BGF European Special Situations A2

Europa, Store selskaper, Vekst
Utvikling 1 år+ 17.03 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (28.5.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
46.57 EUR
Dagens kursendring
+ 1.42 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.82 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
BG
BGF European Special Situations A2

Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Fondet investerer minst 70% av sin totalkapital i aksjer i selskaper hjemmehørende i, eller den viktigste virksomheten som er i, Europa. Spesielt vil fondet investere i verdipapirer i "spesielle situasjoner" selskaper, som i forvalters mening, er selskaper med potensial for forbedring at markedet har unnlatt å sette pris på. Under normale markedsforhold kan fondet investerer minst 50% av forvaltningskapitalen i små og mellomstore selskaper. Definisjonen på Europa refererer til alle europeiske land, inkludert Storbritannia, Øst-Europa og det tidligere Sovjetiske stater.

ISIN
LU0154234636
Kategori
Europa, Store selskaper, Vekst
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
14. oktober 2002
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Michael Constantis
Forvaltet fondet siden
1. mars 2008
BlackRock (Luxembourg) SA6D route de TrèvesL-2633 Luxembourg
+44 20 77433000http://www.blackrock.com
Aksjer
96.6 %
Kort rente
3.1 %
Lang rente
0.3 %

Største regioner

Eurosonen 48.8 %
Storbritannia 25.0 %
Europa ex. Euro 19.3 %
USA 4.5 %

Største bransjer

Industri
26.6 %
Teknologi
15.7 %
Finans
10.0 %
Konsumentvarer
9.1 %
Helsevern
9.0 %
Forbruksvarer
8.8 %
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D
3.1 %
London Stock Exchange Group PLC
3.0 %
DSV Panalpina A/S
2.9 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2.8 %
Ferrari N.V.
2.8 %
RELX PLC
2.5 %