Belåning

Opp

Del:

Lån med sikkerhet i porteføljen din

Du kan låne penger av oss med sikkerhet i aksjene, fondene eller de andre verdipapirene dine.

Pengene du får når du belåner investeringene dine kan du bruke til nye investeringer, eller du kan overføre dem til en annen bankkonto og bruke dem til hva du vil. Tenk på at verdien av porteføljen kan reduseres, og at du kan risikere å bli overbelånt. Les mer om risikoene lengre nede på siden.

Få renterabatt på porteføljen din

Effektiv rente fra 1,70 %

Få ekstra handlerom

Tjen på fallende kurser

Lær deg mer om belåning

Belåning kan være et kraftig verktøy for å gi deg økt avkastning over tid, men må også brukes på riktig måte for ikke å gi for stor risiko. Sett av noen minutter til å se videoen til venstre for å få en innføring i belåning.

Det koster ingenting å ha en belåningsavtale du ikke bruker. Det er først når du låner i mer enn en dag at du betaler rente.

Priser, risiko og vilkår

Belåning innebærer økt risiko

Kjøper du verdipapirer for lånte penger øker du risikoen din i markedet. Hvis investeringen går rett vei, får du høyere avkastning på pengene du har investert. Samtidig får du et større tap hvis utviklingen ikke går i din favør.

La oss se på to ulike scenario der du tilsammen har 1 000 000 kroner i Statoil der 500 000 er egenkapital og 500 000 er lån:

Scenario 1: Statoil-aksjen går opp 10 %

Markedsverdien din blir 1 100 000 kroner. Du har fremdeles lånet på 500 000 kroner, men egenkapitalen din har gått opp til 600 000. Du har tjent 100 000 kroner, og avkastningen på egenskapitalen er 20 prosent.

Scenario 2: Statoil går ned 10 %

Markedsverdien din blir 900 000 kroner. Lånet står fremdeles der, men egenkapitalen din har gått ned til 400 000. Du har tapt 100 000 kroner og 20 prosent av egenkapitalen din.

Priser og rente

Det koster ingenting å legge opp belåning på kontoen din. Du betaler kun rente på delen av belåningen du benytter. Renten regnes ut fra dag til dag. Innen samme dag kan du belåne uten at det koster noe.

Kredittvurdering

Når du søker om verdipapirbelåning gjør Nordnets Kredittavdeling en kredittvurdering av deg. Kredittavdelingen sjekker om du har økonomiske forutsetninger til å oppfylle forpliktelsene dine basert på informasjon om den økonomiske situasjonen og evnen din til å tilbakebetale.

Krav til sammensetning av portefølje

Porteføljen din stilles som sikkerhet for pengene du låner. Kredittavdelingen vår analyserer porteføljen din basert på verdi, innhold og diversifisering. For å få innvilget og for å kunne beholde verdipapirbelåningen må porteføljen din normalt sett være diversifisert. Porteføljen ansees som diversifisert når ett verdipapir utgjør maks 50 prosent av total markedsverdi på porteføljen.

Superlånet gir deg renterabatt

Verdipapirlån med renterabatt: porteføljen din bestemmer renten

Velger du Superlånet kan du få renterabatt når du tar lavere risiko. For å få renterabatten må du ha en godt diversifisert portefølje og bare bruke en del av belåningsverdien din. Jo lavere risiko du tar, desto høyere renterabatt får du.

Du trenger ikke å regne ut noe selv - alt går helt automatisk. Du kan hele tiden se hvilken renterabatt porteføljen din kvalifiserer til når du er logget inn på nordnet.no. Er du logget inn nå, viser grafen til høyre hvordan porteføljen din plasserer seg i forhold til renterabatten du kan oppnå med Superlånet. Er du ikke logget inn, viser den et eksempel på hvordan det kan se ut.

Renten du får etter rabatt på Superlånet bestemmes av:

 • hvor mye du belåner porteføljen din, og
 • hvor stor andel av porteføljen den største plasseringen din utgjør

Ligger porteføljen din innenfor det lysegrønne feltet får du den beste renterabatten og den laveste renten. Ligger porteføljen din i det mørkegrønne feltet eller utenfor begge de grønne feltene, kan du få mer renterabatt ved å øke diversifiseringen eller redusere belåningen.

Renterabatten du får kan endre seg når du gjør en endring i porteføljen din. Den kan også justeres som et resultat av endringer i belåningsgrader for ulike verdipapirer og endringer i verdipapirers markedsverdi.

Den beste renterabatten gir deg en effektiv rente på 1,70 %* i NOK og 0,99 %* i SEK, DKK og EUR.

*Eff.rente 1,70 %, 100 000 o/12 mnd. Totalt 101 703 NOK. 0,99 % rente forutsetter at du oppfyller rabattvilkår for Superlånet, samt har valutakonto enten i DKK, EUR eller SEK. Når du låner penger i utenlandsk valuta tar du valutarisiko.Når du er logget inn ser du dine egne porteføljer. Er du ikke logget inn, vises to eksemplelporteføljer, og du kan se hva de inneholder under Eksempelporteføljene i grafenlenke til et annet nettsted. Før musen over puktene i grafen for å se de to eksempelporteføljene.

Slik leser du grafen

Hva betyr x- og y-aksen?​

X-aksen i grafen sier noe om spredningen av verdipapirene dine - det vil si diversifiseringen i porteføljen. Spredningen måles ut i fra hvor stor andel av porteføljen din den største posten din utgjør.

Eksempel:

Hvis du har fire ulike verdipapir i porteføljen, der verdipapir A står for 10 prosent, verdipapir B for 30 prosent, verdipapir C for 23 prosent og verdipapir D for 37 prosent, så lander du på 37 på x-aksen.

Y-aksen viser hvor stor del av porteføljens belåningsverdi du utnytter.

Eksempel:

Hvis porteføljen din er verdt 500 000 kroner og belåningsverdien er 70 prosent kan du låne 350 000 kroner. Hvis du låner 100 000 av dem utgjør det 28,5 prosent av belåningsverdien og du lander på 28,5 på y-aksen.

Hvor ligger porteføljen min?​

Ligger porteføljen din innenfor det lysegrønne feltet oppfyller du kriteriene for å få den beste renterabatten som gir en effektiv rente på 1,70 %.

Havner du i det mørkegrønne feltet får du en renterabatt som gir deg 4,19 % i effektiv rente.

Ligger porteføljen din utenfor noen av de grønne feltene oppfyller du ikke kriteriene til å få renterabatten som Superlånet gir. Da låner du til rentene du ser i prislistenlenke til et annet nettsted.

Slik fungerer lånet

Lån med porteføljen din som sikkerhet

Alle verdipapir med belåningsgrad kan brukes som sikkerhet. Her finner du belåningsgradenelenke til et annet nettsted for ulike verdipapir. Du kan altså låne tilsvarende mye som belåningsgraden av verdien på verdipapirene du har i porteføljen din. Slik regner du ut belåningsgradlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Dette gjelder for de to rabattnivåene

For å oppnå høyest mulig rabatt (lavest rente) må dette være oppfylt:

 • benytte maks 40 % av belåningsverdien til porteføljen
 • største plassering utgjør maks 20 % av porteføljens markedsverdi, eller
  • du har et fond som utgjør maks 60 % av markedsverdi
 • du har ingen "shortposisjoner", terminer eller opsjoner

For å få den nest beste renten må dette være oppfylt:

 • benytte maks 60 % av belåningsverdien til porteføljen
 • største plassering utgjør maks 25 %, eller
  • du har et fond som utgjør maks 75 % av markedsverdi
 • du har ingen "shortposisjoner", terminer eller opsjoner

Her kan du se vilkårene for renterabattlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Du kan bruke pengene til hva du vil​

Du bestemmer selv hvordan du vil bruke pengene. Du kan selvfølgelig bruke dem til å gjøre nye investeringer, men du kan også ta ut pengene og bruke de på noe helt annet. Husk at verdien av porteføljen din kan reduseres, og at du kan risikere å bli overbelånt. Det er videre viktig å huske på at renterabatten du får kan endre seg eller forsvinne helt når du gjør en endring i porteføljen din. Den kan også justeres som et resultat av endringer i belåningsgrader for ulike verdipapirer og endringer i verdipapirers markedsverdi.


Risiko og endring av renterabatt

Belåning innebærer økt risiko

Kjøper du verdipapirer for lånte penger øker du risikoen din i markedet. Hvis investeringen går rett vei, får du høyere avkastning på pengene du har investert. Samtidig får du et større tap hvis utviklingen ikke går i din favør.

