delaktig i å fortelle om forvaltningen vår, men også å svare på spesifikke spørsmål fra våre kunder. Vi mener det er utrolig viktig å dele kunnskap om sparing og investering.

I begynnelsen av september var jeg for øvrig med som gjest i den populære podcasten Pengepodden, med Nordnets norske spareøkonom Bjørn Erik. Der snakket vi om de nye kombinasjonsfondene våre. Lytt til episoden her.

Nordnet One består av tre ulike kombinasjonsfond. Kan du forklare nærmere hva «kombinasjonsfond» faktisk er?

Det betyr at fondene er investert i ulike aktivaklasser og har bred geografisk eksponering. Nordnet Forsiktig inneholder 30 prosent aksjer og 70 prosent rentepapirer. Nordnet Balansert har 60 prosent aksjer og 40 prosent renter. Nordnet Offensiv har 100 prosent aksjeandel, med bred global spredning, inklusive fremvoksende markeder. Aksjefondene består av ulike indeksfond, hovedsakelig Nordnets egne fond.

Med andre ord så består Nordnet One av tre ulike spareprofiler, og du kan velge den som er best tilpasset ditt risikonivå.

Hvorfor skal sparere og investorer vurdere kombinasjonsfond i sine porteføljer?

Kombinasjonsfond er enkle å forholde seg til, da du kan velge fondssparing som er tilpasset din individuelle risikovilje, og overlate resten til porteføljeforvalteren.

Skal du spare i mange år, for eksempel til pensjon, og tåler svingninger underveis, er det naturlig å velge Nordnet Offensiv. Skal du spare til en hytte om 2-3 år kan Nordnet Forsiktig være et godt valg. Er sparehorisonten 3-5 år, kan Nordnet Balansert være fornuftig.

Med kun få tastetrykk, og en investering, får du en bred portefølje med selskaper fra hele verden, samt renteksponering i Balansert og Forsiktig-porteføljene. Du trenger heller ikke tenke på å rebalansere porteføljen din, ettersom fondsforvalteren tar seg av det også. Velger du eksempelvis Nordnet Balansert, som har en fordeling mellom aksjer og renter 60/40, så vil forvalter sørge for å holde aksjeandelen på dette nivået. Det betyr at i stigende aksjemarkeder vil vi selge aksjer og kjøpe renter – og i fallende aksjemarkeder vil vi gjøre motsatt, altså kjøpe aksjer og selge renter.

Hvor mye koster Nordnets kombinasjonsfond?

Nordnets kombinasjonsfond er konkurransedyktig priset. Den totale årlige avgiften for de tre fondsporteføljene er 0,45 prosent. Totalkostnaden på 0,45 prosent inkluderer både plattformavgift, forvaltningskostnad samt kostnader for de underliggende fondene som Forsiktig, Balansert og Offensiv investerer i.

Det at vi kan tilby våre fondskunder langsiktige og bærekraftige investeringer er nøkkelen til vellykket forvaltning. Det er også viktig at jeg som forvalter til enhver tid har oppmerksomhet på risikojustert avkastning, fordi jeg vet at alle investorer misliker for store svingninger.

Hvordan forvaltes rentedelen i fondene?

Rentedelen består av ulike rentefond med kort og lang bindingstid (durasjon), med ulik grad av kredittrisiko og med stor geografisk spredning – med en overvekt i norske rentepapirer. Rentedelen i Nordnet Balansert og Nordnet Forsiktig forvaltes aktivt og er valutasikret.

Hvordan vurderer du investeringer i dagens rentemarked?

I år har det vært et skifte i hvordan rentemarkedene oppfører seg i økonomiske nedgangstider. Som regel stiger statsobligasjoner i verdi når aksjemarkedet faller. Vi har for første gang på flere tiår opplevd et fall i både aksje- og rentemarkedet samtidig. Dette har skjedd som en følge av kraftig inflasjon og kredittskvis, som har ført til høyere renter.

Renteoppgangen har ført til at det nå er mulig å få en høyere løpende renteavkastning enn det har vært på lang tid, siden rentene har vært så lave. Men det er først når inflasjonsspiralen avtar at det stramme rentemarkedet vil slippe mer opp. Siden fondene ble lansert har vi hatt en lavere eksponering mot obligasjoner med lang rentedurasjon enn det langsiktige strategiske målet, noe som har vært en fordel så langt. Vi får råd om kortsiktige og taktiske tilpasninger av SEB, som har lang erfaring på feltet.

Hvordan startet din reise i aksjemarkedet og hvordan investerer du i dag?

Jeg har alltid hatt stor interesse for finansmarkedene. Etter videregående skole begynte jeg å jobbe for å tjene litt penger mens jeg forberedte meg på å studere. Dette var på begynnelsen av 1990-tallet, da finanskrisen feide over Sverige og aksjemarkedene stupte, og spesielt bank- og finanssektoren ble rammet.

Tidligere hadde jeg spart i de velkjente aksjefond, men i 1991 sendte jeg inn min første kjøpsordre til banken og de første aksjen jeg kjøpte var SEB og Østgota Enskilda Bank. Da ble jeg hektet på aksjer og investeringer!

I dag sparer jeg for det meste til pensjon. Innskuddspensjonen jeg har via Nordnet investeres i Nordnet Offensiv. Øvrig pensjonssparing består i hovedsak av svenske og amerikanske blue chip-aksjer, supplert av noen fond. Jeg prøver å håndtere sparepengene mine på enklest mulig vis, og har en naturlig allokering mellom det jeg anser som vekst- og verdi-aksjer. Sammenlignet med en gjennomsnittlig portefølje har jeg muligens noe større eksponering mot svenske børsnoterte eiendomsselskaper. Langsiktig ser jeg god verdi for denne type selskaper, spesielt de med lite gjeld og stabilt eierskap. En annen type «sparing» som jeg også prioriterer er nedbetaling av gjeld på boliglånet mitt. Det er en veldig trygg form for sparing, og særlig i disse tider med økende renter.

Helt til slutt – har du noen tips til nye sparere og investorer der ute?

Jeg vil oppfordre alle nye investorer til å starte med å spare opp en buffer på sparekonto før de begir seg ut i aksjemarkedet. Du kan ikke risikere å måtte selge aksjene eller aksjefondene hvis vaskemaskinen ryker. For langsiktig sparing tror jeg det viktig å være så konsistent som mulig. En bra måte å oppnå dette på er å starte en månedlig spareavtale. Hvis du er usikker på hvor du skal starte – hvorfor ikke vurdere en av spareprofilene i Nordnet One?

Hvis du er interessert i å investere i enkeltaksjer på egen hånd, så kan det være smart å investere i selskaper du kjenner og forstår. Det er også lurt å investere i veletablerte selskaper med lang og god historikk.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer