Gå til hovedinnhold

Verdipapirbelåning på Aksje- og fondskonto.

Søk om belåning på Aksje- og fondskonto.


Med belåning på Aksje- og fondskonto kan du låne penger med beholdningen på kontoen som sikkerhet. Du kan bruke belåning til å gjøre nye investeringer, eller du kan ta ut pengene og bruke de til det du måtte ønske.

Belåning gir deg større fleksibilitet og mulighet til å øke eksponeringen på din Aksje- fondskonto. På samme tid økes risikoen.

Det påløper ikke kostnader eller gebyrer ved å etablere en belåningsavtale. Dersom belåning benyttes, vil du bli belastet rente for utnyttet kreditt. Merk at du må ha bestått en kunnskapstest for å få godkjent søknad om verdipapirbelåning.


Søk om belåning på Aksje- og fondskonto
  • Mulighet til å belåne investeringer på alle Nordnets markeder

  • Effektiv rente fra 7,76 %*

  • Jo lavere risiko i porteføljen, desto høyere belåningsgrad


Nominell rente 7,49% i NOK. Eff.rente 7,76 %, 50 000 o/12 mnd. Totalt 53 880.

Rentesatsen du får avhenger av hvor mye du låner. Se oversikt over rentesatser for belåning og renteeksempler på hovedsiden for verdipapirbelåning.

Vilkår og forhåndsinformasjon

Kredittavtale og belåningsavtale
Forhåndsinformasjon - 250 000 kr
Forhåndsinformasjon - 1 000 000 kr
Forhåndsinformasjon - 2 000 000 kr
Forhåndsinformasjon - 3 000 000 kr
Forhåndsinformasjon - 5 000 000 kr

Risiko – les gjennom dette før du søker.

Verdipapirbelåning er forbundet med betraktelig risiko. Faller kursen på verdipapirer du har kjøpt med belåning, må du fremdeles betale tilbake hele lånebeløpet i tillegg til rente. Du blir overbelånt hvis benyttet kreditt overstiger den sammenlagte belåningsverdien på verdipapirene i kontoen din.

Dersom du blir overbelånt må du umiddelbart dekke underskuddet. Hvis du ikke gjør det risikerer du blant annet tvangssalg av verdipapirene dine. Det kan medføre et tap som kan overskride størrelsen av det opprinnelige lånebeløpet.


Slik fungerer det.

Belåning på en aksjesparekonto fungerer stort sett likt som på en Aksje- og fondskonto, men på grunn av at kontoene har ulike skatteregler, må du være klar over følgende:

På en aksjesparekonto kan du gjøre uttak av tidligere innsatt beløp uten skattemessig realisasjon. Når du benytter deg av belåning på en aksjesparekonto, vil kreditten det handles for på aksjesparekontoen regnes som et innskudd. Når du foretar et salg av belånte verdipapirer på aksjesparekontoen, reguleres kreditten automatisk. Regulering av kreditten regnes som et uttak fra kontoen, men vil jo motregnes mot innskuddet. Har du imidlertid foretatt andre uttak i samme periode, vil den automatiske overføringen til kredittkontoen kunne medføre en skattemessig realisasjon.

Etter at Nordnet har godkjent din lånesøknad, vil du få tilgang til å handle på kontoen.

Innlogget på Aksjesparekontoen vil belåningsverdi synliggjøres. Det er to faktorer som bestemmer hvor mye du kan låne: samlet belåningsverdi av porteføljen på kontoen, og din innvilgede kredittramme. Belåningsverdien avhenger av hvilke belåningsgrader som er satt på aksjer eller fond du har på din Aksjesparekonto, samt hvor diversifisert porteføljen din er.

Dersom du bruker belåningsverdien til å handle, benyttes kreditten og rente vil påløpe. Kreditten kan reguleres ved å selge instrumenter på Aksjesparekontoen, motta utbytte, eller gjøre innskudd. Renter belastes Aksjesparekontoen månedlig.