Gå til hovedinnhold

Verdipapirbelåning på Aksjesparekonto.

Søk om belåning på Aksjesparekonto.

Vi har skapt en løsning som muliggjør belåning på din Aksjesparekonto. Med belåning på Aksjesparekonto kan du låne penger med beholdningen på kontoen som sikkerhet. Du kan bruke belåning til å gjøre nye investeringer, eller du kan ta ut penger og bruke til det du måtte ønske.

Husk at innskudd og uttak fra en Aksjesparekonto, i motsetning til belåning på en Aksje- og fondskonto, påvirker beskatningen av aksjesparekontoen. Kjøp og salg av verdipapirer ved bruk av kreditt, vil bli registrert som innskudd og uttak som igjen vil påvirke beskatningen av din Aksjesparekonto.

Det påløper hverken kostnader eller gebyrer ved å etablere en belåningsavtale. Dersom belåning benyttes, vil du bli belastet rente for utnyttet kreditt. Merk at du må ha bestått en kunnskapstest for å få godkjent søknad om verdipapirbelåning.

  • Mulighet for økt avkastning
  • Effektiv rente fra 2,99 %*
  • Jo lavere risiko i porteføljen, desto høyere belåningsgrad

*Nominell rente 2,95 % i NOK. Eff.rente 2,99 %, 100 000 o/12 mnd. Totalt 102 990 NOK.

Risiko – les gjennom dette før du søker.

Verdipapirbelåning er forbundet med betraktelig risiko. Faller kursen på verdipapirer du har kjøpt med belåning, må du fremdeles betale tilbake hele lånebeløpet i tillegg til rente. Du blir overbelånt hvis benyttet kreditt overstiger den sammenlagte belåningsverdien på verdipapirene i kontoen din.

Dersom du blir overbelånt må du umiddelbart dekke underskuddet. Hvis du ikke gjør det risikerer du blant annet tvangssalg av verdipapirene dine. Det kan medføre et tap som kan overskride størrelsen av det opprinnelige lånebeløpet.

Når du belåner porteføljen din øker du eksponeringen din mot kurssvingninger. Kursfall eller endringer i belåningsgrader kan medføre at belåningsgrensen i porteføljen din reduseres og gjøre at du blir overbelånt. Du kan redusere risikoen for overbelåning ved å ikke utnytte belåningsgraden maksimalt.

Du er selv ansvarlig for at porteføljen din ikke blir overbelånt. Overbelåning innebærer at sikkerheten i porteføljen ikke samsvarer med kredittavtalen og er ikke tillatt. Om overbelåning skulle oppstå må overbelåningen umiddelbart reduseres. Man kan regulere overbelåning ved å sette inn penger, overføre verdipapirer med tilstrekkelig belåningsgrad til porteføljen eller selge verdipapirer i porteføljen.

Merk at dersom du har en godt diversifisert portefølje og har fått en høyere belåningsgrad, kan endringer i porteføljen føre til redusert diversifisering og dermed redusert belåningsgrad. Om du selger et verdipapir, og dermed reduserer diversifiseringen kan porteføljen bli overbelånt som en følge av redusert belåningsgrad.

I tilfeller der overbelåning ikke reduseres har Nordnet rett, men ikke plikt, til å selge dine verdipapirer i den grad som trengs for å betjene overbelåningen. Det er en risiko for at dine verdipapirer selges på et tidspunkt eller en kurs som du ikke ønsker. Vanligvis sendes en melding der du bes om å redusere overbelåningen, men Nordnet har rett til å tvangsselge verdipapirene uten en slik melding. Det kan for eksempel være aktuelt ved turbulente markedsforhold.

Hendelser på verdipapirmarkedet kan medføre kursfall og at du taper all egenkapital. Utnytter du belåning risikerer du å tape mer enn det du har investert og ha gjeld til Nordnet. Dersom ikke gjelden betales blir den krevd inn på vanlig måte. Forsiktig bruk av belåning reduserer risikoen for at slike tap skjer.

Kjøp med egne penger: Du kjøper X-aksjen (X) for 100 000 kr. Om X stiger med 15 % og du selger dine aksjer har investeringen gitt deg en gevinst på 15 000 kr. Om X synker med 15 % og du selger aksjene dine har investeringen gitt et tap på 15 000 kr.

Kjøp med belåning: X har en belåningsverdi på 85 %. Du utnytter belåningen og kjøper X for 100 000 kr med 15 000 kr i egne midler. Om X stiger med 15 % og du selger dine aksjer har investeringen gitt deg en gevinst på 15 000 kr, tilsvarende 100 %. Om X synker med 15 % og du selger aksjene dine har investeringen kostet deg et tap på 15 000 kr, tilsvarende 100 %. Det innebærer at du har tapt hele din investerte kapital.

Vær oppmerksom på at regneeksemplene nevnt ovenfor ikke tar hensyn til avgifter, skatter og renter forbundet med kreditten.

Slik fungerer det.

Belåning på en aksjesparekonto fungerer stort sett likt som på en Aksje- og fondskonto, men på grunn av at kontoene har ulike skatteregler, må du være klar over følgende:

På en aksjesparekonto kan du gjøre uttak av tidligere innsatt beløp uten skattemessig realisasjon. Når du benytter deg av belåning på en aksjesparekonto, vil kreditten det handles for på aksjesparekontoen regnes som et innskudd. Når du foretar et salg av belånte verdipapirer på aksjesparekontoen, reguleres kreditten automatisk. Regulering av kreditten regnes som et uttak fra kontoen, men vil jo motregnes mot innskuddet. Har du imidlertid foretatt andre uttak i samme periode, vil den automatiske overføringen til kredittkontoen kunne medføre en skattemessig realisasjon.

Etter at Nordnet har godkjent din lånesøknad, vil du få tilgang til å handle på kontoen.

Innlogget på Aksjesparekontoen vil belåningsverdi synliggjøres. Det er to faktorer som bestemmer hvor mye du kan låne: samlet belåningsverdi av porteføljen på kontoen, og din innvilgede kredittramme. Belåningsverdien avhenger av hvilke belåningsgrader som er satt på aksjer eller fond du har på din Aksjesparekonto, samt hvor diversifisert porteføljen din er.

Dersom du bruker belåningsverdien til å handle, benyttes kreditten og rente vil påløpe. Kreditten kan reguleres ved å selge instrumenter på Aksjesparekontoen, motta utbytte, eller gjøre innskudd. Renter belastes Aksjesparekontoen månedlig.