Gå til hovedinnhold

Interessant aksje: Scatec Solar

Et av verdens kanskje største og mest komplekse spørsmål er hvordan vi som forbrukere skal klare oss uten oljen i fremtiden. Vi hører mye snakk om både Tesla og Elon Musk i det samme åndedraget, men skal vi kanskje ikke lengre enn til Skøyen i Oslo for å finne svaret?! Jeg ser her litt nærmere på Scatec Solar.

Scatec Solar er en integrert uavhengig solkraftprodusent, som er en rimelig, rask og bærekraftig kilde til ren energi over hele verden. Scatec Solar utvikler, bygger, eier, driver og vedlikeholder solenergianlegg, og har allerede installert prosjekter på nesten 600 MW.

Kort om Scatec Solar

Scatec Solar er et selskap som er posisjonert litt annerledes enn de fleste andre solcelleselskap, vi kjenner til REC fra Oslo Børs-som hører til innenfor equimpment manufactoring. Det vil si at de er produsenter av solcelle-paneler-typisk de vi kan ha på vårt hustak eller for eksempel på hytta.

Scatec Solar er derimot i nedstrøms-delen av denne verdikjeden. Det vil si at Scatec vil være en prosjektutvikler og drifter av solcelleparker. De vil derfor nye godt av lavere siliciumspriser, i sterk kontrast til for eksempel Rec, som ønsker at prisen på råvaren skal være høy. Man kan i grunnen dra en sammenheng mellom Statoil og Norwegian-der Scatec er Norwegian i dette tilfellet- de tjener gode penger på at råvareprisen faller.

Forretningsmodellen til Scatec er kort fortalt å være en innstalatør av solcelleparker, samtidig som de selv drifter noen av disse parkene for egen bok. Sol er på samme måte som olje en råvare som brukes til produksjon av strøm og energi.

Et dypere dykk inn i Scatec Solars businessmodell

Som jeg var inne på i innledningen av denne analysen er formålet til Scatec Solar å produsere energi ved hjelp av sol. Dette har mange miljøvennlige og etterhvert økonomiske gevinster.Installerer man en solcellepark i Tanzania, hvor det er sol tilnærmet 360 dager i året, vil vedlikeholdskostnadene i forhold til antall MW produsert energi falle drastisk ettersom tiden går. Dette har sin enkle forklaring på at man kun er avhengig av at solen skinner, treffer solcellepanelet og dette vil da bli omdannet til energi. Dette er i sterk kontrast til for eksempel Olje i Nordsjøen, som er nødt til å letes frem, hentes opp og raffineres. Det sier seg selv at kostnadene er lavere på sikt med et solcelleanlegg.

Så, hvordan fungerer så Scatec Solar’s verdikjede?

Den første boksener kort og godt råvaren som Scatec Solar er avhengig av, og dette er solcellepaneler. Som er selve essensen for å kunne innhente solenergi. Dette kjøper typisk Scatec Solar av produsenter av paneler, her kan vi nevne Rec Solar, som nå er avlistet Oslo Børs.

Den andre boksener selve prosjektutviklingen. Dette er selve fundamentet. Etter at avtalen med det spesifikke landet er i orden, starter så Scatec Solar å bygge solparken ved hjelp av en lokal partner, som typisk er en stat/land. Da brukes lokale entreprenører i kombinasjon med Scatec Solar sine egne eksperter for å bygge opp solparken.

Den tredje boksener noe av det mest essensielle innenfor business, nemling finansiering. Scatec Solar er et børsnotert selskap, listet på Oslo Børs. At selskapet er listet gjør at de kan skaffe til veie kapital enten via emisjoner, obligasjonslån, syndikater eller vanlig banklån. Dette er essensielt i form av å skaffe finansiering til oppstart av nye prosjekter.

Den fjerde boksener selve konstruksjonen eller enklere sagt byggingen av selve solparken. Her er det en kombinasjon av ingenører, entreprenører, kjemikere og prosjektledere som sørger for å bygge parken etter standardiserte maler som ivaretar sikkerhet, miljøet og at man styrer prosjektet inn til planlagt budsjett og krav.

