Gå til hovedinnhold

Skattemeldingen: Disse kostnadene kan du trekke fra

Du kan kreve fradrag for kostnader til inntekts ervervelse, også ved investeringer. Det meste er heldigvis forhåndsutfylt, slik som kostnader for kurtasje, forvaltningskostnader og valutavekslingsavgift. Men eventuelle kostnader til årsavgift på VPS-konto, plattformavgift (på visse kontotyper), finansaviser, kursinformasjon, analyseprogram etc. må du fylle ut selv.

Nedenfor går vi gjennom de vanligste kostnadene som sparere og investorer har – og som er relevant ved kontroll og utfylling av skattemeldingen.

Kurtasje, forvaltningskostnader og vekslingsavgift: Allerede utfylt

Har du en enkel sparing, med kun børsnoterte aksjer og fond, trenger du normalt ikke å fylle ut noe selv i skattemeldingen. Alt skal være forhåndsutfylt fra kontofører / bank / nettmegler. Dette gjelder kurtasje for kjøp og salg av aksjer, valutavekslingsavgift for kjøp og salg av utenlandsk-registrerte aksjer, ETFer og fond, samt forvaltningskostnader for fond og ETFer. Dette gjelder alle kontotyper.

Kurtasjen fremkommer ikke som egen post i skattemeldingen eller i årsoppgaven, men kurtasjen er allerede tatt hensyn til når gevinst/tap er regnet ut.

Valutavekslingsavgift og forvaltningskostnader er inkludert i kjøps- og salgspriser, og fremkommer ikke som egen post i skattemeldingen eller i årsoppgaven. Disse kostnadene er allerede tatt hensyn til når gevinst/tap er regnet ut og er ikke noe man skal føre opp selv i skattemeldingen. (I praksis så trekkes forvaltningsavgiften i fondene på daglig basis (1/365 del hver dag) fra fondets verdi og er heller ikke noe man skal fradragsføre selv.)

Plattformavgift: Må fylle ut selv for 2023 på Aksje- og fondskonto

Nordnet (og flere andre aktører) innførte i 2020 plattformavgift for fond. Kunder med fond på Aksje- og fondskonto (også kalt VPS-konto) må rapportere inn denne plattformavgiften selv for å få fradrag for denne kostnaden for skatteåret 2023. Les mer om hvor du finner plattformavgiften og hvordan den skal fradragsføres i innlegget “Skatt tilknyttet plattformavgift og returprovisjon”.

Kunder med andre kontotyper slipper dette, siden det bli håndtert på selve kontoen. På aksjesparekonto vil plattformavgiften stå i skattemeldingen som “forvaltningskostnader”.

Kostnader til årsavgift på VPS-konto, finansaviser, kursinformasjon, analyseprogram etc: Må fylle ut selv

Det er et generelt prinsipp i skatteretten at du kan kreve fradrag for kostnader til inntekts ervervelse. Det kan være årsavgift på VPS-konto, finansaviser, kostnader for kursinformasjon, analyseprogram etc. (Merk at Nordnet ikke har årsavgift på VPS-konto.)

Disse utgiftene bør stå i forhold til aktiviteten og gevinsten. Å føre opp 100 % av dine internettkostnader på 5000 kroner hvis du kun har hatt to transaksjoner det året og realisert 5000 kroner i gevinst vil trolig ikke godkjennes av skattemyndighetene.

Relevante kostnader til årsavgift på VPS-konto, finansaviser, kostnader for kursinformasjon o.l. føres under «Finans – forvaltningskostnader». Vi anbefaler at du gir en nærmere forklaring på disse utgiftene i et vedlegg som legges ved skattemeldingen dersom de er betydelige.

Tap på aksjer og fond: Som oftest allerede utfylt

Selger du aksjer og fond med tap, er det kontotypen du har valgt som avgjør når du får fradrag for tapet – og om tapet blir motregnet mot gevinster på andre investeringer på kontoen. Vanligvis er tap og gevinst på aksjer og fond forhåndsutfylt.

Men det er noen unntak, og det forekommer feil. Har du for eksempel flyttet utenlandske aksjer på en Aksje- og fondskonto (også kalt VPS-konto) fra en annen bank til Nordnet, så vil ikke kostprisen følge med på flyttingen, og ikke være rapportert til skatteetaten. Da må du rapportere inn kostpris selv. (Flytter du en aksjesparekonto med utenlandske aksjer vil derimot total kostpris på aksjesparekontoen følge med på flyttingen til den nye banken, så her blir skatterapporteringen korrekt også etter flytting. Kostpris på hvert verdipapir blir ikke med på flyttingen, men det er heller ikke relevant for å beregne korrekt skatt, siden aksjesparekonto beskattes på kontonivå.)

I dette innlegget beskriver vi skattereglene ved tap på verdipapirer for de ulike kontotypene.

Kostnader ved avanserte investeringer: Må fylle ut selv hvis de ikke er omsatt på Oslo Børs (på Aksje- og fondskonto)

Har du investert i utenlandsnoterte ETFer (UCITS og amerikansk-noterte),utenlandsregistrerte fond, unoterte aksjer, valuta, CFDer, opsjoner, warrants, futures, obligasjoner eller annet snadder på en Aksje- og fondskonto (også kalt VPS-konto)? Dersom disse instrumentene er omsatt på Oslo Børs (inklusive Euronext Growth) vil VPS skatterapportere gevinst / tap og formuesverdier (inklusive kurtasje og evt valutavekslingskostnader), og du kan kontrollere tallene.

Er de ikke omsatt på Oslo Børs, kan kontofører skatterapportere transaksjonene, men har ingen plikt. Nordnet har p.t. ikke systemer for skatterapportering på slike avanserte investeringer, men alle opplysninger står i årsoppgaven du har fått tilsendt. Her må du rapportere inn relevante verdier til skattemyndighetene selv. Kostnader for kurtasje og evt valutavekslingsavgifter skal fortsatt være inkludert i kjøp-og salgsummen i årsoppgaven.

Disse opplysningene legger du inn under temaet Finans i skattemeldingen. Finner du relevant konto i skattemeldingen kan du trykke på “Åpne og endre” og fylle ut alle opplysninger. Finner du ikke kontoen, trykker du “Legg til aksjer”.

En del utenlandsregistrerte fond kan også kjøpes på aksjesparekonto og investeringskonto (også kalt fondskonto). Her rapporterer kontofører på kontonivå, og da vil verdiene inkluderes i skatterapporteringen.

Tips! Skjermingsfradrag for utenlandsregistrerte aksjefond (og evt aksjer) må du selv føre inn i under temaet Finans dersom disse verdipapirene ikke er forhåndsutfylt.


Tips: Har du mottatt utbytte fra utenlandske aksjer og ETFer på en Aksje- og fondskonto og blitt trukket kildeskatt på utbyttet? Da kan du kreve fradrag i norsk skatt. Se video om hvordan du skal fylle ut skattemeldingen for å få fradrag for betalt kildeskatt på en Aksje- og fondskonto. Eier du aksjene på en aksjesparekonto eller investeringskonto kan du med dagens (urettferdige) regler ikke kreve dette fradraget. Les mer om urettferdig dobbeltbeskatning av utbytte her.

Les mer om utfylling av skattemeldingen i innlegget «Slik fikser du skatt på aksjer og fond».


NB! Denne artikkelen er rettet mot privatpersoner. Det gjelder egne skatteregler for aksjer og fond som er eid av aksjeselskaper (fritaksmetoden), som ikke omtales her.


Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Gi pengene dine muligheten til å vokse.Åpne konto