Swedbank Robur Sverigefond

Sverige
Utvikling 1 år+ 28.78 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
540.51 SEK
Dagens kursendring
- 0.13 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
0.86 %
Løpende kostnader
1.25 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.62 %
- Returprovisjon
0.69 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Sw
Swedbank Robur Sverigefond

Fondet er et aksjefond som i hovedsak investerer i små og mellomstore svenske selskaper i forskjellige bransjer. Fondet investerer i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer og kan investere opptil 10 % av fondets verdi i andre fond. Derivatinstrumenter kan anvendes som et ledd i fondets investeringsstrategi.

ISIN
SE0000996233
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
4. oktober 2002
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Ingemar Syréhn
Forvaltet fondet siden
1. april 1999
Swedbank Robur Fonder ABMalmskillnadsgatan 32105 34 Stockholm
+46 8 585 92400http://www.swedbankrobur.se
Aksjer
100.0 %

Største regioner

Europa ex. Euro 90.2 %
Eurosonen 6.3 %
Storbritannia 2.6 %
USA 0.8 %

Største bransjer

Industri
34.4 %
Finans
20.8 %
Teknologi
13.4 %
Konsumentvarer
8.2 %
Helsevern
7.8 %
Materialer
5.7 %