DNB Global Lavkarbon A

Globale, Store selskaper, Blanding
Utvikling 1 år+ 20.38 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (20.11.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi (Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
157.44 NOK
Dagens kursendring
- 0.61 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
0.78 %
Løpende kostnader
0.66 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.6 %
- Returprovisjon
0.18 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
DN
DNB Global Lavkarbon A

DNB Global Lavkarbon er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier. Fondet har en miljøprofil og vil blant annet søke å investere i selskaper med lav karbonintensitet, og holde den industrijusterte ESG scoren høyere enn referanseindeksens. Fondet har tilleggskriterier utover DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper innen konvensjonelle våpen, kommersiell spillvirksomhet og produksjon av alkohol. I tillegg investerer ikke fondet i selskaper med direkte eksponering til fossilt brensel eller i selskaper med høy grad av klimagassutslipp. Investering i DNB Global Lavkarbon gir normalt en bred eksponering på tvers av regioner og sektorer innenfor investeringsuniverset.

ISIN
NO0010801418
Kategori
Globale, Store selskaper, Blanding
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
23. august 2017
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Ole Jakob Wold
Forvaltet fondet siden
23. august 2017
DNB Asset Management ASDronning Eufemias gate 300091 Oslo
+47 81521111http://www.dnb.no
Aksjer
97.1 %
Kort rente
2.9 %

Største regioner

USA 69.4 %
Japan 11.2 %
Europa ex. Euro 6.5 %
Eurosonen 5.9 %

Største bransjer

Teknologi
19.5 %
Helsevern
16.6 %
Finans
14.6 %
Konsumentvarer
13.5 %
Kommunikasjon
12.3 %
Forbruksvarer
9.2 %