Gå til hovedinnhold

Kildeskatt på aksjeutbytte på Investeringskonto Zero og ASK

Dette innlegget er skrevet av daglig leder i Nordnet Livsforsikring AS, Tommy Dilling.

Personer som mottar utbytte fra utenlandske aksjer og ETFer kan risikere dobbeltbeskatning av utbyttet. Nordnet har hatt flere møter med Skatteetaten hvor vi har påpekt urettferdigheten. Her kommer en oppdatering i saken.

Se oppdatert blogginnlegg om denne saken – som også sto på trykk i Dagens Næringsliv 19.04.22.

La oss starte med å forklare hva kildeskatt på utbytte er: De fleste selskaper betaler en andel av årets overskudd til sine aksjonærer i form av utbytte. Dersom et selskap er hjemmehørende i utlandet, er det et generelt prinsipp at utbyttet kommer til beskatning (kildeskatt) der utbyttet anses bli opparbeidet (i kildestaten).

Skattesatsen som trekkes i kildestaten er ofte litt lavere enn «full sats», som følge av skatteavtaler mellom Norge og de land hvor selskapene er hjemmehørende. 15 % er relativt normal sats i dag, med visse unntak.

En norsk skattyter/aksjonær vil også bli beskattet av norske myndigheter for utbyttet mottatt fra et utenlandsk selskap. For å unngå dobbeltbeskatning finnes det mekanismer for å kreve fradrag for kildeskatten i norsk skatt, slik at dobbeltbeskatning unngås.

Ulike regler for ulike kontotyper

Eier du aksjene på en Aksje- og fondskonto (VPS-konto) kan du kreve fradrag for betalt kildeskatt i skattemeldingen under temaet «Personlige forhold – betalt skatt i utlandet» (skjema RF-1147 i gammel skattemelding). Gjør du ikke dette, vil du måtte betale dobbel skatt (kildeskatt på 15 % + norsk skatt på utbytte på 31,68 %) på aksjeutbytte fra utenlandske selskaper.

Tilsvarende velfungerende løsning finnes foreløpig ikke for aksjesparekonto og investeringskonto/fondskonto.

På aksjesparekonto (ASK) mener riktignok Nordnet og Skattebetalerforeningen at investorer med ASK-konto som blir trukket kildeskatt bør kunne kreve kreve fradrag for dette under temaet «Personlige forhold – betalt skatt i utlandet» (evt skjema RF-1147 i den gamle skattemeldingen), selv om man ikke blir beskattet for utbytte samme år. I dette tilfellet vil fradraget først komme til nytte når ASK-kontoen realiseres og beskattes. Men dette er altså ikke bekreftet av lovgiver.

På investeringskonto/fondskonto kan kundene per i dag ikke kreve fradrag for betalt kildeskatt på utbytte, fordi midlene formelt sett eies av forsikringsselskapet.

Vi omtalte denne problemstillingen for første gang i et innlegg 3. september 2020.

Et viktig prinsipp å unngå dobbeltbeskatning

Et sentralt prinsipp i vår skattelovgivning er å unngå dobbeltbeskatning. Inntil regelverk og rammebetingelser er klare for aksjesparekonto og investeringskonto/fondskonto, gis ikke privatpersoner adgang til å få refundert kildeskatt for to av de mest populære kontotypene for utenlandsk aksjehandel. Det mottatte utbyttet beskattes først i det land hvor inntekten opparbeides (kildestaten), og deretter i Norge. Resultatet blir dobbeltbeskatning, som generelt er ønskelig å unngå.

Finansdepartementet er slik Nordnet oppfatter det kjent med problemstillingen knyttet til kildeskatt på aksjesparekonto fra tidligere. Etter tett og god dialog med Skatteetaten fikk vi nylig bekreftet at også problemstillingen knyttet til kildeskatt på investeringskonto er formidlet og videresendt til Finansdepartementet. Vi mener det vil være naturlig at en endring gjennomføres for både aksjesparekonto og investeringskonto/ fondskonto samtidig.

Løsning på problemet

For å sikre lik behandling og for å unngå dobbebeskatning av kunder med investeringskonto/fondskonto må enten

  1. Kunden gis anledning til å kreve refusjon av kildeskatt på fondskonto via RF-1147 eller lignende på egen hånd, eller så må
  2. Forsikringsselskapet gis anledning til å kreve refusjon av kildeskatt på vegne av kundene, eller føre og rapportere betalt kildeskatt til skattemyndigheter slik at dette tas hensyn til ved skattlegging av fondskontoen.

Begge forslag krever regelverkstilpasninger. Det enkleste for skattyter er om skatt på utbytte betalt i utlandet rapporteres direkte fra livsforsikringsselskapene til Grunnlagsdata, men det viktigste er uansett at privatpersoner med fondskonto og aksjesparekonto gis adgang til å refundere kildeskatt slik at «lik sparing beskattes likt» og at vi unngår dobbeltbeskatning.

Desto lengre tid det tar før en løsning er på plass desto mer skadelidende vil kunder som eier utenlandske aksjer på aksjesparekonto og investeringskonto/fondskonto bli.

Vi vil fortsette å arbeide for en løsning til beste for våre kunder, og håper at vi vil nå frem. Vi har hatt en konstruktiv dialog med Skatteetaten, og de har som nevnt informert Finansdepartementet om problemstillingen. Utgangspunktet er imidlertid klart. Kildeskatt vil i dag ikke kunne refunderes på investeringskonto med mindre det skjer en endring fra myndighetenes side – og det er ikke mulig for oss å si noe mer om eller evt når dette skjer. Vi har derimot vært tydelig på at vi er tilgjengelig for spørsmål, behov for informasjon eller hva som helst Nordnet kan bidra med for å løse dette på vegne av norske sparere og investorer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
25 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
APE Invest
APE Invest
10.04.2024 09:27

Løser en dette med å selge dagen før utbytte og kjøpe ex utbytte? Kan nordnet varsle om oppkommende kildeskatt?

Gjest
Gjest
18.05.2023 02:47

Det er jo kildeskatt på aksjer som er notert på Oslo børs også, f.eks Contextvision.
Her blir vi trukket 30 % kildeskatt. Naive meg trodde vi unngikk dette hvis vi holdt oss til Oslo Børs.

Gjest
Gjest
06.05.2023 15:02

Hei,

Jeg ser artikkelen her er fra 2021. Nå mer enn 2 år senere er det fortsatt kildeskatt på utbytter fra utlandet?
Eller er det skjedd noe her de siste par årene?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
11.05.2023 15:08

Fortsatt har ingenting skjedd på denne fronten desverre. Tviler desverre sterkt at dagens regjering kommer til å gjøre noe med saken heller.

Gjest
Gjest
05.04.2023 12:51

Noe nytt i denne saken? Jobber dere fortsatt for å få rettet opp i denne urettferdigheten?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
07.04.2023 14:11

Hei Fredrik. Nordnet har jobbet mye med denne saken, men er dessverre ikke kommet i mål. Vi skrev en kronikk i DN i 2022. Vi fikk med hjelp fra partiet Høyre stilt et spørsmål til finansminister Vedum om problemstillingen. Les om vårt arbeid her: https://www.nordnet.no/blogg/horingssvar-om-urettferdig-dobbeltbeskatning-pa-utbytte-kildeskatt/

Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
22.02.2023 15:27

Hva vil Nordnet gjøre med denne urettferdige dobbeltbeskattningen ila 2023?

Gjest
Gjest
02.05.2022 14:27

Jeg investerte opprinnelig på IKZ konti men da jeg funnet ut at Utbytte strategi er noe som passer meg så har jeg flyttet over til AF konti å vil på sikt søke for å få refundert kildeskatten.. Men! Jeg har en Buy & Hold strategi pga av dette, da hvert salg vil være en realisering som trigger skatt.. Er det noen andre grunner til at folk ikke ønsker å bruke AF konti til dette? Skatt direkte ved realisering = Utnytter ikke rente på rente effekten mest muligUnngår dette ved å bruke Buy & holdBetaler 31% ca på utbytte (får tilbake… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
28.02.2023 11:29

Skal ikke Nordnet svare på dette?…. Det synes jeg dere burde

Gjest
Gjest
07.04.2022 00:47

Hvordan er det med kildeskatt på holding selskaper? Finner svært lite informasjon om dette og ser at dere har trukket kildeskatt på utbytte fra f.eks Heimstaden i Sverige.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
13.04.2022 20:34

Hei Morten.

Skattereglene for kildeskatt er uavhengig av hvilket selskap (holdingselskap, industriselskap, bank etc) som utbetaler utbytte. Det er landet selskapet er hjemmehørende i som er avgjørende for nivå på kildeskatten – og det er skatteavtalen mellom Norge og dette landet som avgjør satsen på kildeskatten. Det vanligste er 15 %.

Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
22.03.2022 20:05

I den elektroniske selvangivelsen for 2021 er det ikke mulig å legge inn fradrag i utbytteskatt for kildeskatt betalt på utbytte mottatt fra utenlandske aksjer eid på ASK-konto. Litt merksnodig at Nordnet oppgir refundert plattformavgift i selvangivelsen som inntekt, men at man selv må aktivt kreve fradrag for kostnaden Nordnet tar i forvaltningshonorar.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
23.03.2022 11:49

Nordnet gikk fra å være kjempe brukervennlige, til bare bli et stort styr. Ser ut som de har gitt opp kildeskatt refusjonen for både ask og investeringskonto. Hadde de ønsket, kunne de fint fått noen lobbyister til å påvirket i de rette fora, eller satt et eget team til å kontinuerlig følge opp saken. Veldig skuffende, var veldig fornøyd med Nordnet tidligere.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
24.03.2022 10:32

Hei Tor.
Vi har ikke gitt opp kampen for refusjon av kildeskatt på ask og investeringskonto. Følge med i media de neste ukene. Vi forsøker å få igang en offentlig debatt om denne urettferdigheten i disse dager.
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
24.03.2022 18:14

Takk Bjørn Erik Sættem for svar. Dette høres lovende ut, håper dere holder trykket oppe til endelig svar er avgitt.

Gjest
Gjest
11.03.2022 17:08

Hei, noe nytt i denne saken? Holde Nordnet dialogen om saken oppe eller er alt skufflagt nå i mangel på svar fra myndigheten? Rart rettferdig beskatning ikke er mer ønskelig fra skatteetatens side, for å opprettholde god skattemoral blant folk flest, spesielt hos investorer mtp. dagens kryptomarked.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
24.03.2022 10:45

Hei Tor.
Vi har ikke gitt opp kampen for refusjon av kildeskatt på ask og investeringskonto. Følge med i media de neste ukene. Vi forsøker å få igang en offentlig debatt om denne urettferdigheten i disse dager.
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
24.03.2022 18:15

Takk Bjørn Erik Sættem for svar. Dette høres lovende ut, håper dere holder trykket oppe til endelig svar er avgitt.

Gjest
Gjest
04.01.2022 20:16

Hei, er det noko nytt i denne saken etter kvart?

Gjest
Gjest
09.05.2021 09:31

Hvordan blir dette for innvisterings selskap ?

Gjest
Gjest
14.04.2021 19:42

Takk for oppdatering. Håper dere fortsetter å følge opp denne saken. Så får vi som er kunder også pushe på Finansdepartementet. Dette er en viktig sak for Nordnet sine kunder som investerer i utenlandske aksjer (de fleste betaler eller vil betale utbytte en gang i fremtiden), og som vil ha de i en konto som ikke utløser skatt før uttak.