Gå til hovedinnhold
873 resultat
Populære filtre
873 resultat
Kina
−17,54%
1,57%
2 stars
8
70%
150
USA, Store selskaper, Vekst
−5,38%
1,38%
2 stars
6
85%
141
Asia - Stillehavsområdet eks. Japan
−11,58%
1,58%
3 stars
8
75%
124
Asia eks. Japan, Små/mellomstore
−10,75%
1,75%
2 stars
8
70%
335
Rente, Globale vekstmarkeder - Selskapsobligasjoner
+2,20%
1,29%
3 stars
8
50%
122
Bransjefond, Infrastruktur
−11,25%
1,61%
2 stars
8
60%
43
Rente, Globale vekstmarkedsobligasjoner - Lokal valuta
−1,06%
1,3%
1 star
6
75%
11
Globale vekstmarkeder, Små/mellomstore selskaper
−10,97%
1,78%
2 stars
8
70%
89
Europa, Store selskaper, Vekst
−22,02%
1,38%
3 stars
8
85%
289
Globale, Store selskaper, Blanding
−13,87%
1,38%
2 stars
8
85%
111
Globale, Store selskaper, Vekst
−40,17%
1,53%
0 stars
8
80%
552
India
−3,32%
1,65%
3 stars
8
70%
374
Japan, Store selskaper
−20,98%
1,22%
2 stars
8
85%
229
Japan, Små/mellomstore selskaper
−22,62%
1,37%
2 stars
8
80%
48
Latin-Amerika
+14,79%
1,66%
2 stars
6
70%
131
Rente, Globale vekstmarkedsobligasjoner
−7,31%
1,3%
2 stars
6
75%
103
Globale, Små/mellomstore selskaper
−19,68%
1,43%
4 stars
6
70%
398
Norge
−4,49%
1,04%
5 stars
8
85%
2 327
Norge
−8,09%
1,29%
5 stars
8
85%
10 086
Globale, Store selskaper, Blanding
−2,58%
0,79%
3 stars
8
85%
536
Rente, Øvrige obligasjoner
−4,29%
0,59%
0 stars
6
85%
381
Norge
−4,00%
0,27%
4 stars
6
85%
2 321
Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig
−5,04%
0,79%
3 stars
8
85%
107
Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner
+0,24%
0,29%
0 stars
8
90%
104
Rente, NOK Obligasjoner
−7,18%
0,44%
0 stars
8
80%
79
Norden
−12,31%
1,29%
4 stars
8
85%
929
Rente, NOK Høyrenteobligasjoner
+6,16%
0,59%
5 stars
8
80%
1 281
Rente, NOK Obligasjoner
−3,43%
0,39%
4 stars
8
80%
281
Norden, Små/mellomstore selskaper
−30,07%
1,19%
0 stars
6
80%
77
Rente, NOK Obligasjoner - korte
+0,20%
0,39%
3 stars
8
80%
28
Norge
−7,17%
0,89%
4 stars
8
85%
412
Rente, NOK Obligasjoner
−6,21%
0,44%
3 stars
8
90%
127
Bransjefond, Teknologi
−12,66%
1,04%
4 stars
6
80%
191
Asia eks. Japan, Små/mellomstore
−15,83%
1,29%
4 stars
6
70%
728
Kina
−18,14%
1,46%
3 stars
8
70%
278
Rente, Kina og nærliggende høyrenteobligasjoner
−3,09%
0,64%
4 stars
6
70%
208
Asia eks. Japan
−12,74%
1,71%
3 stars
6
75%
179
Rente, EUR Høyrenteobligasjoner
−12,37%
1,04%
3 stars
8
60%
83
Europa, Store selskaper, Vekst
−34,88%
1,39%
2 stars
8
85%
174
Europa, Store selskaper, Vekst
−36,13%
1,39%
3 stars
8
85%
728
Europa, Små selskaper
−33,38%
1,35%
2 stars
8
80%
120
Bransjefond, Teknologi
−25,84%
1,51%
3 stars
6
80%
3 130
Globale, Store selskaper, Blanding
−10,07%
1,52%
5 stars
6
80%
417
Rente, Globale høyrenteobligasjoner
+6,76%
1,05%
3 stars
8
60%
91
Bransjefond, Naturressurser
+7,99%
1,39%
2 stars
6
80%
884
Globale, Små/mellomstore selskaper
−13,34%
1,51%
3 stars
