Fidelity Fds-European Dynamic Gr A Udb

Europa, Store selskaper, Vekst
Utvikling 1 år+ 18.67 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (4.8.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
71.62 EUR
Dagens kursendring
- 0.75 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.9 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
Fi
Fidelity Fds-European Dynamic Gr A Udb

Fondet investerer i mellomstore børsnoterte selskaper i eurosonen.

ISIN
LU0119124781
Kategori
Europa, Store selskaper, Vekst
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
15. januar 2001
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Fabio Riccelli
Forvaltet fondet siden
2. januar 2020
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)2a, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+ 352 250 404 2400http://www.fidelity-international.com
Aksjer
98.6 %
Kort rente
1.3 %
Lang rente
0.1 %

Største regioner

Eurosonen 51.8 %
Europa ex. Euro 25.6 %
Storbritannia 21.6 %
USA 1.0 %

Største bransjer

Teknologi
22.9 %
Helsevern
17.5 %
Industri
16.9 %
Forbruksvarer
14.7 %
Kommunikasjon
9.9 %
Finans
7.9 %
Sap SE
6.4 %
Novo Nordisk B A/S
4.9 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
3.8 %
Ingenico Group SA
3.8 %
ROCHE HOLDING LTD
3.5 %
EXPERIAN
3.3 %
Beiersdorf AG
3.2 %
Grifols SA A
3.0 %
Swedish Match AB
3.0 %
Nexi SpA
2.8 %