Belåning

Opp

Lån fra 0,99 % effektiv rente

Belåning kan være et kraftig verktøy for å få økt avkastningen din over tid – enten det er med verdipapirbelåning som Superlånet, shorthandel, intradagskreditt eller produkter med innebygd belåning (gearing).

Et verdipapirlån kan gi deg større fleksibilitet og muligheter til å handle raskt når du kommer over spennende investeringer. Med Superlånet får du lavere rente, jo lavere risiko du har i porteføljen din.

Du kan låne penger med aksjer, fond eller andre verdipapirer som sikkerhet. Renten bestemmes av to faktorer:

 • hvor god risikospredning du har i porteføljen og
 • hvor mye av belåningsverdien du bruker

Den laveste renten er 2,19 %* i NOK. Aktiverer du en valutakonto kan du låne med rente fra 0,99 %* i EUR, DKK og SEK.

Verdipapirbelåning gir deg

Fleksibilitet og mulighet til å handle raskt

Mulighet for økt avkastning

Lav rente og ingen faste avgifter

Få vår laveste rente

For å få den laveste renten på lånet ditt må du aktivere Superlånet. Les mer her.

*Nominell rente 2,19 % i NOK. Eff.rente 2,21 %, 100 000 o/12 mnd. Totalt 102 212 NOK. 0,99 % rente forutsetter at du oppfyller rabattvilkår for Superlånet, samt har valutakonto enten i DKK, EUR eller SEK. Når du låner penger i utenlandsk valuta tar du valutarisiko.

Søk om belåning

Du kan ha verdipapirbelåning på to kontotyper hos oss - Aksjesparekonto og Aksje- og fondskonto. Du må selv sette deg inn i hvilken kontotype som passer for deg, og hvilken du vil søke om belåning på.

Risiko med verdipapirbelåning

Kjøper du verdipapirer for lånte penger øker du risikoen din i markedet. Hvis investeringen går rett vei, får du høyere avkastning på pengene du har investert. Samtidig får du et større tap hvis utviklingen ikke går til din fordel.

La oss se på to ulike eksempler der du tilsammen har 1 000 000 kroner i en aksje der 500 000 er egenkapital og 500 000 er lån:

Eksempel 1: aksjen går opp 10 %

Markedsverdien din blir 1 100 000 kroner. Du har fremdeles lånet på 500 000 kroner, men egenkapitalen din har gått opp til 600 000. Du har tjent 100 000 kroner, og avkastningen på egenskapitalen er 20 prosent.

Eksempel 2: aksjen går ned 10 %

Markedsverdien din blir 900 000 kroner. Lånet står fremdeles der, men egenkapitalen din har gått ned til 400 000. Du har tapt 100 000 kroner og 20 prosent av egenkapitalen din.

Priser og vilkår

Priser og rente

Det koster ingenting å legge opp belåning på kontoen din. Du betaler kun rente på delen av belåningen du benytter. Renten regnes ut fra dag til dag. Innen samme dag kan du belåne uten at det koster noe. Du finner fullstendig oversikt over priser og rentekostnader i prislisten.

Kredittvurdering

Når du søker om verdipapirbelåning gjør Nordnets Kredittavdeling en kredittvurdering av deg. Kredittavdelingen sjekker om du har økonomiske forutsetninger til å oppfylle forpliktelsene dine basert på informasjon om den økonomiske situasjonen og evnen din til å tilbakebetale.

Krav til sammensetning av portefølje

Porteføljen din stilles som sikkerhet for pengene du låner. Kredittavdelingen vår analyserer porteføljen din basert på verdi, innhold og diversifisering. For å få innvilget og for å kunne beholde verdipapirbelåningen må porteføljen din normalt sett være diversifisert. Porteføljen ansees som diversifisert når ett verdipapir utgjør maks 50 prosent av total markedsverdi på porteføljen.

Få vår laveste rente med Superlånet

For å få den laveste renten på lånet ditt må du aktivere Superlånet.

"Med belåning øker mulighetene mine til å ta raske beslutninger."

”Med verdipapirbelåning øker mulighetene mine til å ta raske beslutninger. Jeg har god risikospredning i portføljen min og betaler derfor bare 0,99 % rente når jeg bruker kreditten jeg har tilgjengelig. Hvis jeg ikke bruker kreditten koster det meg ingenting.”

Stefan, investor hos Nordnet siden 2003

Beregn renten din

Porteføljen din bestemmer hvilken rente du får

Verdipapirlånet vårt har en grunnrente på 6,32 % i NOK, men du har mulighet til å få en rabatt på denne renten hvis porteføljen din oppfyller noen krav.

Denne rabatten kaller vi Superlånet og avgjøres av to faktorer - risikospredningen i porteføljen og hvor stor del av den totale belåningsverdien du benytter.

Aktiver Superlånet for å få bedre pris

Du aktiverer Superlånet med kun ett tastetrykk. Systemene våre vil da avstemme porteføljen din hver dag og avgjøre hvilken rente du får. En eventuell endring skjer samme dag.

Slik får du laveste rente på lånet ditt

Lavere risiko gir lavere rentekostnad. Med andre ord - du får det du fortjener.

Oppfyller du kravene til høyre får du 2,19 %* nominell rente i NOK og 0,99 %* rente med valutakonto i SEK/DKK/EUR hvis du har aktivert Superlånet.

Med Superlånet har du altså muligheten til å få to forskjellige renterabatter som trekkes fra grunnrenten på 6,32 %. Til høyre er oversikten over hvordan du får den beste rabatten og dermed lavest rente.

Hvis du ikke oppfyller kravene betaler du 6,32 % effektiv rente hvis du har prismodellene Mini, Normal eller Student.

*Eff.rente 2,21 %, 100 000 o/12 mnd. Totalt 102 212 NOK. 0,99 % rente forutsetter at du oppfyller rabattvilkår for Superlånet, samt har valutakonto enten i DKK, EUR eller SEK. Når du låner penger i utenlandsk valuta tar du valutarisiko.

Slik får du rabattnivå 1 som gir 2,19 % i nominell rente

En aksje eller ETF kan ikke utgjøre mer enn 20 % av porteføljen (for fond gjelder maks 60 %). Du kan ikke bruke mer enn 40 % av tilgjengelig belåningsverdi.

Slik får du rabattnivå 2 som gir 4,44 % i nominell rente

En aksje eller ETF kan ikke utgjøre mer enn 25 % av porteføljen (for fond gjelder maks 75 %). Du kan ikke bruke mer enn 60 % av tilgjengelig belåningsverdi.


Shorthandel og intradagskreditt
- flere muligheter med belåning

Shorthandel - tjen penger på fallende kurser

Shorthandel betyr at du selger aksjer du ikke eier, for å så kjøpe dem tilbake på et senere tidspunkt. Du kan tjene penger på at aksjekursen faller hvis du kjøper aksjene tilbake til en lavere pris. Siden du ikke eier aksjene blir dette et aksjelån, og du må ha belåningsavtale aktivert på kontoen din.

På siden for aksjer du kan shorte kan du velge mellom både norske og utenlandske aksjer.

Søk om shortinglenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Husk at du må ha en aktiv belåningsavtale i tillegg til shorthandelsavtalen

Slik fungerer shorting

Når du vil shorte en aksje legger du en helt alminnelig salgsordre, men du velger en aksje du ikke har i porteføljen din fra før av. Nordnet låner aksjen for deg.

Når du vil lukke posisjonen din, legger du bare en kjøpsordre på samme aksje. Posisjonen er lukket når handelen er gjennomført.

Sikkerhetskrav

Shorthandel krever 15 - 60 prosent egenkapital i sikkerhet i forhold til short-posisjonens størrelse. Som sikkerhet vil pengene du får inn ved short-salget låses som sikkerhet. Det tilsvarer da 115 - 160 prosent av posisjonens størrelse.

Du finner oversikt over sikkerhetskravene våre i listen over aksjer du kan shorte.

Regler og vilkår

Regler og vilkår

 • Shorthandel er kun tilgjengelig på Aksje- og fondskonto, og du må ha tilgjengelig belåning på kontoen din.
 • For å legge opp shorthandel trenger vi signert Shorthandelsavtale.
 • Du betaler samme kurtasje når du shorter som når du selger vanlige aksjer. Dersom du ikke kjøper tilbake aksjene samme dag betaler du en rente og et administrasjonsgebyr for å låne aksjene.
 • Se priser for shorthandel og kurtasje i prislisten.

Risiko

Når du driver med shorthandel spekulerer du i kursfall. Jo mer aksjekursen nærmer seg null, desto høyere blir fortjenesten din.

Stiger aksjekursen er det ingen grense for hvor mye aksjen kan bli verdt, og hvor stort tapet ditt kan bli. Hvis aksjen stiger med mer enn 100 prosent kan du tape mer enn det du opprinnelig investerte. Derfor er det veldig viktig at du overvåker markedet aktivt.

I tillegg er det risiko for at et verdipapirlån ikke kan tas opp, eller at lånegiver krever sine aksjer tilbake. I en slik situasjon må aksjene kjøpes tilbake, uansett pris på det aktuelle tidspunktet.