Den femte boksener selve driftingen av solparken. Dette er det spesielle med Scatec sin businessmodell, de er også med å drifter solparken etter dens oppstart. Dette innebærer at selskapet har en rekke eksperter som ivaretar effektivitet, kvalitet og forbedringspotensiale av den daglige driften. Innunder den operasjonelle driften ligger også området for operasjoner og vedlikehold, som er essensielt for å sørge for at anlegget yter maksimal kapasitet til enhver tid.

Den sjette og siste boksener eierskap. Dette er også spesielt med Scatec Solar, da flere av deres konkurrenter kun er med på å bygge og “sette opp” solparken, før de trekker seg ut, er Scatec med som eier av parken de har satt opp. Dette er en langsiktig investering for selskapet, og gir deg som aksjonær da en er sikker på at hele prosessen er ivaretatt av selskapet som er opprinnelig byggherre. Her kan man dra paralleller til for eksempel Entra, som også opptrer som entreprenør, operasjonell leder og asset manager for mange av sine bygg.Beviset på dette eierskapet er for eksempel avtalen med Statoil om et “joint-venture” om å bygge en solcellepark i Brasil.

Spennende sektor med enormt potensiale på sikt, men hva er risikoen?

Figuren over viser Scatec Solar sin prosjekterete backlog per Q2 2018.MWer størrelsen i form av energi på prosjekter og capex/investeringer er omregnet i Amerikanske Dollar. For å gjøre det enkelt kan man sammenligneMegawattmed for eksempel antall fat olje som hentes ut fra et oljefelt, jo større antall MW-jo større prosjekt. Som man ser er det helt klart Ukraina-prosjektet som er det største i selskapets backlog nå så langt i 2018.

En lovende backlog til tross, dette medfører også risiko:

 1. Prosjekt-risiko:det vil alltid være risikofaktorer for et prosjekt. Her kan man nevne motpartrisiko, leveringsutsettelse og kvalitetssikring av levert materiale. Dette er en løpende risiko for Scatec Solar, som det brukes mye ressurser for å følge opp og minimalisere utsettelse av viktige leveranser.
 2. Geopolitisk risko:det er ingen hemmelighet at mange av landene som Scatec Solar oppererer i er politisk ustabile områder. Risikoene som til enhver tid selskapet løper er blant annet ustabilitet, korrupsjon og risikoen for at man skal få opptøyer i de enkelte områdene. Dette er noe du som aksjonær må medregne i risikopremien som er vesentlig når du investerer i Scatec Solar. Stort sett er alt ivaretatt og det er inngått en avtale med den spesifikke stat, uansett er dette en risiko du er nødt til å være bevisst på.
 3. Finansiering:det faktumet at Scatec Solar er listet på Oslo Børs er et godt “sikkerhetsnett” med tanke på å kunne innhente kapital til de ulike prosjektene. Det negative med dette kan være om vi får en nedtur i verdens finansieringsmarkeder, noe som også vil kunne påvirke Scatec Solar sin videre ekspansjon, da de er avhengige av kapital for å kunne igangsette sine prosjekter. Som en sidenotis kan man også nevne valutarisiko som kan slå på selskapets resultater både positivt og negativt i det korte bildet, på lang sikt er valuta et “zero-sum-game”

Finansiell informasjon av Scatec Solar

Det faktumet at Scatec Solar er en slags “one stop-shop” i sin forretningsmodell gjør at selskapet drar stor nytte av økt skalering. Jo flere solparker som innstaleres og drives, jo høyere vil den løpende kontantstrømmen bli. Ettersom sol-teknologien blir mer lønnsom for hver dag som går, vil også Scatec nyte godt av dette, og dette kan på sikt bli en av de store fornybare kildene til verdens energi-etterspørsel i fremtiden.De har alle fordeler-kostnaden på produksjon er synkende, miljøvennlig og “utømmelige lagre” i så lenge solen skinner, noe det er helt sikkert at den vil gjøre i overskuelig fremtid.
Under har jeg satt opp en tabell over de viktigste finansielle nøkkeltallene for fremtiden. Dette er estimater basert på Scatec Solar sine prognoser og Factset konsensusestimater (å spå fremtiden er ikke lett). Forutsetninger er:1. Aksjekurs: 57,00 kr, 2: Antall aksjer i selskapet: 113 412 432.Dette gir en markedsverdi (Market Cap)på:57,00 KR*113 412432 =6 464 508 624– 6, 46 MRDNOK.


