Hva var status for markedet og fondene våre i mars?

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Økonomi og renter

Mars måned ble en begivenhetsrik måned sett fra en forvalters ståsted. Flere uvanlige sammenhenger kunne observeres; frykt for en økonomisk resesjon økte markant, samtidig var kredittmarkedene sterke. Lange globale renter gikk kraftig ned, samtidig som Norges Bank hevet renten.

La oss starte fra begynnelsen igjen; Makroøkonomiske tall fra Europa fortsatte å skuffe markedene. Allikevel synes vi det er visse vårtegn å spore i enkelte nøkkeltall, f.eks innen konsum- og servicenæringen. Industriproduksjonen ser derimot fortsatt ut til å være preget av nedgangen i bilproduksjonen fra høsten 2018. I USA er det god fart i økonomien, dog med visse signaler om at vi befinner oss sent i en økonomisk syklus. Den amerikanske sentralbanken FED endret ikke renten på sitt møte i mars, men senket sin egen forventning for rentebanen fremover. De signaliserer nå kun en renteheving de nærmeste to årene.

Selv om dette var en signifikant endring i kursen til FED, priser finansmarkedene inn langt mer pessimistisk scenario. Vi er av den oppfatning at det ligger en relevant sannsynlighet for at markedets prising av rentene ligger for lavt, og at det derfor er noe oppsidepotensiale i amerikanske renter. Den europeiske sentralbanken ECB uttrykte bekymring for den økonomiske utviklingen i Europa på pressekonferansen etter sentralbankmøtet i mars. Samtidig er de bekymret for at «lower for longer» (at renter skal forbli lave enda lenger enn tidligere antatt) går utover bankenes inntjening, og derav påvirke økonomisk vekst negativt. Det diskuteres nå kreative tiltak i rentesettingen for å unngå disse bivirkningene. Norges Bank var den sentralbanken som gikk mot strømmen, og hevet sentralbankrenten til 1%. Banken pekte på sterkere økonomiske data, fortsatt sterkt arbeidsmarked, samt en svak krone.

Utvikling i kredittmarkedene

Kredittmarkedene fortsatte den sterke utviklingen fra januar og februar. Kredittpåslag i euromarkedene beveget seg i gjennomsnitt ned ca 10 punkter. I Norge så vi spesielt god utvikling innen ansvarlig kapital, samt kraft- og bank papirer. Generelt ser vi nå at kredittpåslag er tilbake på nivåene fra oktober/november 2018. På disse nivåene vurderer vi markedet som relativt skjørt, gitt det usikre makroøkonomiske bakteppet.

Utviklingen i våre rentefond

Likviditetsfond

Pengemarkedsrentene har steget noe som følge av renteheving fra Norges Bank, og sluttet måneden på 1.34%. Sammen med sterke kredittmarkeder har dette bidratt til god avkastning i våre likviditetsfond. Alfred Berg Likviditet har gitt en avkastning på 0,14 % i mars og 0,47 % YTD. Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss(classic) har gitt en avkastning på 0,20 % (0,59 % YTD), mens Alfred Berg Likviditet Pluss(classic) gav en avkastning på 0,19 % (0,59 % YTD).

Norske og nordiske obligasjonsfond

Lavere lange globale renter har bidratt positivt til avkastning i våre nordiske fond, spesielt de med mer durasjonsrisiko. De rene norske porteføljene har ikke fått den samme drahjelpen fra fallende renter. Imidlertid har alle markeder nytt godt av nedgang i kredittpåslag. Alfred Berg Obligasjon har gitt positiv avkastning med 0,34 % % i mars (0,86% YTD). Alfred Berg Nordisk Investment Grade (classic) gav 0,48 % (1,22% YTD), mens Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration gav 0,76% og 1.6% YTD.

Høyrente

Det nordiske emisjonsmarkedet for high yield obligasjoner har vært rolig et par måneder, men vi så tegn til økt aktivitet i februar og mars. Rundt NOK 10 milliarder ble utstedt i mars (opp fra NOK 6 milliarder måneden før), fordelt på 10 utstedere. Dette volumet er nå på nivå med månedsgjennomsnittet for 2018.

Selskaper som henvendte seg til markedet i mars inkluderte møbelprodusenten Ekornes, serviceselskapet Coor Service Management og produsenten av trykktanker i kompositt Hexagon Composites. Aktiviteten i annenhåndsmarkedet tok seg noe opp. Alfred Berg Høyrente steg 0,76 % i mars, og er opp 2,91 % hittil i år.

Blant de største bidragsyterne i porteføljen i mars fant man Garfunkelux (Lowell), Bulk Industrier og Scan Bidco, mens PWT Holding, Hi Bidco og West Atlantic dro i motsatt retning. Spreadutgangen vi så på tampen av fjoråret er nå reversert. Vi mener likevel det fortsatt er potensiale for nedgang i kredittpremiene i ratingsegmentet «single-B», hvor kredittpåslaget i Norden fortsetter å være høyere enn i det globale markedet. Markedsrisikoen virker imidlertid til å ha økt noe, og nåværende sentiment for risiko investeringer er noe svakt.

Aksjemarkedet i mars

Mars endte med en sidelengs utvikling for Oslo Børs. Hovedindeksen falt beskjedne 0,3 %. Hittil i år er indeksen opp 8,0 %. Børsen startet måneden bra og var på det meste opp 3 prosent, men endte altså omtrent uforandret. Det var skuffende makrotall, særlig fra Tyskland, som ødela stemningen denne gangen. Mars er en måned uten selskaps resultater så da dominerer de makroøkonomiske nøkkeltallene nyhetene.