Negativt utbytte

Ved utbetaling av utbytte er det den som shorthandler som skal betale utbytte til den som låner ut aksjene. Normalt vil en aksje falle i verdi tilsvarende utbyttet når det betales utbytte i en aksje, men ofte spekuleres det i at aksjen ikke skal falle så mye som størrelsen på utbyttet. Det kan derfor være ekstra risikabelt å ligge short i en aksje, når det skal betales ut utbytte.

Intradagskreditt - Et dagslån uten rente

Intradagskreditt er et ekstra tilskudd av penger du kan låne én handelsdag av gangen - helt uten ekstra kostnader. Du får muligheten til å gjøre større handler og får dermed muligheten til å få større gevinster. Samtidig er det viktig å skjønne at risikoen din øker.

Før børsen stenger skal eventuell negativ saldo på kontoen din dekkes. Det kan du gjøre ved å overføre penger eller selge aksjer. Hvis du ikke gjør det blir du overbelånt. Intradagskreditt passer best for intradagshandel.

 • Øker handelsmulighetene dine
 • Helt kostnadsfritt og ingen renter
 • Rask søknadsprosess

Slik fungerer intradagskreditt

Et beløp som svarer til samlet kontoverdi legges til det tilgjengelige beløpet for handel, og handelsrammen din økes. Samlet kontoverdi er saldoen din pluss markedsverdien av verdipapirene dine, ekskludert verdien av derivatposisjoner, unoterte aksjer og eventuelle sikkerhetskrav.

Du kan kun benytte deg av kreditten én dag av gangen. Før børsen stenger skal eventuell negativ saldo på kontoen din dekkes. Det kan du gjøre ved å overføre penger eller selge aksjer. Hvis du ikke gjør det blir du overbelånt. Intradagskreditt passer best for intradagshandel.

Tilgjengelig for handel

100 000 kr

Intradagskreditt

100 000 kr

Sum

200 000 kr

 

Med intradagskreditt

Uten intradagskreditt

Aksjekursen

10 %

- 10 %

10 %

- 10 %

Avkastning

20 %

- 20 %

10 %

- 10 %

Gevinst/tap

20 000

- 20 000

10 000

- 10 000

Kapital igjen

120 000

80 000

110 000

90 000

 

Regler og vilkår

Regler og vilkår

 • Intradagskreditt er kun tilgjengelig på Aksje- og fondskonto.
 • Når søknaden innvilges ser du at tjenesten er aktiv under mine avtaler og abonnement.
 • Vi kan hente inn kredittopplysninger om deg.
 • Både du og vi kan når som helst si opp avtalen om intradagskreditt.
 • Intradagskreditt er kostnadsfritt
 • Du må ha en kontoverdi på minst 10 000 kroner før kreditten kan aktiveres.
 • Intradagkreditt utgjør opp til 100 prosent av kontoens egenkapital, men ikke mer enn 3 000 000 kroner.
 • Intradagskreditt skal aldri unyttes over natten.
 • Det er ditt ansvar å regulere utnyttet Intradagskreditt senest ved dagens slutt.

Dersom utnyttet Intradagskreditt ikke reguleres innen aksjemarkedet stenger vil overbelåning som kan oppstå som følge av dette håndteres i henhold til reglene Nordnet har for overbelåning. En omprøving av Intradagskreditten vil samtidig gjøres av Nordnet.

Nordnet er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skade som følge av de handlinger Nordnet kan iverksette som følge av at du ikke regulerer Intradagskreditten ved dagens slutt. For slike handlinger har vi rett til å ta en avgift i henhold til prislisten.

Risiko

Når du bruker verdipapirlån, er det viktig å overvåke prisutviklingen slik at du kan reagere raskt på fallende priser. I et fallende marked er det viktig at du vurderer din økonomiske situasjon og dermed unngår større tap enn hva du tror du kan tåle. Det er ikke tillatt å være overbelånt. Handel med finansielle verdipapirerinnebærer alltid en risiko og kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Innebygd belåning med børsnoterte produkter

Hvis du ikke ønsker å inngå en belåningsavtale, eller kanskje du ønsker en enklere måte å belåne porteføljen din, kan du investere i børsnoterte produkter.

Børsnoterte podukter er verdipapir som følger en underliggende indeks, råvare, aksje eller valuta. De er også ofte kjent for å ha innebygd gearing slik at du har mulighet til å få enda høyere avkastning enn det underliggende verdipapir har.

Hos oss i Nordnet kan du handle børsnoterte produkter kurtasjefritt over 1000 kroner i Nordnet Markets. Velg mellom Bull & Bear-sertifikater, Mini Futures og Unlimited Turbos som gir deg forskjellig eksponering mot ulike markeder som ellers er vanskelig å investere i.


Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.