Gå til hovedinnhold

Chat-event: Skattemeldingen 2022

Starter onsdag 19. april kl.12.00

Chat-eventet er nå avsluttet. Takk til alle som deltok og sendte inn spørsmål! 🙂

Spareøkonom Bjørn Erik Sættem, Investeringscoach Stian Andersen har satt av 2 timer onsdag 19. april (kl.12.00-14.00) til dette chat-eventet for å besvare spørsmål som du måtte ha med din årsoppgave og skattemelding.

Du kan allerede nå skrive inn spørsmålene du måtte ha i kommentarfeltet nedenfor.


Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

47 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Nils
Nils
19.04.2023 13:57

Dere nevnte i skatte podden nylig at man som privat skatteyter automatisk vil få evt ubenyttet fradragsberettiget tap overført til neste år. Jeg har i 2022 et realisert skattemessig tap på aksjer som sammen med andre fradrag overstiger inntekten jeg hadde i 2022. Finner ingen info om dette på Skatteetaten sine sider, hvilken post i skattemelding for 2022 havner restbeløpet? På nettet står det kun at næringsvirksomhet har mulighet for fremførbart underskudd.

Bjørn Erik Sættem
Svar på  Nils
19.04.2023 14:02

Hei Nils. Hvis man realiserer aksjer eller fond med tap og beløpet er så stort at man ikke selv får utnyttet hele fradraget (får negativ alminnelig inntekt i 2022), så vil denne negative inntekten først bli automatisk overført til eventuell ektefelle samme år. Hvis heller ikke ektefelle har høy nok inntekt til å få brukt opp den negative alminnelige inntekten, så vil det bli etablert et underskudd til fremføring som kan benyttes mot alminnelig inntekt i senere år. Det er ingen tidsbegrensning på hvor lenge man kan fremføre et slikt underskudd. Man kan benytte et slikt underskudd til å redusere… Les mer »

Stine Kvalø Nordseth
Stine Kvalø Nordseth
19.04.2023 13:18

Hei! Jeg fikk tilbake i 2009 og 2010 akjser fra firmaet jeg arbeidet – på den svenske børsen. Har fått utbytte hvert år og har (hvis jeg har forstått riktig) benyttet skjermingsfradrag på utbyttet. Realitserte tidlig i 2022 halvparten av aksjene og prøver nå å få oversikt over skattemeldingen på dette.
Har notert meg inngangsverdiene fra den gang – mens på Nordnet sin årsoppgave står det at inngangsverdien er ukjent.
Hvordan kontrollerer jeg summen “gevinst i NOK” som blir oppført i skattemeldingen?

Bjørn Erik Sættem
Svar på  Stine Kvalø Nordseth
19.04.2023 13:46

Hei Stine. Det er en vanlig feil at inngangsverdi/kostpris på aksjer kjøpt med rabatt i arbeidsforhold ikke er oppført. Da vil det normalt stå i årsoppgaven at inngangverdi er ukjent. Da må du fylle inn inngangsverdier selv. Du skriver at du har notert inngangsverdiene, så da bruker du disse. På en Aksje- og fondskonto er det FIFO-prinsippet som gjelder, altså de aksjene du kjøpte først er de som anses som solgt først. Hvis du ser i årsoppgaven og/eller i skattemeldingen at du ikke har fått godskrevet skjermingsfradrag i eiertiden, kan du regne ut skjermingsfradrag i denne kalkulatoren på skatteetaten: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/skatteregler-for-gevinsttap-ved-realisasjoner-og-aksjeutbytte/skjermingsfradrag/… Les mer »

Stine Kvalø Nordseth
Stine Kvalø Nordseth
Svar på  Bjørn Erik Sættem
19.04.2023 13:52

Takk! Det var opplysende! Jeg ser av årsoppgavene at det er benyttet skjermingsfradrag på utbyttet hvert år. Så da forstår jeg at det ikke er noe skjermingsfradrag “igjen” til utbyttet? Hva med skjermingsfradrag for året 2022? Kan det benttes på både utbyttet av de resterende akjeene og realisasjonsverdien? Kan du forklare mer om reglene her?
Tusen takk på forhånd 🙂

Bjørn Erik Sættem
Svar på  Stine Kvalø Nordseth
19.04.2023 15:18

Hei Stine. Siden skjermingsfradraget automatisk er benyttet på de årlige utbyttene, er det naturlig å anta at skjermingsfradrag for 2022 (som beregnes av kostpris på de resterende aksjene du eide 31.12.22) automatisk er benyttet for å redusere skatt på mottatt utbytte i 2022 evt skatt på realisert gevinst i 2022. Det skal fremgå av årsoppgave evt skattemelding. PS: Du har trolig betalt 15 % kildeskatt på utbytte på de svenske aksjene. Du kan trekke fra betalt kildeskatt i norsk skatt såfremt aksjene står på en Aksje- og fondskonto. Har du glemt dette i flere år, kan du endre på ligningen… Les mer »

Rune
Rune
19.04.2023 12:31

Hvis jeg har 100% aksjer på en IKZ konto og ingen innskudd eller uttak i løpet av året. Jeg skjønner ikke hvorfor Skjermingsgrunnlaget er ca 600.000 mens verdien på aksjene er 2,3 MNOK. Burde ikke skjermingsgrunnlaget øke med verdien på aksjene?

Bjørn Erik Sættem
Svar på  Rune
19.04.2023 12:50

Hei Rune.
Oppdatert svar: Du får skjermingsfradrag på aksjedelen i Investeringskonto Zero. Skjermingsfradraget på investeringskonto beregnes ut fra aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse, og tar utgangspunkt i resterende anskaffelsesverdi (kostpris) på aksjer og aksjefond. Skjermingsfradraget har egentlig ikke har noe med markedssverdi å gjøre.
Les mer om skjermingsfradrag her: https://www.nordnet.no/blogg/skjermingsfradrag-hva-er-det/
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Nikko
Nikko
19.04.2023 12:27

Hei,
Hadde aksjer i Havyard ASA nå Eqva ASA på min ASK konto i 2022. Utdeling av utbytte aksjer i Hav Group ASA er således registrert som utbytte og beregnet skatt på da skattefritt uttak var brukt opp. Finnes det noe å gjøre her eller skulle jeg selv ha sjekket at skattefritt uttak var over denne verdi for å unngått beskatning?

Stian
Stian
Svar på  Nikko
19.04.2023 12:47

Hei Nikko,
Hav Group ASA er notert på Euronext Growth og dermed ikke tillatt på ASK. Disse aksjene ble derfor levert på en ordinær Aksje- og fondskonto (utenfor ASK). Er det slik at du også solgte aksjene i Hav Group ASA i 2022?

Hilsen Stian Investeringscoach

Nikko
Nikko
Svar på  Stian
19.04.2023 13:44

Hei, nei alle aksjene er beholdt på de på ASK samt de som er ført inn på ordinær aksje konto.

Stian
Stian
Svar på  Nikko
19.04.2023 14:17

Ok! Kundeservice hjalp meg nå formulere et generelt svar til disse tilfellene “Hva skjer når man får utbytte aksjer i selskap notert på Euronext Growth på en ASK? Hvis du eier aksjer i et selskap notert på Oslo børs og disse skal gi utbytte i form av utbytte aksjer, som er notert på Euronext Growth. Hva skjer da? Utbytte aksjene kan ikke forbli stående på en ASK da de ikke handles på en regulert børs. Vi flytter derfor utbytte aksjene dine ut fra ASK og over på en AF. Dette kan få en skattemessig konsekvens for deg/dere som ikke har… Les mer »

David
David
19.04.2023 12:26

Hei! Har dere noen oppdatering på fradrag for betalt kildeskatt på utbytte fra selskaper i utlandet på aksjesparekonto? Har det kommet noen avklaringer fra Finansdepartementet på dette?

Bjørn Erik Sættem
Svar på  David
19.04.2023 12:54

Hei David. Det har dessverre ikke kommet noen avklaring på kildeskatt på ASK og IKZ-konto. Per i dag er reglene slik:
På aksjesparekonto kan du med dagens skatteregler kun kreve kreditfradrag for betalt kildeskatt såfremt du har tilstrekkelig skattepliktig uttak på samme aksjesparekonto samme skatteår. De fleste vil imidlertid ikke ha skattepliktig uttak på aksjesparekontoen i 2022, og kan p.t. ikke kreve dette fradraget.
LEs mer:
https://www.nordnet.no/blogg/horingssvar-om-urettferdig-dobbeltbeskatning-pa-utbytte-kildeskatt/
https://www.nordnet.no/blogg/slik-fikser-du-skatt-pa-aksjer-og-fond/

Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Anonym
Anonym
19.04.2023 12:25
  • I have a pension policy in Monument International. This is a accompanying spouse pension plan which was created back in 1997, and I have previously forgotten to register this. Where do I register this in Skattemeldingen, and how do I calculate the tax punishment?
Bjørn Erik Sættem
Svar på  Anonym
19.04.2023 13:05

Hi Occupational pension plans (which is paid by the employer) should not be filled in the tax report (skattemelding), as long as the payments not have started. No wealth tax (formuesskatt) should be paied here.
Is it a private pension / unit link account, this should be filled in the tax report (skattemelding), both the value and eventually profits/ loss that are realized. Read more about changes and missing information in the tax report her:
https://www.skatteetaten.no/skjema/endringsmelding/?gclid=CjwKCAjwov6hBhBsEiwAvrvN6NPAuQvk24sxGalphwlqNHTH5HV9NjNkxpLXrtTVWXO7q2kRAZB6aBoCBN4QAvD_BwE

Regards Bjørn Erik, spareøkonom

Christopher
Christopher
19.04.2023 12:09

Hej, Jag hade en förlust på runt 500k i fjor genom Nordnet.no – Jag sålde alla aktierna innan det nya året började, men missade att man var tvungen att avsluta kontot(?), så jag fick ingen återbetalning på skatten. Finns det något man kan göra åt det, eller är de förlorade pengar?
Christopher

Bjørn Erik Sættem
Svar på  Christopher
19.04.2023 12:27

Hei Christopher. Neida, skattefradraget er ikke tapt. Jeg antar at det er snakk om en aksjesparekonto. Når du avslutter aksjesparekontoen i 2023 vil tapet automatisk stå i skattetmeldingen for 2023, som du vil motta i mars 2024. (Du vil faktisk “tjene” på at kontoen ble avsluttet i 2023 og ikke før 5. oktober 2022, siden fradragssatsen for aksjetap er økt fra 35,2 % til 37,84 % fra og med 6. oktober 2022:))
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Anonym
Anonym
19.04.2023 11:59

Kjøp av Bull/bear produkter som er registrert i utlandet. Blir ikke dette rapport til skattetaten. Jeg må selv rapportere dette, men det har blitt utført en del transaksjoner iløpet av 2022. Holder det med å at legger inn årsrapporten som vedlagt dokumentasjon. Eller må jeg registere hvert eneste kjøp og salg på selvangivelsen?

Stian
Stian
Svar på  Anonym
19.04.2023 12:34

Hei, Ja vår erfaring er at det meste av børsnoterte produkter (Bull og Bear og Mini futures) som er handlet via Nordnet Markets (utsteder Nordea) er forhåndsutfylt i Skattemeldingen, (i hvert fall de norsk ISIN og notert i NOK) Produkter handlet via andre utenlandske utstedere (som f.eks XBT, Comerzbank, Avanza) etc.) må man legge inn selv. Du legger børsnoterte produkter som ikke er rapportert inn selv under “Andre finansprodukter” og legger inn ISIN og info du finner i årsoppgaven. Det holder at du har dokumentasjon i bakhånd og trenger ikke legge ved. Mener det skal gå fint å legge inn… Les mer »

Anonym
Anonym
Svar på  Stian
19.04.2023 12:57

Hei, Kan jeg ikke legge inn SUM totalt tap/gevinst for alle produktene sammenlagt. Det er snakk om mer enn 1000 transaksjoner med kjøp og salg.

Stian
Stian
Svar på  Anonym
19.04.2023 13:28

Ja jeg selv tok sumen jeg fant på nederste linje på det respektive produktet i Nordnet årsoppgaven, og førte opp dette tallet.
Jeg ser det under “andre finansprodukter” er mulighet for å legge ved dokumentasjon, så i ditt tilfelle kan det være greit å legge ved informasjoen/underlaget fra årsoppgaven som vedlegg, i hvert fall om det dreier seg om forholdsmessig store tall.

Hilsen Stian Investeringscoach

Anonym
Anonym
19.04.2023 11:19

Hei. Magseis Fairfield ASA ble kjøpt opp året 2022. Selskapet ble kjøpt opp av TGS med oppgjør i kontanter- og TGS aksjer. Hvordan fører jeg de mottatte aksjene i selvangivelsen da kostpris (GAV) ikke fremkommer i aksjeoversikten fra Nordnet. Solgte deler av av mottatte TGS aksjer i året 2022 som viser kun gevinst uten kostpris. Takk for svar!

Stian
Stian
Svar på  Anonym
19.04.2023 12:24

Hei,
Hva slags konto har/hadde du de på? Vi mener mener kostprisen skal ha blitt videreført her. Så litt rart om VPS ikke har rapportert dette om det er snakk om en vanlig Aksje- og fondskonto (VPS-konto).At kostprisen mangler hos oss kan ofte skyldes at aksjene er flyttet inn til Nordnet.Om det er på AF-konto og det ikke fremkommer inngangsverdi så må du selv legge inn dette. Du må da regne på FIFO (first in first out) for å finne ut hvilke aksjer som ble solgt og hva inngangsverdien på disse var i Magsesis.

Hilsen Stian Investeringscoach

Anonym
Anonym
Svar på  Stian
19.04.2023 12:56

Aksje- og fondskonto (VPS-konto)Endringsmeldingen fra Nordnet av de mottatte TGS aksjene viser kun antall aksjer og totalsummen av aksjene.

Anonym
Anonym
19.04.2023 10:51

Jeg eier amerikanske aksjer på aksjekonto. Kan jeg regne skjermingsfradrag basert på inngangsverdi i USD og bruke 1/1 kurs (som er høyere enn på kjøpstidspunktet) eller må inngangsverdi i NOK på kjøpstidspunktet benyttes?

Bjørn Erik Sættem
Svar på  Anonym
19.04.2023 12:26

Hei. Hvis du eier amerikanske aksjer på en Aksje- og fondskonto på Nordnet eller en annen norsk bank/meglerhus skal normalt banken innrapportere dine beholdninger i utenlandske aksjer med formue, gevinst/tap, skjermingsfradrag og utbytte til Skatteetaten. Hvis dette ikke er rapportert inn må du føre inn tallene selv.
Skjermingsfradraget beregnes med utgangspunkt i kostpris for aksjene tillagt tidligere opparbeidet skjerming per 31.12.22 (utgangen av skatteåret). Det er naturlig å bruke valutakursen per 31.12.22, siden det er beregningstidspunktet for skjermingsfradraget. Les mer om skjermingsfradrag her: https://www.nordnet.no/blogg/skjermingsfradrag-hva-er-det/
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Anonym
Anonym
19.04.2023 09:10

Jeg ser at bare noen av mine bull&bear transaksjoner automatisk har kommet inn i skattemeldingen. Jeg antar jeg legger resterende inn selv under “Andre finansprodukter”?

Stian
Stian
Svar på  Anonym
19.04.2023 12:15

Hei,

Det stemmer, du må da bare legge de inn selv under andre finansprodukter.
Vår erfaring er at det meste av børsnoterte produkter (Bull og Bear og Minifutures) som er handlet via Nordnet Markets (utsteder Nordea) er forhåndsutfylt i Skattemeldingen (i hvert fall de med norsk ISIN notert i NOK). Produkter handlet via andre utenlandske utstedere (som f.eks XBT, Comerzbank, Avanza) etc.) må man legge inn selv.

Hilsen Stian Investeringscoach

Rune
Rune
19.04.2023 08:37

Hei, jeg har en IKZ og en AKS konto som jeg har hatt over flere år. Jeg har motatt en del utbytte som er reinvestert. Har også en del realisasjoner med gevinst og tap på kontoene. Problemet mitt er at jeg ikke klarer å finne ut hva min latente skatt er i porteføljene mine. Kan dere gi meg noen råd her?

Bjørn Erik Sættem
Svar på  Rune
19.04.2023 12:40

Hei Rune. På en aksjesparekonto (ASK-konto) kan du se Skattefritt beløp for uttak (inkl. skjermingsfradrag) hvis du går inn på Uttakssiden på innlogget side (Mine sider > Uttak > Velg konto). Står det “0” i feltet for skattefritt uttak betyr det at du allerede har tatt ut hele innskuddet pluss opparbeidet skjermingsfradrag fra denne kontoen tidligere. For investeringskonto (IKZ) må du sende en melding til vårt kundesenter via meldingstjenesten på innlogget side og spørre om fordelingen av innskudd vs avkastning på kontoen. I årsoppgaven for investeringskontoen kan du finne gjennomsnittlig aksjeandel i eiertiden, som avgjør skattesatsen på gevinst / tap… Les mer »