Endring av renterabatt

Det er viktig å huske på at renterabatten du får kan endre seg eller forsvinne helt når du gjør en endring i porteføljen din. Den kan også justeres som et resultat av endringer i belåningsgrader for ulike verdipapirer og endringer i verdipapirers markedsverdi.

Les mer om priser, risiko og vilkår for verdipapirbelåning høyere opp på siden.

Eksempelporteføljene i grafen

Portefølje A

​Dette er et eksempel på en portefølje som ikke kvalifiserer til renterabattene til Superlånet.

For å få bedre renterabatt må lånet reduseres ved enten å sette inn mer penger, eller ved å benytte mindre av det tilgjengelige lånet (belåningsverdien). Porteføljen må også diversifiseres slik at den største posten utgjør maks 20 %. I eksempelporteføljen betyr det at minst ett nytt verdipapir må legges til.

    
Egenkapital 68 230 kr Øvre belåningsgrense 500 000 kr
Saldo-65 000 kr Benyttet belåningsverdi58 %
Markedsverdi 133 230 kr Største plassering i porteføljen 48,8 %
Belåningsverdi 111 166 kr   
    
VERDIPAPIRAksjer/ andelerKursMarkedsverdiMarginBelåningsverdi% av markedsverdi
Statoil200132,80 kr26 560 kr85 % 22 576 kr 19,94 %
DNB200108,30 kr21 660 kr80 % 17 328 kr 16,26 %
Marine Harvest20099,65 kr19 930 kr80 % 15 944 kr 14,96 %
Telenor400162,70 kr65 080 kr85 % 55 318 kr 48,85 %


Portefølje B

​Denne porteføljen kvalifiserer til den nest beste renterabatten, men burde diversifiseres mer for å oppnå den beste rabatten.

For å få den beste renterabatten må den største plasseringen i porteføljen utgjøre maks 20 %. Det betyr at porteføljen må vektes annerledes. I eksempelporteføljen betyr det at andelene i både Telenor og Aker må reduseres, eller resterende verdipapirer økes.

    
Egenkapital 114 590,00 kr Øvre belåningsgrense 1 000 000,00 kr
Saldo-35 000,00 kr Benyttet belåningsverdi30 %
Markedsverdi 149 590,00 kr Største plassering i porteføljen 22 %
Belåningsverdi 116 353,00 kr   
    
VERDIPAPIRAksjer/ andelerKursMarkedsverdiMarginBelåningsverdi% av markedsverdi
Statoil200132,80 kr26 560 kr85 % 22 576 kr 17,76 %
DNB200108,30 kr21 660 kr80 % 17 328 kr 14,48 %
Marine Harvest20099,65 kr19 930 kr80 % 15 944 kr 13,32 %
Telenor200162,70 kr 32 540 kr 85 % 27 659 kr 21,75 %
Frontline200 25,20 kr 5 040 kr 20 % 1 008 kr 3,37 %
Orkla200 56,80 kr 11 360 kr 80 % 9 088 kr 7,59 %
Aker200 162,50 kr 32 500 kr 70 % 22 750 kr 21,73 %

Intradagskreditt

Kostnadsfri kreditt som gir deg ekstra handlerom i løpet av en dag

Et dagslån uten rente

Intradagskreditt er et ekstra tilskudd av penger du kan låne én handelsdag av gangen - helt uten ekstra kostnader. Du får muligheten til å gjøre større handler og dermed muligheten til å ta større gevinster. Samtidig er det viktig å skjønne at risikoen din øker.

Et beløp som svarer til samlet kontoverdi legges til det tilgjengelige beløpet for handel, og handelsrammen din økes. Samlet kontoverdi er saldoen din pluss markedsverdien av verdipapirene dine, ekskludert verdien av derivatposisjoner, unoterte aksjer og eventuelle sikkerhetskrav.

Du kan kun benytte deg av kreditten én dag av gangen. Før børsen stenger skal eventuell negativ saldo på kontoen din dekkes. Det kan du gjøre ved å overføre penger eller selge aksjer. Hvis du ikke gjør det blir du overbelånt. Intradagskreditt passer best for intradagshandel.

Regler og vilkår

Regler og vilkår for Intradagskreditt

Du kan søke om intradagskreditt via knappen over til høyre. Du får informasjon om søknaden din er innvilget eller avslått i løpet av et par dager på e-post. Hvis det er nødvendig henger vi inn kredittopplysninger.