(Konsensus-estimatene er hentet fra Infront/Factset)

Hvis man også snur Price/Earnings multippel’en på hode får manEarnings yield(6). Denne multippelen forteller deg som investor hvor mange prosent av hver krone i aksjen, som selskapet selv tjener. Earnings yield for henholdsvis 2018e og 19e er estimert til: 0,017%, og 0,018%. Dette vil i teorien si at du skal i snitt få 0,0175% avkastning på din investering per år gitt aksjekursen(varierer) og resultatet på aksje(EPS). Dette blir selvsagt et komplekst regnestykke da dette selskapet er i en vekstfase, noe som gjør at disse multiplene forandre seg raskt.

Teknisk analyse av Scatec Solar

Fra en bunn i September 2016 på rundt 30 kroner har Scatec Solar vært i en trinnvis opptrend med en konsolideringsfase i området 35 til 40kr, før den stakk videre opp til årets høyeste kurs på 48kr i Juni 2017. I det veldig korte bildet er aksjen i en nedtrend, og trader i øyeblikket på 57kr. Volumbalansen ser dog svak ut og aksjen ser oversolgt ut på RSI (35) på kort sikt.

For å bestemme videre retning er det fundamentale viktig. Kursen vil reagere positivt om selskapet varsler positive nyheter, eller igangsettelse av nye prosjekter.

Det er motstand på tidligere all-time-high fra Juli 2018 på 66 kroner. Brytes denne motstanden er det “fri vei” rent teknisk mot nye topper oppover, og i det korte bilde potensiale opp mot 70 kroner.

På nedsiden er det teknisk støtte i området 54kr. Brytes dette nivået er det potensiale til å falle ned til området 42-44 kroner, så 54 nivået er viktig å passe på om man handler på tekniske signaler.

Er sol og Scatec Solar den nye fremtiden?

Om Scatec Solar er et klart “kjøp/selg” er ikke min oppgave å gi deg, jeg håper derimot at jeg ved denne analysen har gitt DEG som leser et enda bredere fundament i din prosess mot å velge de aksjene som du føler deg komfortabel med og som er i tråd med din strategi som investor.Det jeg kan driste meg til å si som en slags oppsummering av denne analysen er:

 • Selskapet har mange spennende prosjekter i backlog
 • Forretningsmodellen med “one-stop-shop” for produksjon av energi er skalerbar, holdbar og gir selskapet mer spillerom i forhold til sine konkurrenter
 • Selskapet tar selv eierskap i sine prosjekter, noe som gir en trygghet for deg som aksjonær
 • Jo flere solscelleparker som bli bygget, jo høyere vil den løpende kontantstrømmen være
 • Etterhvert som selskapet vokser. og, i kraft av sin forretningsmodell, tror jeg Scatec Solar kan bli en utbyttemaskin
 • Selskapet er per i dag god finansiert med en relativ høy egenkapitalandel
 • Alf Bjørseth (tidligere gründer av REC) er grunnlegger og en av de større eierne i selskapet
 • Kapitalallokeringen og den finansielle “helsen” er god
 • Solenergi har en “lysende” fremtid, marginalkostnaden synker for hver dag som går
 • De har miljøet og da igjen politikere i ryggen-da dette er en av pioneerene innenfor fornybar feltet
 • Nylig inngått partnerskap med Statoil, som tyder på at “smarte penger” er med
 • Geopolitisk risiko i områdene solparkene bygges
 • Risiko for diverse leveringer av prosjekter til rett tid og budsjett
 • Finansiering-risiko for uventede emisjoner?

Disclaimer:Mine innlegg skal på ingen måte tolkes som kjøps- eller salgs-anbefalinger, men snarere som å gi leseren en innsikt og kunnskap i om sparing og investeringer. Jeg eier per i dag ingen aksjer i Scatec Solar.

Vil du se hva jeg gjør med min aksjeportefølje? Følg meg gjerne påShareville

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
1 Kommentar
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
24.09.2018 20:08

Problemet er at selskapet må investere så mye, i mange år fremover, slik at man går glipp av mye avkastning i mellomtiden. Det ser jo ut til å ha vært litt vel gode marginer i bransjen så langt, og så spørs det om ledelsen sier nok er nok med fallende marginer om et par år og stopper investeringene – i så fall ville det blitt en utbyttemaskin – eller om de fortsetter å investere og bygge imperie slik vi ser i 99% av tilfellene.