NAS – Lettelse på yieldpresset?

Det siste året har Norwegian aksjen vært utsatt for store svigninger som følge av usikkerhet knyttet til long haul satsingen, dreamliner problemene og uvanlig fint sommer-vær her hjemme i Norge.  Aksjen falt fra 265 kr i mars til 175 kr tidlig i august, men gode trafikktall har sendt aksjekursen tilbake over 200. Kan mindre voksesmerter, nye etablerte ruter, og høyere priser som følge av at priskrigen mot SAS dempes føre til mindre press på yielden?

Norwegian rapporterte om fall i yield på 6% i august, og lead faktor økning på 4,4%, og overrasket med det analytikerne positivt. Dette vil kunne gi en estimert EBITDA på omlag 180 millioner NOK, noe som er høyere enn de fleste analytikere ventet seg. Fallet i yielden forrige måned var det laveste fallet siden mars 2013, og dersom yield presset bedrer seg inn i høsten kan det bli et godt år for selskapet.

NASTALL

Dersom vi bruker estimerte tall for 2014 kan vi begynne å se på noen nøkkeltall for selskapet.  Som vi ser av tabellen prises selskapet likt på inntektsmultiplene, men høyere på resultatmultiplene. Dette skyldes at selskapet har hatt lavere resultater i forbindelse long haul satsningen, noe som gjenspeiles i lavere EPS til tross for sterk vekst i omsetningen. Dersom pris-krigen med SAS avtar på langdistanserutene vil derimot marginene bedres. Grunnen til at selskapet prises relativt høyt på resultatmarginen for 2014 skyldes av at investorene venter at disse vil bedres. Skal vi tro selskapet selv vil marginene bedre seg i 2015, og resultatmultiplene vil normaliseres.

Videre kan vi  bruke multiplene og de estimerte tallene til å regne på en teoretisk aksjeverdi. Dersom vi bruker Pris/Bok modellen, med vektet EPS for 2014 og 2015, får vi en verdi på 242,57 kr per aksje (vekstrate på 9,5%, BETA 1,75, risikopremie på 8%, EK per aksje 85, EK rentabilitet 7,4%). Men dersom denne verdien er svært følsom for endringer i spesielt EPS estimatet og veksraten kan det være fornuftig å bruke en Monte Carlo analyse på tallene. Vi får en bedre oversikt over sensitiviteten ved å sette et standard avvik på vekstraten og risikopremien på 1%, sette BETA minimum 1,58 og maksimum 1,93 med alpha 2, samtidig som vi setter et standard avvik på EPS estimatet for 2014 på 1,63 kr per aksje. Simuleringen kjøres så 10 000 ganger i Crystal Ball og vi får følgende fordeling:

MONTENAS

Som vi ser så sentrenteres verdiene rundt 300, med en tykkere hale på oppsiden enn på nedsiden. Dette gjenspeiler noe av oppsiden i caset, og vi får et snitt på 308,68 kr per aksje. Standard avviket ligger på 78,62 kr, noe som betyr at dagens kurs ligger litt 1,06 avvik unna snittet. Simuleringen er foretatt med 95% konfidensintervall.

Videre kan vi se på percentilene for å kunne si noe om dagens kurs på 225. Som vi ser ligger dette mellom 10% og 20% av intervallene, noe som gjenspeiler høy teoretisk oppside.

PERCTIL

Tallene kan brukes som et utgangspunkt for å kunne si noe om underliggene verdier i selskaper, og forteller om høy oppside dersom long haul satsingen lykkes. Dersom oljeprisen(fuel kostnadene minsker) faller og den norske kronen styrkes så kan de neste årene bli gode for norwegians aksjonærer.

Minner på tampen om at www.finansanalyser.com ble lansert i dag. Stikk innom og skriv deg opp for å motta ukentlige analyser som denne på e-post.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer