Vekstmarkeder

Opp

Vekstmarkeder

Lær mer om vekstmarkeder

Nettmøter og presentasjoner

Fondene du kan investere i

Utforsk investeringsmuligheter i vekstmarkeder

Her samler vi flere eksperters syn på hvordan fremtiden ser ut for verdens vekstmarkeder. Du får oversikt over fremtidige aktiviteter, blogginnlegg og videoer om emnet.

Dette mener Investeringsøkonom Tom om mulighetene som finnes i vekstmarkeder:

Investeringer i vekstmarkeder (emerging markets) innebærer helt klart høy risiko, men det betyr ikke at det er en dårlig ide. Ser man på de regionene som vokser mest i verden, så er det helt klart emerging markets som er i føringen.

For Norge er det ventet en BNP vekst i 2018 på 1.6 %, til sammenligning er det ventet en BNP vekst på 6.5 % og 5.6 % i Kina og Pakistan. Det landet som er ventet å vokse mest i verden er India, med en forventet BNP-vekst på hele 7.6 % i 2018.

Det å ha en voksende BNP som India, har helt klart ført til stigende børskurser. Jeg er positiv til fremtiden for verdens vekstmarkeder. Man ser også at mer modne økonomier, som USA har steget så kraftig at risikoen er vel så høy som i mindre modne økonomier.

Lykke til!

/Investeringsøkonom, Tom Hauglund

Hva er vekstmarkeder (Emerging Markets)?

 

Definisjon på vekstmarked

Vekstmarkeder er også kjent som fremvoksende økonomier eller utviklingsland. Det foregår ofte en rask industrialisering og liberalisering av handel i disse landene. De er i en utviklingsfase hvor de beveger seg bort fra å være tradisjonelle økonomier som kun er avhengig av jordbruk og eksport av råvarer.

 

Fem kjennetegn

  • Lavere inntekt enn gjennomsnittet
  • Hurtig vekst
  • Høy grad av volatilitet
  • Mindre modnet kapitalmarked
  • Høyere gjennomsnittlig avkastning for investorer, hvis markedet lykkes

 

Investeringsøkonomens synspunkter er ment som informasjon, innsikt og å tjene som inspirasjon. De er ikke å tolke som direkte kjøps- og/eller salgsanbefalinger. Hver enkelt investor bør vurdere sin egen investeringsstrategi, risikovilje og gjøre opp sin egen mening rundt de posisjoner man tar i markedet. Jeg kommenterer aksjer og det som skjer i markedet kontinuerlig på Nordnetbloggen, i media og i sosiale medier. Ønsker du en oversikt over min(e) portefølje(r), alle mine kjøp og salg, ligger dette fullstendig og åpent på Shareville.no/TomNordnetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Følg meg gjerne på twitter for alle mine kommentarer; TomNordnetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Fond som investerer i vekstmarkeder

Et utvalg fond

DNB Global Emerging Markets

Finn ut mer

Holberg Rurik A

Finn ut mer

Storebrand Indeks Nye markeder

Finn ut mer

Carnegie Asia

Finn ut mer

Nordea Emerging Stars

Finn ut mer

Skagen Kon-Tiki A

Finn ut mer

Handelsbanken Vekstmarked Tema A1

Finn ut mer

 

Utvalget av fond er ikke ment som investeringsanbefalinger, men er en generell oversikt over fond som investerer i vekstmarkeder. Fondene i oversikten har Stian Andersen, spare- og investeringscoachenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu hos Nordnet, plukket ut fra fondstorgetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Husk at finansielle verdipapirer både kan øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Du finner også Exchange Traded Funds (ETF) inne på ETF-toget.

Nettmøter, kurs og blogginnlegg

Nettmøter og kurs

Tema

Dato

Hvorfor investere i vekstmarkeder? - Holberg Fondene

14. februar

Lær mer om investeringer i Asia - Carnegie

21. februar

Økende interesse for India og Brasil - DNB

26. februar

Blogginnlegg om vektmarkeder

Tittel

Forfatter

Publisert

Veksten i Brasil er tilbakelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

DNB Asset Management

28.01.2018

Emerging markets på overvektlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

DNB Asset Management

03.11.2017

Vekstmarkeder - hvor er vi nå?lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

SKAGEN Fondene

03.10.2017

Nordea Emerging Starts - bærekraftige fondlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Nordea Asset Management

22.05.2017

Hvordan investere i Afrikas vekst?lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Nordnet Norge

17.03.2015

Hør på podcasten vår #pengepodden

Hør mer om spennende investeringsmuligheter i vekstmarkeder.

Videoer

Hvorfor investere i vekstmarkeder? - Intervju med Leif Anders Frønningen, Holberg Rurik

Hvorfor investere i vekstmarkeder? - Nettmøte med Leif Anders Frønningen, Holberg Rurik

Spennende investeringsmulighet i vekstmarkeder - Intervju med Abhishek Thepade fra DNB Global Emerging Markets

Økende interesse for India og Brasil - Nettmøte med Erlend Fredriksen fra DBN Global Emerging Markets

Spennende investeringsmuligheter i Asia - Nettmøte med Gunnar Påhlson, Carnegie

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.