Handelsbanken Global Index Crit (A1 NOK)

Globale, Store selskaper, Blanding
Utvikling 1 år+ 12.66 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (22.1.2021)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi (Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
352.26 NOK
Dagens kursendring
+ 0.09 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
0 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
0.7 %
Løpende kostnader
0.4 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.4 %
- Returprovisjon
0 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Ha
Handelsbanken Global Index Crit (A1 NOK)

The fund is an index fund that tracks the Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index with the aim of generating returns over time that reflect the returns of the index as closely as possible. The purpose of the index is to reflect the performance of the global equity markets, excluding those companies that do not meet the sustainability requirements of the index.

ISIN
SE0011309699
Kategori
Globale, Store selskaper, Blanding
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
14. desember 2018
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Stefan Hagman
Forvaltet fondet siden
14. desember 2018
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder
Aksjer
99.8 %
Øvrig
0.2 %

Største regioner

USA 58.3 %
Japan 7.9 %
Eurosonen 7.2 %
Asia Emerging 7.0 %

Største bransjer

Teknologi
22.4 %
Finans
16.5 %
Helsevern
13.6 %
Konsumentvarer
12.4 %
Kommunikasjon
11.6 %
Industri
9.3 %