Nordea 1 - Global Stars Equity BP USD

Globale, Store selskaper, Vekst
Utvikling 1 år+ 19.03 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
161.81 USD
Dagens kursendring
+ 0.1 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
0 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.38 %
Løpende kostnader
1.83 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
- Returprovisjon
0.75 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
No
Nordea 1 - Global Stars Equity BP USD

The fund is a global, long only equity fund which aims to generate a sustainable outperformance of 3% p.a. compared to the MSCI World AC ? Net Return Index. The portfolio follows a bottom-up stock selection approach and invests in companies with a sustainable competitive advantage, which allows them to deliver high and stable returns. The management team aims to invest in companies exposed to change which should allow them to grow over a 5-7 year investment horizon. The fund has a strong ESG (environmental, social and governance) bias, with the aim of investing in companies with well managed ESG profiles and/or that contribute to solutions relating to global ESG challenges.

ISIN
LU0985320562
Kategori
Globale, Store selskaper, Vekst
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
17. mai 2016
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Johan Swahn
Forvaltet fondet siden
17. mai 2016
Nordea Funds Oy, Norwegian Branch562, rue de NeudorfL-2220 Luxembourg
00352 43 39 50 1http://www.nordea.lu
Aksjer
97.1 %
Kort rente
2.9 %

Største regioner

USA 64.2 %
Eurosonen 9.0 %
Europa ex. Euro 6.5 %
Asia Emerging 5.7 %

Største bransjer

Finans
19.9 %
Teknologi
19.6 %
Industri
15.1 %
Helsevern
12.2 %
Konsumentvarer
11.5 %
Forbruksvarer
11.1 %