Både du og vi kan når som helst si opp avtalen om intradagskreditt.

Intradagskreditt er kostnadsfritt for deg som kunde, men du må ha en kontoverdi på minst 10 000 kroner før kreditten kan aktiveres. Intradagkreditt utgjør opp til 100 prosent av kontoens egenkapital, men ikke mer enn 3 000 000 kroner.

Intradagskreditten kan heller aldri utnyttes over natten. Det er ditt ansvar å regulere utnyttet Intradagskreditt senest ved dagens slutt.

Regler og vilkår ved overbelåning

Dersom utnyttet Intradagskreditt ikke reguleres innen aksjemarkedet stenger vil overbelåning som kan oppstå som følge av dette håndteres i henhold til reglene Nordnet har for overbelåning. En omprøving av Intradagskreditten vil samtidig gjøres av Nordnet.

Nordnet er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skade som følge av de handlinger Nordnet kan iverksette som følge av at du ikke regulerer Intradagskreditten ved dagens slutt. For slike handlinger har vi rett til å ta en avgift i henhold til prislisten.

Shorthandel

Selg aksjer du ikke eier

Tjen penger på fallende kurser

Shorthandel betyr at du selger aksjer du ikke eier, for å så kjøpe dem tilbake på et senere tidspunkt. Du kan tjene penger på at aksjekursen faller hvis du kjøper aksjene tilbake til en lavere pris. Siden du ikke eier aksjene blir dette et aksjelån, og du må ha belåning på kontoen din.

På siden for aksjer du kan shorteåpnes i nytt vindu kan du velge mellom både norske og utenlandske aksjer.

Shorthandel - tjen på fallende kurser

Slik gjør du en shorthandel

Selg en aksje du ikke eier

Når du vil shorte en aksje legger du en helt alminnelig salgsordre, men du velger en aksje du ikke har i porteføljen din fra før av. Nordnet låner aksjen for deg.

Når du vil lukke posisjonen din, legger du bare en kjøpsordre på samme aksje. Posisjonen er lukket når handelen er gjennomført.

Sikkerhetskrav

Shorthandel krever 15 - 60 prosent egenkapital i sikkerhet i forhold til short-posisjonens størrelse. Som sikkerhet vil pengene du får inn ved short-salget låses som sikkerhet. Det tilsvarer da 115 - 160 prosent av posisjonens størrelse.

Du finner oversikt over sikkerhetskravene våre i listen over aksjer du kan shorte.

Priser og bestilling

Samme kurtasje

Du betaler samme kurtasje når du shorter som når du selger vanlige aksjer. Dersom du ikke kjøper tilbake aksjene samme dag betaler du en rente og et administrasjonsgebyr for å låne aksjene. Se priser for shorthandel og kurtasje i prislisten.

Bestill shorthandel

Shorthandel er kun tilgjengelig på Aksje- og fondskonto. For å legge opp shorthandel trenger vi signert Shorthandelsavtale. I tillegg må du ha tilgjengelig belåning på kontoen din.

Last ned shorthandelsavtaleåpnes i nytt vindu

Søk om belåning

Risiko og negativt utbytte

Risiko ved shorthandel

Når du driver med shorthandel spekulerer du i kursfall. Jo mer aksjekursen nærmer seg null, desto høyere blir fortjenesten din.

Stiger aksjekursen er det ingen grense for hvor mye aksjen kan bli verdt, og hvor stort tapet ditt kan bli. Hvis aksjen stiger med mer enn 100 prosent kan du tape mer enn det du opprinnelig investerte. Derfor er det veldig viktig at du overvåker markedet aktivt.

I tillegg er det risiko for at et verdipapirlån ikke kan tas opp, eller at lånegiver krever sine aksjer tilbake. I en slik situasjon må aksjene kjøpes tilbake, uansett pris på det aktuelle tidspunktet.

Negativt utbytte

Ved utbetaling av utbytte er det den som shorthandler som skal betale utbytte til den som låner ut aksjene. Normalt vil en aksje falle i verdi tilsvarende utbyttet når det betales utbytte i en aksje, men ofte spekuleres det i at aksjen ikke skal falle så mye som størrelsen på utbyttet. Det kan derfor være ekstra risikabelt å ligge short i en aksje, når det skal betales ut utbytte.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.