Det ble ikke de store utslagene på sektornivå, og kommunikasjon var den sektoren som bidro mest i positiv retning. Det var Telenor som sto for oppgangen, men det er imidlertid Schibsted som er mest i fokus for tiden.

Den internasjonale internettvirksomheten skal skilles ut i et nytt selskap under navnet Adevinta. Dette selskapet blir en betydelig aktør i internasjonal internettsammenheng. Schibsted vil fremdeles være en kontrollerende aksjonær i det nye selskapet, men det forventes at Adevinta vil stå friere til fortsatt utvikling av virksomheten. «Gamle» Schibsted er hemmet av hovedeieren, Tinius-stiftelsens vedtekter som krever eierskapskontroll over Schibsted.

Industrisektoren ble den nest største bidragsyteren i positiv retning. Det var Tomra Systems som hadde en god måned og løftet sektoren. EU har vedtatt sitt pantedirektiv og dette vil åpne nye markeder for Tomra Systems. Flyselskapet Norwegian trakk i motsatt retning. Selskapet har vært mye i mediene som følge av emisjonen. Selskapet har hentet inn 3,5 milliarder kroner i ny egenkapital. I tillegg har tekniske problemer med nye fly skapt ytterligere problemer for aksjen.

Energisektoren var den tredje største positive bidragsyteren for Hovedindeksen denne måneden. Pussig nok var Aker BP og Equinor i hver sin ende av skalaen innenfor sektoren. Aker BP bidro mest i positiv retning, mens Equinor bidro mest i negativ retning. Oljeprisen er den viktigste kursdriveren for begge aksjene slik at de gjerne går i samme retning. Oljeprisen utviklet seg positivt i mars, men spotprisene på gass har vært svake i Europa. Equinor har høyere eksponering mot disse prisene, noe som kan forklare de forskjellige retningene.

Finanssektoren var den største negative bidragsyteren for Hovedindeksen i mars. I kraft av sin størrelse trakk DNB mest ned, selv om Bank Norwegian hadde en langt svakere kursutvikling. DNB-aksjen har vært bra i år og inntjeningsforventningene holder seg greit. Den svake kursutviklingen for aksjen i mars skyldes nok smitteeffekt fra andre nordiske banker som presses av hvitvaskingssaker fra Øst-Europa.

Utviklingen i våre aksjeporteføljer

Alfred Berg Norge (Classic) steg med 0,5 % i mars, mens Fondsindeksen steg med 0,1 %. Fondets aktive andel er 32,8 %. De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Tomra Systems (som bidro med 0,36 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i BW Offshore (0,20 %) og overvekt i Aker BP (0,14 %). De som trakk i negativ retning var overvekt i NTS (-0,25 %), undervekt i Borr Drilling (-0,13 %) og undervekt i Entra (-0,13 %). Vi har vektet oss ned i DNB, Norsk Hydro og Equinor den siste måneden. Vi har økt beholdningene i Telenor, Norwegian Air Shuttle og AF Gruppen i samme periode.

Alfred Berg Aktiv steg med 0,5 % i mars, mens Fondsindeksen steg med 0,1 %. Fondets aktive andel er 45,3 %. De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Tomra Systems (som bidro med 0,57 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i BW Offshore (0,28 %) og overvekt i Aker BP (0,21 %). De som trakk i negativ retning var overvekt i NTS (-0,49 %), overvekt i B2 Holding (-0,18 %) og undervekt i Telenor (-0,18 %). Vi har vektet oss ned i Norsk Hydro den siste måneden. Vi har økt beholdningene i SR Bank, Grieg Seafood og Norwegian Air Shuttle i samme periode.

Gambak steg med 1,6 % i mars, mens Fondsindeksen steg med 0,1 %. Fondets aktive andel er 57,6 %. Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner Aker BP (7,1 %), Tomra Systems (5,9 %) og NEL (5,3 %). Aksjene som bidro mest i positiv retning i mars var Tomra Systems som steg 13,7 % (+0,72 % på porteføljenivå), BW Offshore som steg 15,0 % (+0,50 %) og NEL som steg 9,5 % (+ 0,46 %). De som trakk mest ned var Grieg Seafood som falt 6,4 % (-0,24 %), B2 Holding som falt 8,8 % (-0,19 %) og DNB som falt 3,2 % (-0,16 %). Vi har redusert beholdningene i Equinor, Yara, Storebrand og NRC Group i mars. Vi har økt beholdningene i Hexagon Composites og Spectrum, samt tatt en ny posisjon i Aker i samme periode.

Nordic Gambak steg med 2,6 % i mars, mens VINX, målt i norske kroner, steg med 1,3%, i norske kroner. Fondets aktive andel er 71 %.

Ved månedsskiftet var Nordic Gambaks største posisjoner Novo Nordisk (7,0%), Ericsson (6,1 %) og Neste (5,4 %).

Aksjene som bidro mest i positiv retning i mars var Neste OY som steg 11,5 % (+0,6 % på porteføljenivå), Novo Nordisk som steg 9,1 % (+0,5 %) og Tomra som steg 13,7%  (+ 0,4 %). De som trakk mest ned var SAS, som falt 15,5 % (-0,3 %), Swedbank som falt 14 % (-0,2 %) og SEB som falt 7,8 % (-0,2 %). Gjennom mars har vi økt eksponeringen mot bl.a. Novo Nordisk, Evolution Gaming Group og Coloplast. Vi har redusert posisjonen i SAS, Atrium Ljungberg og Salmar.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer