ODIN USA C

USA, Store selskaper, Blandet
Utvikling 1 år+ 18.09 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (28.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
198.41 NOK
Dagens kursendring
+ 2.01 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
0 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
0.8 %
Løpende kostnader
2 %
Hvorav forvaltningskostnad
2 %
- Returprovisjon
1 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
OD
ODIN USA C

Fondets mål er å oppnå høyest mulig avkastning på fondets investeringer sammenlignet med fondets referanseindeks. Fondet passer for andelseiere som ønsker en langsiktig eksponering mot aksjemarkedet i USA.

ISIN
NO0010775711
Kategori
USA, Store selskaper, Blandet
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
31. oktober 2016
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Harald Nissen
Forvaltet fondet siden
31. oktober 2016
ODIN Forvaltning ASFjordalléen 160122 Oslo
+47 24 00 48 00http://www.odinfond.no
Aksjer
94.1 %
Kort rente
5.9 %

Største regioner

USA 100 %

Største bransjer

Finans
29.8 %
Teknologi
18.9 %
Helsevern
15.6 %
Industri
10.6 %
Kommunikasjon
10.0 %
Konsumentvarer
8.6 %