Gå til hovedinnhold
Dette er et betalt samarbeid med Invesco.

ETFer for en grønn fremtid.

Slik investerer du i selskaper som jobber mot klimamålene i Parisavtalen.

Børsnoterte fond (ETFer) investerer ofte passivt i et bestemt marked eller region – med andre ord via en indeks. Utvalgte ETFer fra Invesco følger regionale Paris Aligned-referanseindekser som investerer i selskaper som jobber mot klimamålene i Parisavtalen, slik at du kan oppnå en klimavennlig eksponering til lave kostnader.

"Vi har utviklet et produkt som gir effektiv eksponering mot selskaper som er ledende når det kommer til å jobbe mot klimaendringene. Dette er selskaper som har strenge kriterier og høye standarder for ESG." Sier Fredrik Nilsson, nordisk leder for forretningsutvikling for børsnoterte fond (ETFer) hos Invesco.

invesco logo.png

Klimavennlige ETFer for en grønnere fremtid.

Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF følger indeksen til MSCI World ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index, som investerer i rundt 600 selskaper i utviklede markeder. Indeksen har som mål å redusere overgangsrisiko og fysisk klimarisiko ved å ekskludere selskaper som ikke anses å jobbe mot Parisavtalens mål. Indeksen er optimalisert for å gi større vekt til de grønneste selskapene.

’’Våre PAB (Paris Aligned Benchmark) ETFer har som mål å investere i selskaper som betydelig reduserer karbondioksidutslipp og jobber mot en netto-nullvisjon. Det vil si selskaper som bidrar til å nå målet om klimanøytralitet innen 2050 og å holde den globale temperaturstigningen på 1,5 °C. Invesco Paris Aligned ETFer gir en bred eksponering mot selskaper som driver den grønne overgangen." - Fredrik Nilsson, Invesco.

Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
Årlig avgift
0,19%
1 år
+5,72%
Risiko
The objective of the Fund is to achieve the net total return performance of the MSCI World ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs, thereby taking an approach that seeks to reduce the Fund’s exposure to transition and physical climate risks whilst pursuing opportunities arising from a transition to a lower carbon economy and aligning with the Paris Agreement requirements.

Invescos Paris Aligned Benchmark ETFer hos Nordnet.

Kort om ETFene.

Chris Mellor, Head of EMEA ETF Equity Product Management hos Invesco.

Invesco_etf_thumbnail.jpg

Viktig å vite om risiko og avkastning.

Dette er ikke og skal ikke tolkes som en investeringsanbefaling eller anmodning om å tegne, kjøpe eller selge verdipapirer. Når du tar en investeringsbeslutning må du basere den på din egen vurdering og ta hensyn til dine mål og økonomiske situasjon. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Historisk utvikling er ingen garanti for fremtidig avkastning. I tillegg til forvaltningsavgift i ETFen må du betale kurtasje og valutavekslingsavgift ved kjøp og salg.

Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no. Det er alltid risiko forbundet med investering og finansielle verdipapirer.