6
80%
52
Bransjefond, Vann
−9,57%
1,51%
2 stars
9
70%
367
Rente, Øvrige obligasjoner
−25,30%
0,73%
0 stars
9
80%
116
Kombinasjonsfond, USD Moderat
+0,55%
1,21%
5 stars
6
85%
762
Asia eks. Japan
−12,62%
1,59%
2 stars
6
70%
53
Thailand
+3,40%
1,72%
3 stars
6
60%
276
USA, Store selskaper, Blanding
−7,64%
1,39%
2 stars
6
85%
128
Rente, USD Høyrenteobligasjoner
+7,25%
0,82%
1 star
6
80%
71
Kina
−21,61%
1,71%
3 stars
8
70%
53
Rente, Globale vekstmarkedsobligasjoner - EUR fokusert
−22,22%
1,25%
2 stars
8
70%
6
Globale vekstmarkeder
−10,10%
1,66%
4 stars
8
70%
15
Afrika & Midtøsten
+29,01%
1,66%
3 stars
6
70%
374
Europa, Store selskaper, Blanding
−13,50%
1,45%
0 stars
8
0%
8
Globale, Store selskaper, Blanding
+8,41%
1,45%
0 stars
8
80%
14
Globale, Store selskaper, Vekst
+2,22%
0,89%
3 stars
8
0%
119
Rente, Globale selskapsobligasjoner - USD sikret
+0,21%
0,99%
0 stars
8
80%
13
Japan, Fleksibel kapitalisering
−22,77%
1,31%
3 stars
8
80%
17
Latin-Amerika
+20,01%
1,49%
4 stars
8
70%
41
Latin-Amerika
+21,93%
1,66%
3 stars
8
70%
18
Kombinasjonsfond, EUR Forsiktig - Global
−10,96%
1,14%
4 stars
9
0%
61
Alternativ Makro - EUR
−7,88%
1,19%
4 stars
8
0%
66
Rente, Øvrige obligasjoner
−14,03%
1,02%
0 stars
8
0%
5
Rente, USD Selskapsobligasjoner - korte
+23,43%
0,88%
3 stars
8
0%
299
India
+5,46%
1,66%
4 stars
8
70%
67
Alternativ Opsjoner
+28,66%
1,22%
0 stars
6
80%
324
Globale vekstmarkeder
−7,62%
0,53%
3 stars
9
70%
248
Europa, Store selskaper, Blanding
−15,64%
0,45%
4 stars
9
80%
240
USA, Store selskaper, Blanding
+3,74%
0,45%
5 stars
9
80%
1 140
Globale, Store selskaper, Blanding
−3,29%
0,45%
4 stars
9
80%
529
Globale, Store selskaper, Blanding
−8,86%
1,12%
2 stars
8
85%
2
Globale, Store selskaper, Blanding
−9,26%
1,18%
1 star
6
85%
604
Bransjefond, Bioteknologi
-
2,39%
0 stars
8
80%
64
Bransjefond, Helsevern
−3,04%
1,49%
2 stars
8
80%
132
Rente, NOK Høyrenteobligasjoner
+3,11%
0,58%
3 stars
8
60%
418
Norden
−20,85%
1,27%
3 stars
8
80%
114
Norge
−13,88%
1,37%
1 star
8
85%
80
Norge
−8,40%
1,16%
3 stars
8
80%
170
Rente, NOK Obligasjoner - korte
+1,23%
0,5%
5 stars
8
80%
1 586
Øvrige
+16,63%
0,99%
0 stars
8
80%
432
Bransjefond, Verdifulle metaller
−22,54%
0,99%
0 stars
8
70%
916
Bransjefond, Teknologi
−23,09%
1,24%
3 stars
8
70%
802
Asia
−1,28%
1,37%
4 stars
8
80%
82
Bransjefond, Naturressurser
+24,01%
1,49%
3 stars
6
80%
36
Latin-Amerika
+23,74%
1,37%
5 stars
6
70%
89
Asia eks. Japan
−9,09%
1,4%
4 stars
6
75%
177
Asia eks. Japan
−14,31%
1,37%
2 stars
6
80%
334
Kina - A aksjer
−16,28%
1,46%
0 stars
9
70%
146
Bransjefond, Økologi
−17,27%
1,35%
0 stars
9
80%
338
Euroland, Store selskaper
−24,05%
1,36%
4 stars
6
85%
154
Europa, Store selskaper, Vekst
−29,56%
1,36%
3 stars
6
85%
229
Europa, Store selskaper, Vekst
−30,58%
1,37%
3 stars
6
85%
1 219
Europa, Store selskaper, Verdi