Gå til hovedinnhold

Førsteplass i Skoleduellen og nytt kjøp

2020 har så langt vært et spennende og turbulent år fylt med bla. uroligheter mellom USA og Iran, Brexit og ikke minst Coronavirus. Til tross for dette har verdensmarkedene (i motsetning til OSEBX) gitt god avkastning så langt, og om dette faktisk er en sunn utvikling forblir en annen diskusjon.

Vi i Aksjeklubben har hatt en robust og diversifisert portefølje, som har vært relativt «uavhengig» av hovedindeksen. Dette kombinert med gode analyser av selskaper har tillatt oss å ha en stabil og god avkastning så langt, som har gitt oss en fin lederposisjon. Porteføljen vår er så langt opp ca. 20% mot hovedindeksen som er opp ca. 5%, siden starten av Skoleduellen.

Så langt i 2020 har vi sett på en rekke selskaper og har valgt å ta inn ett av dem. Under er noen få raske sammendrag av noen av de analysene vi har gjort i 2020.

HM-Group:

H&M-gruppen er en av de tre største børsnoterte selskapene inne fast-fashion. Fast fashion-markedet har en verdi på 35 billioner dollar. Dette er estimert til å med ytterligere 9 billioner dollar de neste 10 årene, om betyr en gjennomsnittlig vekst på 2,5%.

H&M- grupper har majoriteten av butikkene sine i Europa og Amerika. Fremover vil de jobbe mot å oppnå større markedsandeler i andre verdensdeler, og spesielt land med store fremvoksende middelklasser.

Avkastningen på den investerte kapitalen og egenkapitalen har blitt lavere de siste fire årene. Tallene fra 2019 viser tendenser til en ny utvikling i positiv retning, som blant annet kommer av at flere av varene selges til fullpris en tidligere.

Investeringer i ny teknologi for å oppnå bedre kontroll på varelager, og skape best mulig samhandling mellom fysiske butikker og nettbutikk, har preget H&Ms de siste årene. Konkurrenter som INDITEX har vært tidligere ute med å ta i bruk ny teknologi, noe man ser at de høster godt av i dag. Det forventes derfor at H&M også skal få høste godt av kapitalen som har blitt investert i ny teknologi.

Selskapet i bransjen har lite gjeld, og har derfor en gid likviditet. H&Ms likviditet har blitt dårligere med årene, sett i forhold til konkurrentene.

Samtidig er H&M fremoverlent og kaster seg over nye markeder, som å kles utleie. Kles utleie er en av de ti største trenden som er spådd for fremtidens i klesbransjen. Bærekraftig materialet er også viktig for H&M. I 2018 kom 95% av deres tekstiler fra bærekraftige kilder.

Konklusjon:

Tatt i betraktning at H&M har snudd den negative trenden i avkastning på investert kapital og egenkapital, bærekraft, veksten i markedet og deres engasjement for nye bransjer (klesutleie) har H&M er kursmål på 214 SEK.

KID:

Selskapet ble grunnlagt i 1937 og børsnotert i 2015. KID er markedsleder innen interiør og tekstiler med en markedsandel på 18%. Selskapet har et godt rykte og har en «top of mind awareness» når Ola Nordmann skal dekorere hjemmet. KID har også full kontroll på verdikjeden fra produksjon og design til salg i butikk. Produktene blir produsert i lavkostland og har marginer på ca. 60% (!).

Konklusjon:

KID gjorde et oppkjøp av det svenske selskapet Hemtex i Q2 2019, dette er to veldig like selskap med tilnærmet like marginer. Vi mener at markedet ikke har priset godt nok inn KID sitt oppkjøp av Hemtex, og vi mener derfor at aksjen er fundamentalt underpriset.

Scatec Solar

Scatec Solar ble etablert i 2007 og har spesialisert seg på å produsere elektrisitet ved hjelp av solcellepaneler. De er med andre ord en energiprodusent som jobber med å dekke menneskers og bedrifters energibehov.

Selskapet skiller seg fra en «vanlig» energiprodusent ved at de har valgt å satse på emerging markets. Det betyr at alle solcelleanleggene er lagt til land hvor økonomien ikke kan karakteriseres som en «utviklet økonomi».

Inntjeningen til Scatec kommer fra å bygge solcelleparker som produserer elektrisitet. Deretter selges den produserte strømmen til langsiktige kjøpere, såkalte «long term Power Purchase Agreements» (PPAs). Fornybar energi er som kjent en bransje som er i vekst, bla. anslår Bloomberg New Energy Finance (BNEF) at det globale energibehovet skal øke 57% fra 2018 til 2050.

Konklusjon:

Vår analyse av Scatec viser at det er en god oppside i aksjen og derfor en potensiell kjøpskandidat. Men, selv om Scatec Solar har posisjonert seg i et marked som skal vokse frem mot 2050 (jf. Bloomberg NEF), er det ikke sikkert at de står igjen som en av vinnerne. Videre finnes det en rekke uforutsette risikomomenter med tanke på at Scatec Solar opererer i emerging markets.

Orkla:

Lokomotivet på Oslo Børs, også kjent som Orkla er et modent selskap med stabil inntjening. Det er også et av de eldste selskapene vi har i Norge og produserer dagligvarer som alle nordmenn er kjent med. Selskapet er ikke bare ledende i Norge men også resten av Norden og Baltikum.

Konklusjon:

Det er få tydelige risikoer med Orkla, nordmenn trenger Grandiosa, såpe, godteri, pålegg og truser, uansett hvor ustabil økonomien blir. Analysen vi har gjort viser at aksjen er veldig riktig priset i markedet og valgte derfor ikke å ta den med i porteføljen under Skoleduellen.

Europris:

Europris AS ble opprettet i 1992 og er Norges største aktør innenfor markedet” discount Variety Retail”. Selskapet er Norges største lavpriskjede målt i salg. Selskapet har 264 butikker rundt om i Norge, hvor 230 eies av selskapet og 34 av franchisebutikker.

Markedet Europris operer i er på ca. 18 mrd. kr, og selskapet har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på litt over 7% de siste årene. Europris har en markedsandel på ca. 35% og har som regel vokst raskere enn markedet de siste årene. Per dags dato har Europris en ganske sterk posisjon som markedsleder innenfor discount variety Retail markedet, og vi at det ikke er noen konkurrenter som kan utfordre Europris på markedsandel.

Konklusjon:

Vår analyse viser at det fortsatt er oppside i Europris og at dette er en mulig kjøpskandidat.

Avsluttningsvis:

For å konkludere har vi i Aksjeklubben valgt å ta inn KID i vår portefølje.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer